Striking - boj v postoji

Bojový postoj. Jak začít?

 

 • Rozdělujeme na primární a pasivní bojový postoj, podle nohy, která je vzadu.

 

 • Silnější nohu máme vzadu. Ideálně je preferovaná ruka i noha vzadu.

 

 • Váhu udržujeme na špičkách chodidel.

 

 • Postoj udržujeme i při chůzi na stejné délce i šířce postoje.

 

 • Nepřenášíme váhu na paty.

 

 • Přední špička nohy míří směrem vpřed.

 

 • Zadní špička nohy míří lehce směrem ven.

 

 

Délka

 

 • Délka postoje. Délka je vzdálenost od paty nohy vzadu po špičku palce vepředu.
 • Ideální délka by měla být taková, že pata naší přední nohy, je v úrovni špičky zadní nohy.
 • U boxu bývá postoj delší.

 

Šířka postoje

 

 • Šířka postoje, by měla být na šířku vašich ramen.

 

 

Chůze v bojovém postoji

 

 • Při chůzi využíváme sílu lýtek.

 

 

 • Záleží na směru pohybu.
 • Pohyb začíná opačnou nohou, než do jakého směru jdeme. Když jdeme dopředu, odrážíme se od špičky zadní nohy, když jdeme dozadu tak se odrážíme přední nohou. Když jdeme doprava tak použijeme odraz z levé špičky.

 

 • Celé naše chodidlo může být na podlaze, neznamená, že když máme mít váhu na špičkách, že stojíme a paty máme ve vzduchu. Při chůzi v boji bychom neměli mít váhu na patě nebo hraně nohou.

 

 • Špičky nohou by měli směřovat dopředu. Když děláme side-step (Vyhnutí se do strany.), tak dáme váhu do špičky nohou, přes kterou se otáčíme, podle bojového postoje.

Boj a pohyb

 

 

Údery na místě a do-krok. Kombinace úderů na místě a poté dokročíme. Soustředíme se na pohyb těla a rotaci při úderu. Kontrola stability těla. Můžeme jet s člověkem, který drží lapy nebo na prázdno.

Povolení a vpřed s úderem. Pomocí špiček nohou se odrazíme směrem od soupeře. Odskok je, rychlí a krátký. Přískok následuje hned po odskoku. Přískok je s úderem zadní přímky. Při přískoku jde naše přední noha více vpřed. Úder je dlouhý. Vytahujeme do něj rameno útočící ruky.

Přískok a odskok dokola od kužele. Dáme kužel ne zem a odskakujeme a přiskakujeme od kužele. Točíme se na jednu a na druhou stranu. Měníme guard.

 

Postoj a rotace na špičkách. Stojíme v bojovém postoji. Rotujeme do stran jako, kdybychom chtěli dát úder. Vytáčíme špičky. Začínáme s povolených kolen a do pohybu jej propínáme.

 

Udržení postoje ve dvojici. Jeden ze dvojice si stoupne do bojového postoje. Trochu se snížíme v nohou. Ruce dáme lehce před sebe. Snažíme se udržet postoj i vzpřímenou pozici. Druhý ze dvojice zachytí ruce a snaží se pomocí trhů do všech směrů rozhodit postoj zapřeného.

 

Chůze v bojovém postoji

Při chůzi využíváme sílu nohou.

 

 • Záleží na směru pohybu. Pohyb začíná opačnou nohou, než do jakého směru jdeme. Když jdeme dopředu, odrážíme se od špičky zadní nohy, když jdeme dozadu tak se odrážíme přední nohou. Když jdeme doprava tak použijeme odraz z levé špičky.

 

 • Celé naše chodidlo může být na podlaze, neznamená, že když máme mít váhu na špičkách, že stojíme a paty máme ve vzduchu. Při chůzi nebo boji bychom neměli mít váhu na patě nebo hraně nohou.

 

 • Špičky nohou by měli směřovat dopředu. Když děláme side-step, tak dáme váhu do špičky nohou, přes kterou se otáčíme, podle bojového postoje.

Boxerská chůze

Box s úderem do kříže

 • S úderem jdeme krok do kříže.

 

 • Zapíráme se o špičku nohy, která je zrovna vzadu.

 

 • Úder jde, do prosívky s kolenem.

Box v bojovém postoji

 • Máme pořád svůj bojový postoj. Nepřekračujeme nohy při chůzi.
 • Při úderu vytáčíme špičky.
 • Chodíme dopředu i pozpátku a také do stran.
 • Měníme údery a přidáváme úhyby.
 • Direkt, hák, zvedák, úhyb, ducking a nakonec kombinace.
 • Využijeme preferování jedné ruky, zadní nebo přední, pak využijeme obě ruce ke stínování.
 • Využíváme dokola obvod tělocvičny.

Box a slalom. Kužely

 

 • Po 1 metru rozsázíme kužely na délku.
 • Využijeme chůzi ve slalomu.
 • Chodíme v bojovém postoji.

 

 • Měníme bojový postoj. Přesto nepřekračujeme, ale pohybujeme se v jednom nebo ve druhém postoji.

 

 • Obcházíme kužely

 

 • Dopředu.

 

 • Pozpátku.

 

 • Do strany.

 

 

 • Při úderu vytáčíme špičky.
 • Měníme údery a přidáváme úhyby.
 • Držíme šířku a délku postoje.
 • Direkt, hák, zvedák, úhyb, (ducking) a nakonec i kombinace.

Udržení si střed ringu. Nastavíme střed. Nebo si ho odvodíme od klece nebo ringu. Jeden ze dvojice, chce stát uprostřed a bránit svůj střed. Nechodíme za soupeřem. Otáčíme se na místě. Druhý ze dvojice chce střed ringu získat. Neodtlačujeme soupeře silou ale technikami.

Udržení a útěk z rohu

 

Útočící

 

 • Úhluje pohyb a útoky tak aby soupeř nemohl z rohu nebo od zdi.

 

 • Vytváří prostor na jedné straně, aby nalákal soupeře, a pak zasahuje.

 

 • Drží si vzdálenost.

 

 • Odskoky a přískoky. Využíváme dlouhé údery a lepší možnost pohybu.

 

 

Unikající

 

 • Opírá se o provazy.

 

 • Využívá úhyby a ducking.

 

 • Chce se dostat z rohu nebo od zdi.

 

 • Měníme směry útěku.

 

Kužely a bojové sporty

 

Box a slalom. Kužely

 • Po1 metru rozsázíme kužely na délku.
 • Využijeme chůzi ve slalomu.
 • Pohybujeme se v bojovém postoji.

 

 • Měníme bojový postoj. Přesto nepřekračujeme, ale pohybujeme se v jednom nebo ve druhém postoji.

 

 • Obcházíme kužely

 

 • Dopředu.

 

 • Pozpátku.

 

 • Do strany.

 

 

 • Při úderu vytáčíme špičky.
 • Měníme údery a přidáváme úhyby.
 • Držíme šířku a délku postoje.
 • Direkt, hák, zvedák, úhyb, (ducking) a nakonec i kombinace.

Přískok a odskok dokola od kužele. Dáme kužel ne zem a odskakujeme a přiskakujeme od kužele. Točíme se na jednu a na druhou stranu. Měníme guard.

Přískok a odskok ke kuželu

 

 • Stojíme v bojovém postoji.

 

 • Rozložíme 4 kužely před sebe do půlkruhu

 

 • Na povel přiskočíme a odskočíme od barvy zadaného kužele

Kužely kolem nás v kruhu, útok proti kuželům

 

 • Rozestavíme kužely dokola kolem sebe.
 • Zhruba 1,5m od středu.
 • Využijeme zhruba 6 kuželů.
 • Stínujeme.
 • Představujeme si kužely jako soupeře.
 • Vybereme si 1 kužel a s kombinací se vydáme proti kuželu.
 • Po útoku se vracíme zpět a využijeme (Side-step). K otočení na další kužel.

Bojový postoj a chyby + Chyby a krytí se

 

 

Zúžení postoje. Chodidla se snažíme udržet na šířku ramen.  Při zúžení postoje ztrácíme stabilitu.

 

Nohy za sebou. Často se stává, že boxujeme a uvědomíme si, že máme nohy za sebou a ztrácíme stabilitu.

 

Noha v úrovni středu soupeřova postoje. Je chybou, když naše noha je uprostřed soupeřova bojového postoje. Jsme náchylní na podmety (Sweap), dále na kopy na naše nohy.

 

Krácení délky postoje Takzvaně „nohy vedle sebe.“. Jakmile máme zkrácený postoj, jsme náchylní k vychýlení dopředu a dozadu.

 

Koleno směrem dovnitř. Jakmile máme koleno vytočené směrem dovnitř, jsme náchylní na kopy pod koleno a na stehno, či lýtko. Také nás může soupeř snadno podmést.

 

Nesmyslné překračování. Měli bychom překračovat jen záměrně. Při překračování jsme bez opory a máme horší stabilitu. Soupeř nás díky tomu může lépe shodit, nebo na nás může lépe útočit. Nemáme šanci kvalitně kontrovat soupeřův útok.

 

Překračování při pohybu do strany. Stává se často, že překračujeme za sebe, jakmile chceme jít do strany. Takzvaně, při dělání „Side step“. Při překročení nemáme stabilní postoj, nemáme rovnováhu, nemůžeme efektivně zaútočit.

 

Záměrné přeskoky, při kopu. Výskok nahoru a nohy za sebe. Jakmile chceme kopnout ze zadní nohy, často si vyměníme bojový postoj. Říkáme tomu „Swith guard“. Při tom jsou často chyby, že vyskakujeme nahoru. Druhá chyba je, že dáme nohu za sebe a máme špatné postavení nohou. Řešení je nohy vyměnit jen lehce nad zemí. Oprava druhé chyby, představíme si, že naše nohy stojí na dvou rovnoběžných přímkách a zadní nohou jdeme dopředu a přední dozadu. Stojíme následně ve stejné délce i šířce postoje.

 

Couvaní. Chůze dozadu. Při chůzi zpět jsme náchylní jak na útok, tak na to aby nás soupeř shodil. Může se nám stát, že nás soupeř dostane zády do rohu, ke stěně nebo do provazů. To zapříčiní, že se nám hůř brání. Lepší variantou je chodit do stran.

 

Chození za soupeřem bez úhlování. Jakmile nám soupeř utíká a mi za ním chodíme, tak se nám často nedaří takzvaně soupeře chytit. Zbytečně chodíme za soupeřem a on nás může útočit. Východiskem je „Úhlování“ to znamená, že nechodíme přímo za soupeřem, ale chodíme do stran, tak abychom ho zahnali do rohu nebo ke stěně. Také při úhlování lépe soupeře doženeme.

 

Neustání soupeřova útoku. Jakmile na nás soupeř zaútočí a my nemáme pevný postoj a kryt, tak nás vychýlí z rovnováhy a rozhodí nám kryt. Při rozhození nejsme schopni vracet útoky.  Při rozhození na nás může soupeř lépe útočit.

 

Váha na patách. Jakmile máme váhu na patách, ztrácíme stabilitu a jsme náchylní k pádu dozadu. Nejsme schopni efektivně zaútočit. Soupeř nás lehce rozhodí. Váhu máme mít na špičkách chodidel. To však neznamená, že paty musí být ve vzduchu.

 

Předklánění a zaklánění se. Často jakmile chceme dát úder, tak se předkloníme dopředu, abychom dosáhli dál, tím však ztrácíme stabilitu. Zakláníme se při obraně, nebo jakmile chceme kopnout. Zakloněním taktéž ztrácíme stabilitu.

 

Vyklánění se. Často se vykláníme do stran. Jsme jako zvon, nebo říkáme, e jde jedno rameno výš než to druhé. Často při úderu spodem se vykloníme, opět vykloněním ztrácíme rovnováhu. Řešení je snižovat se v kolenou a nevyhýbat se do stran. Udržujeme vodorovnou úroveň ramen.

 

Otáčení se zády a bokem. Častá negativní obrana je otáčení se. Otáčíme se bokem nebo zády. Tím se odkryjeme a soupeř na daná místa zaútočí. Nebo nás může shodit.

 

Pomalé vracení se při útoku. Jakmile dáváme úder nebo kop, musíme vracet zpět nohu nebo ruku. Jak jde útok rychle dopředu, musí jít rychle i zpět. Jakmile pomalu vracíme ruku nebo nohu z útoku, nemáme stabilitu a soupeř může převzít iniciativu.

 

Neudržení vzdálenosti. Vzdálenost mezi námi a soupeřem by měla být taková, že jsme na soupeře schopni zaútočit, a přitom jsme od něj dostatečně daleko, abychom viděli soupeřův útok.  Jakmile jsme moc blízkou, soupeř na nás může lehce zaútočit.  Naopak, kdy jsme daleko, soupeř má možnost si připravit obranu, jelikož nám trvá, než se k soupeři dostaneme.

 

Stání před soupeřem po našem útoku. Jakmile zaútočíme, musíme se dostat z dosahu soupeře. Vždy, jak skončíme útok, soupeř chce zaútočit taktéž. Nejlépe, kdy se dostaneme do strany. Po útoku se nevzdalujeme více od soupeře, než je potřeba.

 

Dokročení před soupeře. Při kopu, máme tendenci se nevrátit a došlápnout do opačného postoje před soupeře. Soupeř má šanci lehce zaútočit. Řešení je vracet nohu zpět, nebo navázat na útok na blízku.

Krytí a chyby

 

 

Lokty vysoko ve dvojitém krytu. Často jakmile nasadíme dvojitý kryt, místo toho abychom se snížili, dáme lokty nahoru a odkryjeme žebra a břicho.

 

Předklánění se při obraně. Je běžné, že se sportovec skloní, jakmile je pod útokem. Místo toho, aby to pomohlo, tak se situace zhorší. Ztratíme přehled, kde je soupeř. Jsme náchylní na útok shora i ze spodu. Řešení, musíme být v rovině, snížíme těžiště a zapřeme se do špiček chodidel.

 

Zavírání očí. Jakmile se bráníme i útočíme, potřebujeme vidět, kde je soupeř a co dělá. I nepatrné zlomky vteřiny, co nevidíme, nám mohou způsobit problémy.

 

Dvojitý kryt na jednom místě. Jakmile držíme obranu v dvojitém krytu a máme ruce na jednom místě a nehýbeme hlavou, je lehké nám probít obranu. Krytem musíme hýbat, abychom neměli mezeru v krytu, kterou využíváme, abychom viděli na soupeře. Můžeme hýbat do stran i hlavou s krytem.

 

Karate úder. Jedna bije a druhá nekryje. Často se stává, že jednou rukou útočíme a druhou máme místo v krytu u pasu. Tím jsme odkryti vůči protiútoku. Jedna ruka útočí a druhá drží obranu u nebo před bradou.

 

Kop bez krytu. Běžně si sportovci myslí, že jakmile kopou nepotřebují se krýt. Kop bez krytu je chyba. Soupeř nám může kop srazit nebo vyblokovat a kontrovat svým útokem. U kopu udržíme kryt nahoře, nebo dáme ruce na soupeřovi a tím kontrolujeme jeho ruce.

 

Zvedání nohy pod tlakem. Obvyklá reakce, jakmile jsme pod tlakem je zvedání nohy nahoru. Místo, aby nám to pomohlo, tak nám to uškodí. Se zvednutou nohou nás soupeř podmete, nejsme schopni vrátit útok.

 

Blok nohou, mezera mezi nohou a rukou, odkrytá hlava.  Jakmile máme blok nohou, musíme mít spojený loket s kolenem, aby nevznikla mezera a soupeř nám nemohl útočit na žebra.  Při bloku nohou musíme mít zakrytou hlavu, kdyby šel kop na hlavu. Musíme se přikrčit, abychom pokryli obranou, celou jednu stranu.

 

Uhýbání proti kopu na nohu na špatnou stranu. Sportovec má tendenci vyhýbat se směrem od soupeřova útoku. To nám způsobí větší poškození, ne kdybychom neuhýbali. Řešení, zpevníme nohu a nasměrujeme jí proti kopu.

 

Krytí trupu se spuštěnými ruky.  Při útoku na spodní část těla, trupu a nohou obvykle snížíme kryt a odkryjeme hlavu. To pro nás může skončit útokem na odkrytou hlavu.

 

Chození s bradou nahoře. Brada má být dole. Tak abychom zakryli čelist a nos. Dostat úder do čela je daleko míň nepříjemné, ne dostat úder do nosu, či brady.

Údery a kopy – Chyby

 

Údery

 

Rozmachování při háku. Chceme dát hákový úder a rozmachujeme ruku do strany. Ruka má jít od brady.

 

Nabírání zvedáku a úderu na žebra. Chceme dát zvedák a pustíme ruku k pasu a snažíme se dát úder. Při zvedáku máme ruce u brady. Vytočíme se do strany, ze které chceme dát úder. Úder dáme od brady z pokrčených nohou.

 

Napřahování. Při napřahování soupeř uvidí, co chceme dělat. Při napřahování jsme odkrytí. Při napřahování nám déle trvá dát úder.

 

Padání ruky před úderem. Často se stává, že než dáme úder, nám jde ruka dolů. Soupeř díky naší ruce odhalí, že chceme dát úder.

 

Tlačení úderu silou. Úder musí být rychlí. Pomalý úder je slabí a jde vidět.

 

Protlačení úderů. To znamená že místo úderu, který je rychlí a jde tam i zpět, tak se snažíme soupeře odtlačit. Negativní účinky jsou, že je úder pomalý, bere nám větší množství energie. Úder není tak tvrdý.

 

Úder na místě. Abychom rozdávali tvrdé údery, potřebujeme vygenerovat pohyb vpřed. Na místě nejsou údery dostatečně tvrdé.

 

Couvání od úderu. Místo úderu a pohybu vpřed jdeme dozadu a ztrácíme energii úderu. Nemluvíme o záměrném útoku z obrany.

 

Údery k sobě. Dáváme údery, místo dopředu k sobě.

 

Negativní kombinace povolení a úderu. To znamená, že místo propracovaného úderu zároveň začneme povolovat nebo uhýbat do strany. Úder následně ztrácí sílu.

 

Krátké údery. Snažíme se využívat celý potenciál délky úderu. Krátké údery nevyvinou silný úder jako údery delší.

 

Přepadání dopředu úderu. Místo vytočení trupu nebo kroku vpřed se předkloníme, díky tomu ztratíme stabilitu a máme vábnou obranu.

 

 

Kopy

 

Kopy nahoru místo proti soupeři. Kopy se snažíme kopat proti soupeři, ne nahoru. Snažíme se protnout soupeře vodorovně.

 

Záklon u kopů. Při kopu se nezakláníme dozadu. U záklonu ztrácíme energii kopu a kop je díky tomu slabší. Ztrácíme stabilitu.

 

Kop bez krytu. Jakmile kopeme, musíme se přesto krýt. Soupeř může kop odrazit nebo se kopu vyhnout a díky tomu na nás zaútočí odkrytý.

 

Kopy, jakmile nám soupeř chytá nohy. Jakmile nám soupeř chytá kopy, musíme kop naznačit a vyměnit zá úder, nebo změnit kop. Nechceme, aby nám soupeř zachytával nohy.

Základy pro začátečníky

 

 

 

Základní údery

Direkt. U direkt-u si dáváme pozor ať je úder dlouhý a druhou rukou si kryjeme bradu, ruka při úderu musí být v pěst, úderová plocha jsou klouby ukazováčku a prostředníčku.  Loket, který kryje bradu, je u těla. Ruka vychází od brady a stejnou dráhou se vrací.

Hák. U háku se zaměříme na vytáčení celého těla, loket útočné strany je v úrovni pěsti. Zapíráme se o špičky nohou. U předního háku vytáčíme lehce přední nohu a u zadního háku naopak více vytáčíme zadní nohu. Váhu dáváme do přední části chodidla.

Zvedák. U zvedáku si dáváme pozor, aby mířil přímo na bradu, úder nekončí pod hlavou, ale chceme, aby síla končila nad bradou nebo nosem. U zvedáku se mírně nakloníme do strany, z které vychází úder. U zvedáku mírně pokrčíme nohy, ze kterých vychází síla.

 

Údery na místě a do-krok. Kombinace úderů na místě a poté dokročíme. Soustředíme se na pohyb těla a rotaci při úderu. Kontrola stability těla. Můžeme jet s člověkem, který drží lapy nebo na prázdno.

Základní krytí se

 

Vzdálenost a kryt. Jakmile je soupeř od nás dál, můžeme si odpočinout, tím že si dáme ruce k bradě. Jakmile je soupeř na dosah útoku. Snížíme hlavu a dáme ruce na spánky. Ve velkých rukavicích necháme v pěst ruku. V rukavicích na MMA máme otevřené dlaně. Lokty udržíme na žebrech

Kryt proti přímému úderu na hlavu. Jak máme ruce na spáncích. Před tím, než nás zasáhne úder, scvakneme předloktí k sobě.  Po útoku lehce rozevřeme, ať můžeme vidět soupeře. Při krytu se zapřeme o zadní špičku nohy.

Kryt proti háku. Úder letí na naši hlavu, ze strany. Ruku v krytu posuneme směrem kolem hlavy na ucho. Zároveň nezvedáme loket. Pohyb je, jako bychom si chtěli učesat bok vlasů směrem dozadu.

Kryt proti přímému úderu na hlavu. Máme ruce ve dvojitém krytu. Spojíme lokty k sobě. Snížíme se v nohou a díky tomu zabráníme útoku na břicho.

Kryt úderu na žebra. Máme ruce ve dvojitém krytu. Loktem sjedeme směrem k zádům, tak abychom si zakryli žebra. Přitom si neodkrýváme hlavu. Trupem se lehce otáčíme k úderu. Neotáčíme se od úderu. Nevykláníme se do stran.

 

Krytí proti kopům a kolenům

 

Kop na nohu (Low kick) a zpevnění. Stojíme pevně. Jakmile soupeř kope na naši nohu, musíme jít naproti. Zatneme nohu. Nezvedáme patu od země. Musíme jít proti kopu, jak letí kop zpříma noha jde dopředu. Jakmile jde na nás kop e strany, musíme naklonit nohu proti.

Přímí kop na břicho (Teep) sražení. Jednou rukou srazíme kop do strany přes střed soupeře. Srážíme kop rukou na opačné straně, než soupeř kope. Sražení by mělo být razantní. Držíme si přitom vzdálenost od soupeře.

Přímí kop na břicho a odklonění kolenem. Přímí kop na břicho můžeme srazit tak, že zvedneme nohu a srazíme kop holenní nebo kolenem přes soupeřův střed.

Odklonění loktem proti přímému kolenu. Máme dvojitý kryt s lokty lehce vepředu. Jakmile na nás letí koleno. Pomocí loktu ze strany odkloníme kop do strany.

Blok proti obloukovému kopu. Zvedneme nejlépe na straně, kde nás chce soupeř zasáhnout obloukovým kopem nohu. Loket na straně bloku přiložíme na vnější stranu stehna naší blokující nohy (Aby, blok ustál kop na žebra.). Ruka na blokující straně kryje hlavu. Jsme lehce shrbeni, aby ruka chránila hlavu i žebra. Nejdeme do záklonu. Blokující nohou jdeme přímo proti holeni soupeře. Noha se nesmí skrčit, aby kop nesjel na druhou nohu.

 

Krytí proti obloukovému kopu na žebra. Na straně, kde na nás soupeř kope, máme ruku v krytu. Loket je u žeber a dlaň je na spáncích. Druhá ruka, jde lehce před rukou v krytu. Jde směrem dolů a proti kopu. Nárazem dlaně proti kopu zmírníme dopad kopu do krytu.

MMA box trénink

 

Udržení postoje ve dvojici. Jeden ze dvojice si stoupne do bojového postoje. Trochu se snížíme v nohou. Ruce dáme lehce před sebe. Snažíme se udržet postoj i vzpřímenou pozici. Druhý ze dvojice zachytí ruce a snaží se pomocí trhů do všech směrů rozhodit postoj zapřeného.

 

——————————————————————————

Box na místě

Základní údery

Direkt. U direkt-u si dáváme pozor ať je úder dlouhý a druhou rukou si kryjeme bradu, ruka při úderu musí být v pěst, úderová plocha jsou klouby ukazováčku a prostředníčku.  Loket, který kryje bradu, je u těla. Ruka vychází od brady a stejnou dráhou se vrací.

Hák. U háku se zaměříme na vytáčení celého těla, loket útočné strany je v úrovni pěsti. Zapíráme se o špičky nohou. U předního háku vytáčíme lehce přední nohu a u zadního háku naopak více vytáčíme zadní nohu. Váhu dáváme do přední části chodidla.

Zvedák. U zvedáku si dáváme pozor, aby mířil přímo na bradu, úder nekončí pod hlavou, ale chceme, aby síla končila nad bradou nebo nosem. U zvedáku se mírně nakloníme do strany, z které vychází úder. U zvedáku mírně pokrčíme nohy, ze kterých vychází síla.

Rozehřátí box – Odporová guma

Nasazení odporové gumy. Dáme si za záda odporovou gumu. Chytneme bez palce gumu na obou stranách.

3x Údery 60 s

2x Kliky 10 s

 

60 s Přímky s expandérem.

10 s Kliky s expandérem.

60 s Háky s expandérem.

10 s Kliky s expandérem.

60 s Zvedáky s expandérem.

Nácvik úder a odražení, přímí úder a zvedák. Stoupneme si do bojového postoje. Přiložíme vzájemně stejnou ruku na hruď (Ne zrcadlově). Využijeme špiček a zapření a navzájem se snažíme odtlačit. Přitom Odskočíme dozadu. Vyměníme ruce a opakujeme proces. Zvedák. Přiložíme pěst na (solar) nebo břicho. Druhá ruka je u brady. Navzájem zabereme do úderu a odskočíme zpět. Jsme pořád v postoji.

Úder a tlačení. Postavíme se do bojového postoje. Můžeme využít lapy, pytle nebo rukavic ve dvojici. Pokrčíme se v kolenou. Ruce máme v krytu. Uvolníme se. Po celou dobu jsme na jednom místě. Lehce vyrazíme úder. Cíl, máme ve ¾ délky našeho úderu. Jak ruka narazí na blok, začneme rotovat od špičky nohy. Rotovat pánví proti bloku. Vytahovat rameno. U úderu musíme cítit, jak zabíráme celým tělem. Úder musí být, co nejdelší. Při úderu máme pevný střed těla.

Údery na místě a do-krok. Kombinace úderů na místě a poté dokročíme. Soustředíme se na pohyb těla a rotaci při úderu. Kontrola stability těla. Můžeme jet s člověkem, který drží lapy nebo na prázdno.

Povolení a vpřed s úderem. Pomocí špiček nohou se odrazíme směrem od soupeře. Odskok je rychlí a krátký. Přískok následuje hned po odskoku. Přískok je s úderem zadní přímky. Při přískoku jde naše přední noha více vpřed. Úder je dlouhý. Vytahujeme do něj rameno útočící ruky.

Přískok a odskok dokola od kužele. Dáme kužel ne zem a odskakujeme a přiskakujeme od kužele. Točíme se na jednu a na druhou stranu. Měníme guard.

 

Box s rukama za zády. Dáme ruce za záda. A soustředíme se na pohyb tělem. Na vytáčení špiček nohou. Nastavení hlavy. U direkt-u je to takový trh spíše. Hák je přetočený a zvedák jde až z pokrčených nohou. Vyzkoušejte i úhyby a ducking (Sklonění pod hákem)

 

Chůze a dril. Chodíme v bojovém postoji do stran a dopředu i dozadu, šikmo. Prohazujeme postoj.

 

Pytel a 20 sekund tvrdě a 20 sekund lehce. Čas 2-3-5 minut. Začneme lehce a dáváme hodně pohybu s údery kolem pytle. Prvních 20 sekund. Následují 20 sekund, co nejtvrdší a nejrychlejší údery. Střídáme po 20 sekundách.

Pytel a 15 sekund sprint a 15 sekund tvrdé jedničky.  Čas 2-3-5 minut. Začneme s tvrdými údery, po jednom úderu. Údery, dáváme po jednom. Údery, mají být rychlé a tvrdé. Dalších 15 sekund dáváme údery neustále. Snažíme se pouze o rychlost. Údery jdou však od brady a vrací se k bradě. Chceme, aby byl boxovací pytel neustále zasahován. Stojíme v bojovém postoji.

Tvrdý přední přímí úder (Jab). Jsme v bojovém postoji, přeneseme váhu na zadní nohu. Nadzvedneme přední nohu. Přeneseme váhu dopředu. Ruka vystřelí přímí dlouhý úder s rychlostí. S dopadem úderu došlapujeme na nohu. Můžeme před přením úderem dát kombinaci na zakrytí.

Tvrdý zadní úder. Jsme v bojovém postoji. Odkročíme zadní nohou o kousek vzad. Přeneseme váhu na zadní nohu. Hýždě i trup, jde do jedné linie se zadní nohou. Vykročíme v před přední nohou, Vyrazíme rychlí úder ze zadní ruky. Rotujeme trupem a ramenem. Úder je dlouhý a s dopadem na cíl zadupneme zadní nohu, která jde lehce dopředu.

Kombinace úderů na místě. Kombinace 5-6 úderů na místě. Stojíme na místě. Rozmyslíme si libovolnou kombinaci, která je dlouhá.

Box se svěšenou přední rukou. Přední ruku svěsíme dolů a bradu kryjeme ramenem. Útočíme především zadní rukou a občas vystřelíme libovolný úder ze přední ruky.

Box s rukama u pasu. Výhodou je že, útok jde vidět později než při obvyklém stylu z ruky před obličejem. Lépe se i uhýbá. Velká nevýhoda je, že vás soupeř může mnohem lépe zasáhnout do nekryté hlavy nebo těla. Při úderech od pasu využíváme švih namísto síly. Hýbeme tělem i nohou.

Direkt a povolení. Při povolení se místo záklonu snažíme buď udělat krátký odskok nebo odkročení zadní nohy a zapření špičky o zem. Podle toho, z které ruky úder vychází, zareagujeme lehkým otočení do směru, z které vychází úder. Při úderu musíme jít dopředu, abychom zasáhli cíl. Úhyby do stran. Ve dvojici, kdy oba stojíme na místě. Jeden dává přímé údery a druhý jen uhýbá do stran. Schováváme se přitom za rameno.

Přískok, úhyb, direkt. Přiskakujeme s úderem k soupeři. Soupeř nám vrací úder. Uděláme výhyb ramenem a hlavou vnějším směrem od soupeře podle ruky, která nás kontruje. Výhyb jde jen lehce od ruky. Při výhybu se pokrčíme v kolenou a vytočíme je lehce směrem, kde uhýbáme. Kontruje naše křížná ruka směrem na bradu, pod soupeřovým přímím úderem.

Přískok úhyby side step a cross úder. Přiskakujeme s úderem nebo bez něj k soupeři. Soupeř nám vrací úder. Uděláme výhyb ramenem a hlavou vnějším směrem od soupeře podle ruky, která nás kontruje. Výhyb jde jen lehce od ruky. Při výhybu se pokrčíme v kolenou a vytočíme je lehce směrem, kde uhýbáme. Lehce odskočíme od soupeře tak abychom byli šikmo proti němu. Nohy máme pořád na stejné úrovni. Zaútočíme přední a zadní.

Klek a box. Boxujeme v kleku. Využijeme menšího pohybu a učíme se krýt

Dempsey roll. Rotace a úhyby do stran, s vytáčením špiček a pokrčení se v kolenou. Z úhybu přidejte přímí úder nebo hák. Snažte se tlačit pánví do úderu. Úder vychází ze špičky, snažte se měnit frekvenci úhybů a úderů.

Box v kruhu. Boxujeme v omezeném prostoru. Můžeme si vymezit švihadlem kruh nebo vyznačit jeden čtverec. Jde o zlepšení pohybu a boj na blízkou vzdálenost. Učí nás to se dívat na pohyby druhého. Zároveň se soustředit na techniku. Cvik by měl začínat minimální silou a rychlostí. Po pomalém nácviku můžeme zrychlovat. Snažíme se uhýbat, trefit cíl a zůstat stabilní, přitom neztratit člověka z očí.

 

Zachytávání útoku. U MMA i thajském boxu nemusíte dostávat údery a kopy jen do krytu, můžete je různě zachytávat. Zachytávat můžete i kopy nebo celé tělo při snaze vás shodit na zem. Při zachytnutí útoku, můžete přecházet do svého útoku. Při zachytnutí musíte pracovat vy a nenechat soupeře pracovat na útoku. Zachycení by mělo být vždy pevné.

 

Přitahování si soupeře. V boji využijte toho, že si můžete po zachytnutí ruky nebo kopu přitáhnout soupeře k sobě. Využijete tak dvojitou sílu. Důležité pravidlo je to že ho nepřitahujete k sobě tak aby mohl útočit proti vám, ale tak že si ho nasměrujete do úhlu, kde nemůže tak rychle zaútočit. 

 

Sklepávání a odklonění. Při sklepávání a odkloňování úderu máte výhodu. Výhoda je že nedostáváte údery jen do krytu, přes který to i tak bolí. Při odklonění útoku získáváte více času na váš útok.

 

Z háku direkt. Vyjedeme jako bychom chtěli dát hák, místo toho švihneme rukou dopředu a změníme dráhu na hák.

 

Z direkt-u hák. Vyjedeme jako bychom chtěli dát direkt. V půlce dráhy zašvihneme rukou, abychom udělali oblouček, a měníme před krytem na hák.

 

Naznačený zvedák. Naznačujeme zvedák, jednou, dvakrát a po třetí dáme zvedák nebo z druhé ruky dáváme hák. Snažíme se vypozorovat nekryté místo. Měníme frekvenci zvedáků a háků a zvedáků, které jen naznačujeme.

 

Hák žebra, hlava. Zaměstnáme soupeře přední rukou. Využíváme úderů ze přední ruky. Direkt, hák, zvedák. Ruku máme nataženou pořád před soupeřem. Až uvidíme nekryté místo, v krytu soupeře zasáhneme předním hákem hlavu nebo žebra.

 

Direkt, spodek, direkt, spodek. Začneme úderem ze přední ruky a následně ze zadní ruky na obličej. Ze přední ruky udeříme na břicho, přitom se nakloníme od naší přední ruky na druhou stranu a snížíme se. Následuje zádní úder na hlavu, druhý úder na hlavu jde ze přední ruky a zakončíme kombinaci, zadním přímím úderem na břicho.

 

Box s údery do nohou. Klasický boxerský sparing s přidáním úderů do nohou. Využijeme jak přímé údery, tak i háky a kladiva. Můžeme využít klinče a přidržet si soupeře abychom mohli bít soupeře do nohou.

 

Rotace hák, direkt. Ruce máme u brady. Rotujeme trupem do strany. Pokrčíme kolena. Následuje úder rukou a rotace na druhou stranu. Snažíme se do úderu zapojit co nejvíce síly od nohou až po ruku a snažíme se o udržení rychlosti. Následuje druhá strana. 

 

Pomalé údery. Natáhneme si kolem zad expandér a dáváme pomalé údery a háky. Dbáme na techniku a snažíme se zapojit všechny svaly.

 

Side step. Ramena máme po celou dobu vodorovně. Vyměníme místo ramen, kde bylo pravé dáme levé nebo naopak. Jdeme do strany hlavou ze středu. Ruce máme nahoře. Díváme se na soupeře po celou dobu. Vytočíme obě kolena do strany, kde se vyhýbáme. Točíme se směrem tak, abychom byli čelem k soupeři a soupeř k nám byl bokem. Přeskočíme si nohama směrem k soupeři, obě nohy jdou zaráz.

 

Stínový box s expandérem. Natáhneme si kolem zad expandér a snažíme se o stínový box a zapojení všech svalů.

Box s rukama za zády. Dáme ruce za záda. A soustředíme se na pohyb tělem. Na vytáčení špiček nohou. Nastavení hlavy. U direkt-u je to takový trh spíše. Hák je přetočený a zvedák jde až z pokrčených nohou. Vyzkoušejte i úhyby a ducking (Sklonění pod hákem)

 

Box s údery do nohou. Klasický boxerský sparing s přidáním úderů do nohou. Využijeme jak přímé údery, tak i háky a kladiva. Můžeme využít klinče a přidržet si soupeře abychom mohli bít soupeře do nohou

Pohyb hlavou při úderech

 

Přímí úder. Hlavu, vyhýbáme směrem od úderu. Přitom se díváme dopředu. Chceme jít mimo přímí úder soupeře.

 

Hák. Chceme jít ven směrem na stranu, kde dáváme úder. Jdeme z přímého směru. Dáváme krok do strany, ze které dáváme úder.

 

Zvedák a spodek na žebra. Nejdříve změníme pozici ramen a hlavy a jdeme směrem, kde dáváme úder. Poté se stočíme k soupeři, abychom byli čelem proti soupeři a soupeř byl bokem k nám, úhel nemusí být velký. Útočíme dopředu.

 

Přímí úder na břicho. Jdeme pomocí nohou dolů. Máme rovná záda. Hlava a vrch těla jde do strany směrem od úderu. Ruka jde vodorovně a ramenem si zakrýváme bradu.

 

Lapy, úhyby, povolení, (ducking, sidestep)

Jeden drží lapy. Nastavuje údery a kopy. Po každé zadané kombinaci nebo úderu budeme pracovat s pohybem. Po kombinaci uhýbáme hlavou, chodíme do strany, povolíme si. Necouváme.

 

Úhyby na místě. Ruce v krytu

Stojíme v bojovém postoji. Nehýbeme nohama. Ruce držíme v krytu u spánků. Druhý stojí naproti a dává údery proti hlavě, využívá direkt a hák. Bradu máme na hrudi a máme vystrčené čelo. Při uhýbání využíváme povolení, výhyb a ducking.

 

Uhýbání v pohybu. Ruce za zády

Máme bojový postoj. Ruce máme za zády. Využíváme pohybu do všech stran. Držíme vzdálenost od soupeře, tak abychom nebyli příliš blízko a ani daleko. Můžeme měnit postoj. Bradu máme na prsou a vystrčené čelo. Využíváme povolení, pohyb do stran. Výhyby, ducking. Druhý na nás libovolně útočí.

Dril, maximální úsilí

 

 1. Přední a zadní úder. Technicky se snažíme stínovat přední a zadní úder a zabalit se do krytu. Údery se snažíme dát co nejrychleji. Údery protahujeme a vytáčíme se do strany. Nevyužíváme sílu. Aktivita 30 s, pauza 20 s, kol 9

 

 1. Přední a zadní úder do rukavic. Snažíme se dát rychlé a tvrdé údery. Po každé kombinaci přední a zadní se zabalíme do krytu. Úder by měl být s přískokem a co nejdelší a přesný. Přitom se po každé kombinaci pohybujeme do všech stran.

 

 • Údery a pohyb 20 s, pauza 40 s a 9 kol.

Pneumatika a box

 • Máme větší pneumatiku, než je z auta.

Výskoky na pneumatiku a zpět. Jsme na špičkách a skáčeme na pneumatice a zpět.

Přenášení váhy v postoji dopředu a dozadu v postoji. Jsme v bojovém postoji. Stojíme na pneumatice. Přenášíme váhu na přední a zadní nohu. Musíme cítit, že nepřepadáme dopředu ani dozadu.

Údery na pneumatice.  Stojíme ve svém bojovém postoji. Dáváme údery a rotujeme do stran špičkami. Nepřepadáme váhou dopředu ani dozadu.

Postoj krok na pneumatiku a vrácení se do opačného postoje. Jsme ve svém postoji. Vykročíme přední nohou, nakročíme na pneumatiku a z ní se odrazíme do opačného postoje. Při kroku přední rukou, jedeme přední úder. Vrátíme se zpět do svého postoje. Zádní nohou nakročíme na pneumatiku, dáváme zadní úder a vracíme se zpět do svého postoje.

Zrychlování

 • Kopy za sebou. Kopeme z jedné nohy 5 až 10 kopů co, nejrychleji za sebou. Měníme obloukové kopy. Na nohu a na žebra. Měníme strany. Opakujeme 3 série.

 

 • Rychlí boxing na pytel. Boxujeme na pytel direkt-y, po dobu 20 sekund. Direkt-y se snažíme zasahovat v co největší frekvenci. Poté je 10 vteřin pauza.

 

 • Sprint na místě, vysoká kolena, boxing. Podle času kola příštího zápasu nastavíme čas. Po 20 sekundách měníme cvik. Cvik se snažíme dělat intenzivně, ale tak abychom vydrželi celé kolo. Pauza mezi koly 50-60 sekund.

Bodování na ramena a stehna

 

Snažíme se v postoji zasadit, co nejvíce zásahů na rameno nebo stehno bez použití krytů a srážení, jen s pomocí úhybů a zásahů.

To samé na stehna. Jsme v mírném předklonu. Ruce se snaží zasahovat vnitřní a vnější stehno, opět bez srážení a úderů. Pokyny můžeme měnit, můžeme rozdělit ramena a pak stehna nebo obojí zadat najednou.

 

Dodatek ke cviku

 • Na rameno. Když dostane sportovec zásah do ramene, musí udělat výskok, to nám pomůže zvýšit kondici a větší uvědomění chyby, také nám pomůže začínat boj z rozhozené pozice při zásahu.

 

 • Na stehno. U zásahu do nohy uděláme za trest „Sprawl“ (snažíme se, co nejrychleji dostat svou pánev na žíněnku a zabránit tím možnému shození, důležité je se snažit odskočit zároveň, co nejdál od soupeře, můžeme využít i sprawl-u do stran). Útok na nohy simuluje shození „takedown“ a Sprawl simuluje obranu proti shození. Takto můžete zakomponovat hru jako zábavnou přípravu na boj. 

Obecné rozehřátí pro boj v postoji

 

 

Teep, jeden za druhým. Přímí kop na břicho. Kopeme jeden kop za druhým, měníme nohy. Kopeme volně. Chodidla jsou při kopu na zemi. Propínáme nohu. Úderová plochu máme polštářky pod prsty na chodidle. Nechodíme do záklonu. Ruce udržíme v úrovni hlavy.

 

Kankán. Blok a teep. Stojíme na jedné noze. Druhou nohou vytváříme blok nohou, pokrčením v koleni a spojením loktu a kolene. Noha došlapuje na zem. Kopeme přímí kop na tělo. Stojná noha je na špičce, na které poskakujeme. Přeskakujeme na druhou nohu a opakujeme blok a kop.

 

Přískok a odskok v bojovém postoji. Máme bojový postoj. Odrážíme se od obou špiček dopředu a dozadu. Udržujeme délku a šířku postoje. Můžeme přidat jakýkoliv úder. Postoj můžeme vystřídat.

 

Ve dvojici

 

Přískok a odskok od soupeře – dlaň do hrudi. Jsme v bojovém postoji naproti sobě. Zároveň ve dvojici přiskakujeme a odskakujeme od sebe. Musíme mít oba stejný postoj (Jako pravák nebo jako levák) S přískokem se navzájem zasahujeme dlaní do hrudi. Opět vyjíždíme tak aby vyjela naše pravá a pravá ruka druhého a naopak. Odrážíme se od špiček zároveň dopředu a dozadu.

 

Nácvik úder a odražení, přímí úder a zvedák. Stoupneme si do bojového postoje. Přiložíme vzájemně stejnou ruku na hruď (Ne zrcadlově). Využijeme špiček a zapření a navzájem se snažíme odtlačit. Přitom Odskočíme dozadu. Vyměníme ruce a opakujeme proces. Zvedák. Přiložíme pěst na (solar) nebo břicho. Druhá ruka je u brady. Navzájem zabereme do úderu a odskočíme zpět. Jsme pořád v postoji.

Rotace, údery vzájemně do hrudi. Stoupneme si na šířku ramen proti druhému. Dlaní vzájemně zasahujeme hruď soupeře. Domluvíme se, jakou rukou začneme, ruka musí být do kříže. Jednou rukou dáváme úder a druhou se kryjeme. Údery zasazujeme neustále. Snažíme se rotovat trupem.

Šlapání na nohy v klinči. Cílem je šlápnout na nohu druhého a naučit reakci očí i nohou k lepšímu pohybu. Držíme se jednou rukou za soupeřův krk a druhou rukou držíme ruku na předloktí soupeře. Soupeř nás drží stejně a tím se utváří klinč.

 

Kruh a běh ve dvojici. Jeden ze dvojice má v ruce větší kruh. Pohybuje jím ze strany na stranu. Druhý do kruhu musí dát jednu nohu a rychle nohy měnit. Druhý může zvednout kruh a pohybující musí jít pod kruhem.

           

Rotace, údery vzájemně na spodek. Stoupneme si na šířku ramen proti druhému. Dlaní vzájemně zasahujeme na spodní žebra soupeře. Domluvíme se, jakou rukou začneme, ruka musí být do kříže. Jednou rukou dáváme úder a druhou se kryjeme. Údery zasazujeme neustále. Snažíme se rotovat trupem.

Bodování na celé tělo. Cvičeni na postřeh a zařazení úderů do noh. Dlaní zasahujeme soupeře po těle jako při boji. Výpady nekryjeme, uhýbáme a hýbeme se jako v boji.

Válečky – činky – rozehřátí

 

Direkty. Zvedáme na střídačku nohy. Kolena jdou lehce nahoru. Nohy máme na šířku ramen. Pohybujeme se na špičkách chodidla. Děláme přímé údery od brady před sebe. Střídáme pravý a levý úder.

 

Zvedáky. Zvedáme na střídačku nohy. Kolena jdou lehce nahoru. Nohy máme na šířku ramen. Pohybujeme se na špičkách chodidla. Dáváme zvedáky od brady. Jsme lehce předklonění. Snažíme se rozhýbat ramena. Střídáme levý a pravý zvedák.

 

Stříhání nahoru a dolů. Zvedáme na střídačku nohy. Kolena jdou lehce nahoru. Nohy máme na šířku ramen. Pohybujeme se na špičkách chodidla. Máme natažené ruce v úrovni ramen. Stříháme rukama nahoru a dolů.

 

Direkty nad hlavu. Zvedáme na střídačku nohy. Kolena jdou lehce nahoru. Nohy máme na šířku ramen. Pohybujeme se na špičkách chodidla. Dáváme údery směrem ke stropu. Střídáme pravou a levou ruku.

 

Stínový box a závaží. Držíme závaží v ruce a děláme stínový box.  Můžeme nahradit expandérem za zády.

Postoj a analýza soupeře

 

– Snažíme se sledovat, soupeře.

– Jaké dává kombinace.

– Kde má mezery v krytu.

– Jaké útoky má rychlé a které pomalé.

– Jestli se po kopech vrací zpět do postoje.

– Sledujeme, zda má soupeř dobrou rovnováhu.

– Sledujeme chyby v bojovém postoji.

– Sledujeme, kam se dívá soupeř a podle toho určujeme kam chce zaútočit.

 

Poznámky:

– Čtení soupeře je o dlouholeté praxi a zkušenosti.

– Musíme zkoušet číst soupeřovi pohyby.

– Po letech mozek sám odhaduje, co soupeř udělá, než to sami zaregistrujeme

– Učíme se reakce předem, na co nejvíce situací.

– Reakce se učíme nejdříve v pomalé rychlosti.

– Pracujeme na zrychlení reflexů.

– S analýzou pohybu také souvisí udržení pozornosti na soupeři. Musíme umět nepouštět oči od soupeře.

 

Dril a praxe

 

1) Dril – Změna závěru

 

– Děláme jednu oblíbenou kombinaci a sledujeme reakci soupeře.

– Podle soupeřovi reakce začínáme kombinaci stejně a následně měníme závěr, tak abychom využili reakce soupeře ve svůj prospěch.

 

2) Dril – Pozorování kombinace a kontra útok

 

– Všímáme si kombinace, který dělá soupeř opakovaně.

– Následně vymyslíme proti útok.

– Následně útok vyzkoušíme.

– Může se stát, že kontra útok nebude fungovat, tak vyzkoušíme jiný.

 

3) dril pozorováni sparringu

– Necháme pozorovat sparring. Může být i rozbor videa ze sparringů.

 

Ptáme se na otázky:

Co dělal, kdo v souboji dobře?

– Kdo, kde dělal chyby?

– Jaké kombinace, kdo používal?

– Jaký kontra útok, byste udělali na opakovanou kombinaci.

– Ptáme se na držení vzdálenosti.

– Práci pohybu nohou.

– Jaký mají kryt.

– Největší chyba

– Doporučení, co udělat příště.

– Trénink na opravení chyb.

 

4) Drily na reakce

– Box míčku o zeď

– Bodování se soupeřem.

– Chytání míčku ve dvojici.

– Udržování pozornosti na jednom bodu.

 

 

Motání bandáží na box + odkaz. Proč si motáme ruce? Abychom si ochránili klouby, zápěstí a kůstky. Základ je mít cit, jakmile nás bolí klouby motáme vice kolem kloubů. Jakmile nás bolí zápěstí upevňujeme zápěstí. Nezapomínejte zpevnit palec k ruce. Motáme mezi prsty a kolem zápěstí. Můžeme vytvořit pomyslný kříž mezi dlaní a zápěstí. Zpevní nám to ruku. Volíme 4-5 metrů dlouhé bandáže. Utahujeme tak, aby byla ruka zpevněná, ale ne odkrvená. Přes klouby pod omotávku si můžeme dát houbičky, aby nás nebolely klouby.

Údery

 

Zvedák. Zaměstnáváme soupeře přední rukou. Využíváme úderů ze přední ruky. Direkt, hák, zvedák.  Dostaneme se dál od soupeře a přiskočíme s předním hákem na bradu nebo nos. Vytočíme pěst svisle a dáme dlouhý zvedák. Přitom zvedneme rameno a schováme za něj bradu.

 

Backfist. Úder z otočky hřbetem ruky. Při úderu šikmo nakročíme od soupeře. Otočíme se přes své rameno, abychom viděli, kam míří úder. Lehce ohneme ruku tak aby se nám nepropnula ruka.  Po zásahu se vracíme zpět do svého postoje.

Lokty

 

Lokty. U loktů se musíme uvolnit v rukou. Zakrýt loket vyšším a předsazeným krytem nebo nataženýma rukama nebo s úderem. U zadního loktu musíme udělat krok do strany od loktu, abychom trefili střed krytu. Při otočce musíme našlápnout o 45 stupňů do kříže. Otočit se, abychom viděli, kam dávat úder. S každým loktem musíme jít dopředu, aby měl větší sílu a zasáhli jsme soupeře.

 

Boční loket.  V uvolněné ruce švihneme zápěstím k sobě. Přiskakujeme soupeře. Zasahujeme mezi kryt nebo do strany odkryté hlavy.

 

Rozrážející loket. Ruku, kterou dáváme loket, jde ze spodu nahoru. Dlaní jako bychom se chtěli učesat kolem ucha. Vytáčíme se bokem k soupeři a napřímo přiskakujeme a zasahujeme mezi ruce na střed hlavy.

 

Kladivový loket. Švihneme dlaní k ramenu, loket tím zvedneme nahoru. U loktu můžeme naskočit. Loket míří shora dolů. Zasujeme hlavu nebo klíční kost.

 

Loket z otočky. Při otočce musíme našlápnout o 45 stupňů do kříže. Otočit se, abychom viděli, kam dávat úder. Při otočce nám stačí jeden přešlap a vytočení špiček.

 

Loket ze spodu. Ruku, kterou dáváme loket, jde ze spodu nahoru. Dlaní jako bychom se chtěli učesat kolem ucha. Vytáčíme se bokem k soupeři a sekáme loktem na bradu nebo nos. Můžeme si povolit v kolenou a využít sílu v nohou.

 

Přetočený loket přes záda. Zadní nohu dáme vnější hranou před soupeře. Ohneme se, odrážíme se od přední nohy k soupeři a loktem přední ruky přes naše záda zasahujeme soupeře.

 

Loket z otočky ze spodu. Přešlápneme si přes střet. Loket jde ze spodu. Loket jde podél těla. Míříme na hlavu. ¨

 

Loket na trup. Loktem můžeme mířit na trup. Míříme na břicho nebo na žebra.

 

Loket na nohu. Při zachycení nohy soupeře můžeme ze spodu kopnout na stehno.

 

Loket proti úderu. Můžeme nastavit loket v krytu proti soupeřovému přímému úderu.

 

Předklon a loket ze spodu nahoru. Předkloníme se. Zároveň se vytočíme na jednu stranu bokem k soupeři. spustíme lehce ruku. Pokrčíme nohy v kolenou. Vyjedeme ze spodu loket směrem nahoru proti soupeři.

 

Přetočený přímí loket. Začínáme stejným způsobem jako boční loket. Ten všem netrefujeme a přejdeme loktem přes náš střet. Poté vyrážíme pohybem nohou vpřed. Předloktí s bicepsem je u sebe a ruka je ve vodorovné poloze. Poté míříme loktem na střed soupeřovy hlavy. Využijeme jako pohybu rukou tak i loktem.

 

Sparring lokty a kolena. Souboj jen s lokty a koleny. Nevyužíváme údery. Nejedeme silou. Využíváme klinče.

Přískok

 

Přískok s kolenem. Zvedneme přední koleno nad pás. Ruce máme před sebou v úrovni očí. Stojnou nohou se odrážíme po špičce k soupeři.

 

Přeskok s přískokem. Rychle vyměníme pozici nohou, přední koleno za zadní a naopak, jako, kdybychom chtěli nabít a dát koleno ze přední nohy. Poté vyjedeme přískok a jdeme k soupeři směrem vpřed se zvednutým kolenem.

 

 • Přískok a loket. Přiskočíme se zvednutým předním kolenem. Použijeme přední nebo zadní rozrážející loket.

 

 • Přískok a loket z otočky. Přiskočíme se zvednutým předním kolenem. Jak, jsme u soupeře, překročíme přes nás střed a došlápneme vedle soupeře a otáčíme se. Dáváme loket z otočky.

 

 • Přískok a podmet. Přiskočíme se zvednutým předním kolenem. Jak jsme u soupeře přední nohou nabereme soupeřovy nohu nad kotníkem naší placírkou chodidla. Potáhneme jí směrem přes náš střed a nahoru. Díky tomu rozhodíme soupeře z rovnováhy. Poté zaútočíme.

 

 • Přískok a druhé koleno. Přiskočíme se zvednutým předním kolenem. Přiskočíme k soupeři předním kolenem. Přední nohou došlápneme před soupeře a dáme koleno na žebra z druhé nohy.

 

 • Přískok a teep ze přední nohy. Přiskočíme se zvednutým předním kolenem. Jak, doskakujeme a vidíme, že má soupeř nekryté břicho, kopeme přímí kop ze přední nohy, bez toho abychom nohu položili (teep).

 

 • Přískok a teep ze zadní nohy. Přiskočíme se zvednutým předním kolenem. Dokročíme na zem přední nohou a vzápětí kopeme přímí kop na břicho ze zadní nohy.

 

 • Přískok a klinč. Přiskočíme se zvednutým předním kolenem. Jak jsme u soupeře, došlapujeme přední nohou. Zachytáváme rukama hlavu soupeře. Lokty dáváme k sobě a stahujeme hlavu soupeře.

Kolena

 

Překročené koleno.   Ruce máme před sebou v úrovni očí. Vyjedeme koleno ze zadní nohy, tak aby bylo vidět. Došlapujeme nohou, ze které jsme jedli koleno před soupeře. Využijeme změny postoje a útočíme kolenem z druhé nohy.

 

Střižené koleno s výskokem. Ruce máme před sebou v úrovni očí. Naráz vyskočíme dopředu a do výšky, současně vystřelíme koleno ze zadní nohy. V letu vyměníme kolena, střihneme je a útočíme ze přední nohy. Nejdeme do záklonu a dopadáme do svého postoje. Poté můžeme navazovat útokem.

 

Výskok z místa a koleno. Ruce máme před sebou v úrovni očí. Snížíme se v kolenou a lehce se předkloníme. Zároveň se odrazíme a vyskočíme proti soupeři a zároveň kopeme koleno ze zadní nohy na soupeře.

 

Fake koleno. Zvedneme přední koleno, od zadní špičky, uděláme lehký dvoj skok. Přední koleno je pořád vepředu. Zachytíme soupeřovi ruce. Došlápneme na přední nohu a dáme koleno ze zadní nohy. Přitahujeme si soupeře k sobě. Zvedneme koleno a pomocí pánve útočíme kolenem skrz soupeře.

 

Koleno a shození (Sweap). Soupeř proti nám jde koleno. Na zrcadlové straně, ze které nám jde koleno, podchytíme soupeřovi pod nohou. Pod stehnem. Na stejné straně nastavíme soupeři chodidla nad kotník. Druhou rukou, chytneme soupeře za krkem. Rotujeme směrem od zachycené nohy. Necháme přes sebe přepadnout soupeře.

 

Sražení kolena krytem. Soupeř proti nám vyjede kolenem. Stojíme v pevně v bojovém postoji. Máme dvojitý kryt, lokty jsou lehce před námi. Srazíme koleno tak, aby šlo přes střed soupeře.

 

Koleno za koleno. Držíme se v klinči. Střídáme se po jednom kolenu. Přitahujeme si soupeře ve dvojici při útoku kolenem. Při obraně si můžeme povolit od soupeře. Kolenem míříme na břicho nebo hruď. Při kolenu na žebra vytáčíme koleno jak při obloukovém kopu. Využíváme sílu pánve. Kolena nekryjeme.

Kopy

 

Blok proti obloukovému kopu. Zvedneme nejlépe na straně, kde nás chce soupeř zasáhnout obloukovým kopem nohu. Loket na straně bloku přiložíme na vnější stranu stehna naší blokující nohy (Aby, blok ustál kop na žebra.). Ruka na blokující straně kryje hlavu. Jsme lehce shrbeni, aby ruka chránila hlavu i žebra. Nejdeme do záklonu. Blokující nohou jdeme přímo proti holeni soupeře. Noha se nesmí skrčit, aby kop nesjel na druhou nohu.

 

Calf kick. Kop na lýtko. Při kopu míříme na konec lýtka. Špičku chodidla přitahujeme k sobě a kopeme koncem holenní kosti.

 

Stamp přiskočený. Jsme dál od soupeře. Vyskočíme jako bychom chtěli dát přední, naskočené koleno. Místo něj patou zasahujeme stehno lehce nad kolenem. Máme pokrčenou nohu, při dopadu patou na stehno prošlapujeme nohu.

 

Stamp nad koleno. Vytočíme špičku zadní nohy směrem od středu těla.  Pokrčíme nohu v kolenu. Koleno máme vytočené lehce ven. Lehce se zakloníme. Natáhneme ruce před sebe, abychom soupeři zakryli pohled. Kopeme patou lehce nad koleno.

 

Axe kick na stehno. Naznačujeme kop patou nad koleno, když nám soupeř zvedá koleno jako obranu. Zvedneme nohu, víš a shora dolů kopneme patou na vyšší část stehna.

 

Fake lowkick, otočka pata. Naznačíme lowkick, který nechceme trefit, došlápneme vedle soupeře. Pokračujeme v rotaci a kopeme patou soupeře do žeber.

 

Fake low kick a side kick. Naznačíme kop na nohu, buď kop netrefíme schválně, nebo soupeř uhne. Zastavíme kop a kopeme z místa boční kop na břicho nebo hlavu.

 

Přískok a vnitřní kop na nohu. Jsme v bojovém postoji. Naše zadní noha přiskakuje k přední noze, přitom špičku nohy vytočíme ven. Zároveň zvedáme přední nohu a zasahujeme kop na stehno a vracíme se do postoje.

 

Přiskočený lowkick. Když zasáhneme přední nohu soupeře kopem na stehno naší zadní nohou, tak je pravděpodobné že se nám to povede znovu. Poprvé zasáhneme nohu a vrátíme se do svého postoje.  Poté necháme lehkou prodlevu mezi dalším útokem. Přední nohou jdeme šikmo od soupeře k zadní noze. Přetáčíme kop z vrchu dolů. Při nárazu bychom měli mít lýtko skoro vodorovně a ohnutou nohu v koleni. Při doteku na stehno bychom měli vyvinout největší sílu až za lýtkem soupeře. Přední noha je na špičce, vytočená směrem ven.

 

Lowkick do stojné nohy.  Když nám soupeř blokuje holení kop na přední stehno, snažíme se ho zasáhnout do druhé nohy. Nejdříve kopeme do předního stehna a soupeř nám to vykryje. Poté naznačujeme kop na přední nohu. Vykročíme si šikmo k zadní noze soupeře svou přední nohou. Zadní nohou mineme přední a útočíme na stehno zadní nohy soupeře. Snažíme se jít šikmo dopředu jako bychom chtěli projít i se soupeřovou nohou.

 

Obrácený obloukový kop na žebra (Reverse kick). Vyjedeme kolenem jako bychom chtěli jet tradiční obloukový kop. Následně však stočíme chodidlo přes náš střed a zamíříme z druhé strany proti soupeřovi.  Můžeme mířit na soupeřova žebra, nebo hlavu.

Boj proti kopu na nohu – Lowkick

Defence calf kick – 4 tips / Obrana proti kopům na lýtko

Vstup úderem proti kopu na nohu. Nakročíme proti úderu. Zpevníme přední nohu. Kop zmírníme nebo znemožníme zkrácením vzdálenosti. Zasazujeme úder nebo loket proti soupeři, podle vzdálenosti.

Povolení s úderem proti kopu na nohu. Jsme na špičkách. Povolíme přední nohu, směrem dozadu, do obráceného postoje. Ihned jak se dotkne noha země odrážíme se vpřed a zaútočíme, úderem nebo kopem.

Úhyb proti kopu na lýtko (Calf kick). Zvedáme pouze přední nohu, tím že zvedáme lýtko a patu tlačíme ke stehnu a vracíme zpět do postoje. Při opakování vytvoříme nepravidelný rytmus a soupeř nás může hůře ohrozit.

Obloukový kop na žebra (roundkick)

 

 

Nácvik na kop. Jsme v postoji. Jsme narovnání. Zvedneme koleno nad pas. Vytočíme holeň tak aby byla ve vodorovné pozici. Natáhneme nohu. Ze začátku, se můžeme opírat.

 

Protažení na kop na žebra (roundkick). Stoupneme si ve dvojici naproti sobě. Jeden si nechá chytit nohu u kotníku. Člověk, co nám drží nohu, nám chytne svou volnou rukou naši ruku na straně, kde nám drží nohu. Pánev tlačíme dopředu a máme rovné záda. Pomalu se snažíme koleno vytočit směrem dovnitř. Přitom stojíme na špičce nohy. Vytáčíme se, až jsme soupeři bokem. Kotník máme ve stejné výšce po celou dobu protažení. Koleno vytočíme až směrem dolů. Nakonec vracíme a opakujeme cvik. Tímhle cvikem simulujeme kop na žebra.

Obrana při zachycení nohy u sweep-u. Soupeř nám zachytí kop. Snažíme se skákat na špičce, stojné nohy. Když nás chce soupeř podmést, pokusíme se přeskočit nohu, která nás podkopává.

 

Obrana zachycení kopu na žebra (roundkick). Na stojné noze skáčeme na špičce chodidla. Při zachycení naší nohy vytáčíme koleno zachycené nohy přes soupeřův střed těla. Nohu, která je ve vodorovné poloze, tlačíme proti soupeři. Stahujeme soupeře k sobě do klinče. Na útěk můžeme využít odkopnutí za chycené nohy, nebo protočení nohy kolenem zachycené nohy směrem dolů.

 

Chytaní roundkick. Při chytání si odstoupíme do strany, aby kop nedopadl v plné síle. Jednou rukou si kryjeme hlavu, rukou, ke které míří kop, obejmeme holeň s lýtkem a pevně jí sevřeme pod paži. Rozpohybujeme soupeře nebo mu zasahujeme úder nebo kop.

 

Chytaní roundkick a loket a koleno na nohu. Při chytání si odstoupíme do strany, aby kop nedopadl v plné síle. Jednou rukou si kryjeme hlavu, rukou, ke které míří kop, obejmeme holeň s lýtkem a pevně jí sevřeme pod paži. Volnou rukou zasahujeme soupeřovu zachycenou nohu loktem do stehna. Zároveň ze spodu, kopneme kolenem do soupeřova spodního stehna zachycené nohy.

 

Chycení kopu na žebra a trh nohy k zemi. Zachytneme kop na žebra nadhmatem. Držíme nohu pevně. Rotujeme tělem směrem přes střed soupeře a zároveň směrem dolů. Využijeme celé tělo, rotujeme trupem, jako kdybychom naše rameno, na straně, kde držíme nohu se chtělo dotknou země. Soupeře tím shazujeme.

 

Chycení obloukového kopu na žebra a roztočení přes střed. Zachytneme kop na žebra nadhmatem. Držíme nohu pevně. Povolíme úchop a zachytneme nohu dlaní. Následně si povolíme trupem a roztočíme soupeřovu nohu směrem přes střed a zároveň k zemi. Následně můžeme útočit na odkrytou část těla.

 

Chycení obloukového kopu na žebra a rozhození směrem ven. Zachytneme kop na žebra nadhmatem. Držíme nohu pevně. Volnou rukou udeříme dlaní do soupeřové nohy, tak abychom soupeře roztočili směrem ven a zároveň k zemi. Využijeme rozhození soupeře a zaútočíme středem.

 

Chytání kopu na žebra podhmatem.  Jsme v bojovém postoji, soupeř nám dává kop na žebra (roundkick). Na straně, kde nás soupeř chce zasáhnout si zakryjeme rukou jak hlavu, tak i žebra. Vytočíme se lehce proti kopu a lehce se snížíme v kolenou. Druhou rukou chytáme ze spodu soupeřovu nohu u kotníku.

 

 • Loket z otočky. Vykročíme do strany, kde má soupeř zachycenou nohu. Otáčíme se trupem k noze. Přechytneme shora nohu druhou rukou. Volnou rukou zasahujeme loktem soupeře z otočky.

 

 • Podkop. Rukou, kterou držíme nohu soupeře vyjedeme před sebe. Tak, abychom měli mezi námi a břichem prostor. Druhou rukou chytáme shora nárt soupeře. Nohu soupeře zvedáme. Vykročíme vpřed a podkopneme stojnou nohu.

 

 • Roztočení. Rukou, kterou držíme nohu soupeře vyjedeme před sebe. Tak, abychom měli mezi námi a břichem prostor. Druhou rukou chytáme shora nárt soupeře. Roztočíme nohu přes střed soupeře směrem k zemi. Poté útočíme na odkrytou část těla.

 

 • Přitáhnutí. Rukou, kterou držíme nohu soupeře vyjedeme před sebe. Tak, abychom měli mezi námi a břichem prostor. Druhou rukou chytáme shora nárt soupeře. Nohu soupeře dáme přes jeho střed. Tělem a rukama si přitahujeme nohu a soupeře k sobě, zároveň jdeme proti soupeřovi. Zaútočíme do protisměru.

Přímí kop – teep

 

Teep, jeden za druhým. Jeden ze dvojice z místa kope přímé kopy na břicho. Kopeme lehce. Druhý nastaví rukavice na břicho jako blok. Měníme levou a pravou.

 

Teep na hlavu. Chodíme kolem soupeře nebo vidíme mezeru v krytu. Uvolníme se jako bychom nechtěli útočit. Vystřelíme nohu a zasahujeme polštářky chodidla na hlavu, bradu nebo nos soupeře.

 

Fake lowkick, teep. Kopeme kop na stehno nebo lýtko. Naznačíme kop na nohu a z toho kopneme teep na břicho. Nebo na hruď. Kop je švihem a neprotlačujeme dlouhý teep jak v thajském boxu. Došlapujeme dopředu, abychom mohli reagovat na útok.

 

Třikrát přímý kop (Teep). Jeden ze dvojice simuluje soupeře a po jednom simuluje přední přímý úder. Zadní přímí úder, a nakonec zadní obloukový kop. Druhý ze dvojice vždy kope ze zadní nohy. Při předním úderu dáme (stamp) na přední nohu. Při zadním úderu kop na břicho (Teep). Pří naznačení zadního kopu dáme (stamp) na zadní nohu, na kopající.

 

 

Zachycení a teep

 

Shození přes teep. Když na nás letí přímí kop. Nejprve od něj odstoupíme. Dlaní chytneme soupeře pod patou. Druhou rukou chytneme dlaní nárt. Jsme od soupeře dál, ať nemáme chodidlo na břiše. Soupeř by nás mohl znovu odkopnout.  Ustupujeme a držíme soupeřovi nohu. Snížíme soupeřovu nohu, jako bychom jí chtěli položit na zem, lehce nad zemí jí začneme zvedat od soupeře do vzduchu. Pouštíme nohu, až vidíme, že soupeř padá. Přitom pořád couváme zpět.

 

Chytání teep-u. Když na nás letí přímí kop. Nejprve od něj odstoupíme. Dlaní chytneme soupeře pod patou. Druhou rukou chytneme dlaní nárt. Jsme od soupeře dál, ať nemáme chodidlo na břiše. Soupeř by nás mohl znovu odkopnout.  Soupeře buď roztáčíme přes jeho střed. Můžeme si také soupeře přitáhnout s k sobě, šikmo přes střed soupeře, aby měl menší možnost na nás zaútočit.

 

Zachycený teep a naskočené koleno. Když na nás letí přímí kop. Nejprve od něj odstoupíme. Dlaní chytneme soupeře pod patou. Druhou rukou chytneme dlaní nárt. Jsme od soupeře dál, ať nemáme chodidlo na břiše. Soupeř by nás mohl znovu odkopnout.

Nadzvedneme soupeřovu nohu a odhodíme ho zpět. Poté se naskakuje koleno. Soupeř je rozhozený a nemá dobrý kryt.

 

Shození pod chycením a teep. Zachytneme nohu. Z vnější strany soupeře zachytneme nohu. Natočíme se k noze. Bližší rukou k chodidlu soupeře podebereme nohu. Druhá ruka jde před soupeřovu hruď. Zakročíme soupeře za nohu. Vytvoříme pomyslné nůžky a shazujeme soupeře.

 

Obrana na zachycení teep-u. Soupeř nám zachytí přímí kop. Jako obranu použijeme další kop na břicho a vytrhnutí nohy zpět. Ruce držíme v krytu.

 

Přitáhnutí si soupeře. Přes teep. Zachytneme soupeřův přímí kop a přitahujeme si pomocí těla a kroku zpět soupeře k sobě. Zároveň nohu soupeře dáváme přes soupeřův střed, tak aby nás nemohl odkopnout.

 

Přitáhnutí si, soupeře a úder. Přes teep. Zachytneme soupeřův přímí kop a přitahujeme si pomocí těla a kroku zpět soupeře k sobě. Úder míříme na hlavu nebo na břicho.

 

Přitáhnutí si soupeře a loket. Přes teep. Zachytneme soupeřův přímí kop a přitahujeme si pomocí těla a kroku zpět soupeře k sobě. Jak k nám jde soupeř, udeříme jej loktem.

 

Přitáhnutí si soupeře a loket z otočky. Přes teep. Zachytneme soupeřův přímí kop a přitahujeme si pomocí těla a kroku zpět soupeře k sobě. Vykročíme přes střed od soupeře a udeříme loktem z otočky.

 

Přitáhnutí si soupeře a úder z otočky (Backfist). Přes teep. Zachytneme soupeřův přímí kop a přitahujeme si pomocí těla a kroku zpět soupeře k sobě. Vykročíme přes střed od soupeře a udeříme pěstí (backfist).

 

Teep nadzvednutí a kombinace. Nadzvedneme soupeřovu nohu a odhodíme ho zpět. Poté následuje jakákoliv kombinace. Využijeme toho, že soupeře rozhodíme z rovnováhy.

 

Teep nadzvednutí a shození. Nadzvedneme soupeřovu nohu a odhodíme soupeře od sebe

pomocí pohybu vpřed a nadzvednuté nohy.

 

Přímí kop a potáhnutí nohy (teep) a shození (Sweap). Soupeř kope přímí kop. Zachytíme nohu. Tělem potáhneme soupeře k sobě. Vyjdeme do strany. Zachycenou nohu, kterou jsme pustili potáhneme chodidlem dopředu, aby soupeř upadnul.

 

Teep a roztočení ven. Zachytíme nohu. Roztočíme soupeřovu nohu ven. Směrem ven. Následně musíme zaútočit středem.

 

Teep, roztočení přes střed

 

Teep a roztočení soupeře přes střed. Zachycenou nohu roztočíme přes soupeřův střed. Zároveň nohu směřujeme k zemi. Následně můžeme zaútočit na odkrytou stranu soupeře.

 

Obrana proti zachycení teep-u a roztočení přes střed. Soupeř nám zachytil nohu a roztočil nás přes nás střed.

 

Vracení se zpět. Soupeř nám zachytil nohu a roztočil nás přes nás střed. Rychle dokročíme roztočenou nohou, zvedneme nohu do bloku a vracíme se zpět do postoje.

 

Zastavení a kop patou. Soupeř nám zachytil nohu a roztočil nás přes nás střed. Jakmile rychle dokročíme roztočenou nohou na zem, odrazíme se od podlahy a kopeme patou na soupeře.

 

Úder z otočky po směru (Backfist). Soupeř nám zachytil nohu a roztočil nás přes nás střed. Jdeme přes soupeřův střed po směru roztočení. Úderem z otočky zasahujeme soupeře.

 

Kop z otočky po směru. Soupeř nám zachytil nohu a roztočil nás přes nás střed. Jdeme přes soupeřův střed po směru roztočení. Kopem patou z otočky zasahujeme soupeře.

Práce proti bloku nohou

 

Blok a backfist. Kopneme na nohu jednou a soupeř nám blokuje holenní. Naznačíme kop po druhé, ale kop schválně mineme a jdeme do úderu z otočky, došlápneme vedle soupeře a soupeře zasáhneme loket anebo úder pěstí (Backfist, spinning elbow).

 

Blok a kop z otočky. Kopneme na nohu jednou a soupeř nám blokuje holenní. Naznačíme kop podruhé ale mineme, šlápneme vedle soupeře a otáčíme se a zasahujeme soupeře patou z otočky.

 

Blok a kop na stojnou nohu. Kopneme na nohu jednou a soupeř nám blokuje holenní. Naznačíme kop podruhé ale kopeme na zadní druhou soupeřovu nohu z vnitřní strany.

 

Blok a naznačení a teep. Kopneme na nohu jednou a soupeř nám blokuje holenní. Naznačíme kop podruhé ale stáhneme chodidlo a místo kopu na nohu kopneme na břicho (Teep).

 

Blok a podmet. Kopneme na nohu jednou a soupeř nám blokuje holenní. Naznačíme kop podruhé ale přejdeme dopředu a zakročíme soupeře za zadní nohu. Rukou, na straně kde, zakračujeme nohou dáme ruku, před hlavou. Vytvoříme z ruky a nohy nůžky a shodíme soupeře.

 

Blok a kombinace a opět kop. Kopneme na nohu jednou a soupeř nám blokuje holenní. Naznačíme kop podruhé ale přejdeme do kombinace, rukou, dokud soupeř nedošlápne a následně kopneme do nohy, kterou soupeř položil.

 

Blok a potáhnutí. Kopeme na nohu, v případě, že soupeř kop blokuje holenní, přitáhneme špičku chodidla k sobě. Zachytáváme soupeře nártem za lýtko a potahujeme nohu směrem od soupeře. Soupeře tak shazujeme (sweap).

 

Kop na lýtko (Calf kick) proti bloku. Jakmile nám soupeř nastavuje holeň proti kopu. Snažíme se kopnout na lýtko z vnitřní nebo vnější strany. Do strany si musíme vystoupit. Při kopu tlačíme špičku kopajícího chodidla k sobě, abychom lépe zasáhnuli soupeře. Nejúčinnější místo je tam, kde končí soupeřův lýtkový sval a začíná být vidět Achillova šlacha.

Kombinace

 

Přeskočený přední direkt a zadní hák. Nejdříve si přeskočíme postoj (jako kdybychom chtěli kopat ze přední nohy). Zároveň s přeskokem jde přední direkt. Tlačíme se dopředu a dáváme hák. S hákem si vykročíme do strany.

 

Podmet přes direkt. Dáme přední direkt do krytu. Druhá ruka mine úder vedle hlavy, na straně zadní nohy soupeře. Svojí zadní nohu dáme dál za soupeřovu přední nohu. Ruka, která minula hlavu, zabere tricepsem proti hlavě soupeře. Koleno stehnem tlačí proti nohám soupeře a vytváříme nůžky.  Přitom jdeme pořád dopředu a nezastavujeme se.  Když dáváme koket, uvolíme zápěstí. Zasahujeme špičkou lokte.

 

Úhyb spodek, úhyb teep. Při přímém úderu soupeře. Jdeme hlavou od úderu na vnější stranu od soupeře a zaútočíme, přímím úderem rukou, která je blíž k soupeři na jeho břicho. To samé jde i na druhou stranu, při zadním úderu.  Pod úderem dáme teep, přitom jdeme na vnější stranu od ruky, která dává úder.

 

Naznačený stamp a superman. Naznačujeme stamp na stehno. Když postřehneme, že soupeřovi padají ruce, tak zaútočíme na hlavu. Zadní noha, která je u stehna soupeře zašvihne zpět.  S přísunem směrem v před, dáme zadní přímí úder na hlavu soupeře.

 

Kombinace za kombinaci. Jeden ze dvojice začne 1 až 3 údery rukou a zakončí to 1 kopem. Druhý navazuje 1 až 3 a zakončuje 1 kopem.  Každý jede své libovolné kombinace.

 

Direkt, úhyb, calf kick. Přiskakujeme s úderem k soupeři. Soupeř nám vrací úder. Uděláme výhyb ramenem a hlavou vnějším směrem od soupeře podle ruky, která nás kontruje. Výhyb jde jen lehce od ruky. Při výhybu se pokrčíme v kolenou a vytočíme je lehce směrem, kde uhýbáme. Kontruje naše křížná ruka směrem na bradu, pod soupeřovým přímím úderem. A přidáme kop na lýtko podle strany úderu soupeře.

 

Zadní direkt, přední hák, zadní koleno, zadní loket. Nejdříve udeříme předním přímím úderem. Následuje přední hák. Navazujeme zadním kolenem na břicho. Vrátíme zadní nohu zpět do postoje a s pohybem vpřed dáme přední rozrážející loket.

 

Přední a zadní úder, přední hák zadní kop na žebra zadní úder. Nejdříve začneme předním přímím úderem na hlavu, následně zadní úder. Pokračujeme předním hákem. Kop na žebra ze zadní nohy (roundkick) vrátíme nohu na místo ze, kterého jsme kopali a jdeme dopředu ze zadním přímím úderem.

 

Přední úder, rozrážející loket, boční úder. Vyjedeme přední úder na hlavu. Ohneme přední ruku a přiskočíme s předním rozrážejícím loktem. Následně dáme zadní boční loket.

 

Direkt na hlavu, direkt na břicho a hák a loket. Vyjedeme přední úder na hlavu, následuje zadní přímí úder na břicho. Dáme přední hák a zadní loket.

 

Falešný obloukový kop a úder. Naznačíme obloukový kop na žebra. Těsně, než se soupeře noha dotkne, tak jí stáhneme. Využijeme dynamiky a vyšleme úder ze stejné strany, jako jsme naznačovali kop. Úder může být pěstí nebo loktem. Využijeme toho, e soupeř chce zachytnout kop a tím poleví obrana a soupeř nám udělá prostor pro útok.

 

Přední kop na žebra a přední kop na nohu a rozhození (Sweap). Nejdříve kopeme na žebra soupeře přední nohou. Využijeme toho, že soupeři často útočí po kopu. Vzápětí jde po došlápnutí naší nohy kop opět ze přední nohy na nohu soupeře. Pomocí potáhnutí rozhodíme soupeře.

 

Tlačení do soupeřového krytu a odkrytí žeber. Zatlačíme na kryt soupeře dlaní a jdeme v postoji dopředu. Snažíme se narovnat soupeře tlačením naší dlaně v úrovni čela soupeře. Při narovnání se nám odkryje břicho. Můžeme využít následně kopu na žebra, kolene, nebo úderem volné ruky.

Chození pod údery

 

 • Soupeř jede, přední nebo zadní přímí úder na naši hlavu. My se snažíme zabránit útoku na dálku.

 

 • Techniku, jezdíme ve dvojici lehce a střídáme techniky na zastavení soupeře.

 

Přímí úder na břicho (Direkt). Vyjíždíme přímí úder na břicho. Jdeme hlavou na stranu, ze které soupeř dává úder, tak abychom se vyhnuli a dostali se z dráhy úderu. Úder je dlouhý. Jsme zapřeni v nohou nebo jdeme proti soupeři. Druhá ruka je u brady.

 

Přímí kop na břicho. (Teep). Kopeme přímí kop na břicho. Nejlépe kopeme do kříže se soupeřovým přímým kopem na břicho. Ruce držíme vysoko a bráníme se soupeřovým úderům.

 

Kop na žebra. (Roundkick) Kopeme obloukový kop na žebra, na stranu, kde na nás letí přímí úder na hlavu. Ruce udržíme nahoře, abychom mohli bránit úderům soupeře. Vytáčíme se v kyčli a trupem proti soupeři.

 

Teep nad koleno. Kopeme šlapkou na stehno přední nohy soupeře. Špičku máme vy rotovanou směrem ven. Zastavujeme tím pohyb soupeře vpřed.

 

Kop z otočky. Soupeř nás chce zasáhnout úderem na hlavu. Vyšlápneme přes náš střed. Vedle od soupeře, na vzdálenost, abychom protáhli kop patou na žebra soupeře. Vytáčíme hlavu po směru rotaci, abychom viděli, kam zasahujeme. Poté naše chodidlo zasahuje soupeře na břicho nebo žebra.

Dril

 

Udržení postoje ve dvojici. Jeden ze dvojice si stoupne do bojového postoje. Trochu se snížíme v nohou. Ruce dáme lehce před sebe. Snažíme se udržet postoj i vzpřímenou pozici. Druhý ze dvojice zachytí ruce a snaží se pomocí trhů do všech směrů rozhodit postoj zapřeného.

 

Roundkick 2-10-2. Kopeme obloukový kop na žebra. Druhý nám nastaví rukavice jako blok. Kopeme rychle za sebou. Začínáme 2-4-6-8-10 a pak jdeme po dolů 8-6-4-2. Před každou sérií kopů můžeme dát jednu kombinaci.

 

Výskok ze sedu na patách a obloukový kop.  Sedíme na patách. Vyskočíme na chodidla a vzápětí kopeme do bloku.

Stupňování počtu úderů po minutě, 5 minut

Ve dvojici jedeme jakýkoliv úder nebo kop a střídáme se podle počtu úderů, který se určuje podle minuty. Počet úderů se stupňuje podle minuty 1.minta 1 libovolný kop nebo úder, jak zasadíme úder, soupeř následně kontruje. Stupňujeme do 5 úderů a kopů.

 1. Minuta, 1 (úder, kop)
 2. Minuta, 2 (úder, kop)
 3. Minuta, 3 (úder, kop)
 4. Minuta, 4 (úder, kop)
 5. Minuta, 5 (úder, kop)

Rotace, údery vzájemně do hrudi

Stoupneme si na šířku ramen proti druhému. Dlaní vzájemně zasahujeme hruď soupeře. Domluvíme se, jakou rukou začneme, ruka musí být do kříže. Jednou rukou dáváme úder a druhou se kryjeme. Údery zasazujeme neustále. Snažíme se rotovat trupem.

Rotace, údery vzájemně na spodek

Stoupneme si na šířku ramen proti druhému. Dlaní vzájemně zasahujeme na spodní žebra soupeře. Domluvíme se, jakou rukou začneme, ruka musí být do kříže. Jednou rukou dáváme úder a druhou se kryjeme. Údery zasazujeme neustále. Snažíme se rotovat trupem.

Lapy, úhyby, povolení, (ducking, sidestep)

Jeden drží lapy. Nastavuje údery a kopy. Po každé zadané kombinaci nebo úderu budeme pracovat s pohybem. Po kombinaci uhýbáme hlavou, chodíme do strany, povolíme si. Necouváme.

Úhyby na místě. Ruce v krytu

Stojíme v bojovém postoji. Nehýbeme nohama. Ruce držíme v krytu u spánků. Druhý stojí naproti a dává údery proti hlavě, využívá direkt a hák. Bradu máme na hrudi a máme vystrčené čelo. Při uhýbání využíváme povolení, výhyb a ducking.

 

Uhýbání v pohybu. Ruce za zády

Máme bojový postoj. Ruce máme za zády. Využíváme pohybu do všech stran. Držíme vzdálenost od soupeře, tak abychom nebyli příliš blízko a ani daleko. Můžeme měnit postoj. Bradu máme na prsou a vystrčené čelo. Využíváme povolení, pohyb do stran. Výhyby, ducking. Druhý na nás libovolně útočí.

 

Sparring jen na nohy

Pomocí rukou útočíme jen na nohy. Využíváme pohyb a změnu postoje. Můžeme využívat kladivové údery. Cílem je uhýbat nohama a rozpohybovat postoj, naučit se vyhýbat kopům.

 

Závěr kola, 100% úsilí a síla. Stínování

Snažíme se o libovolné kombinace v závěru kola. Po každé delší kombinace měníme směr. Dáváme 100% úsilí.

Kolo je 10 sekund. Pauza 10 sekund. 6 kol.

 

Pohyb ve dvojici kolem tělocvičny

Stojíme ve dvojici proti sobě. Jsme kousek od kraje tělocvičny. Pohybujeme se ve dvojici ve stejné vzdálenosti. Člověk, který, jde dopředu a tlačí, udává tempo, zrychluje a zpomaluje, dělá kroky do stran tak aby to druhému znepříjemnil. Druhý, který couvá, reaguje na pohyb člověka, který tlačí, couvající musí udržet druhého naproti sobě a chodit do stran podle toho, jak udává člověk, který tlačí.

 

Rozběh a krok do strany. (sidestep)

Jeden ze dvojice stojí v bojovém postoji. Druhý se rozbíhá s nataženýma rukama proti stojícímu.

Člověk, který stojí, musí uhnout do strany a udělat (sidestep). Člověk, který se rozbíhá, se snaží začít z větší dálky a pak snižovat vzdálenost a zvyšovat rychlost. Bradu máme na prsou, vystrčené čelo a ruce u spánků.

Chození kolem tělocvičny, kopy a kolena, měnění stran

Jsme v bojovém postoji. Chodíme okolo tělocvičny. Otáčíme se do všech stran, ale pořád se pohybujeme dokola kolem tělocvičny v jednom směru. Couváme, chodíme do strany. Můžeme měnit strany postoje. Do všech stran dáváme v pohybu libovolné kopy a kolena.

Útok a couvání

 

Útok, přední rukou, zadní rukou. Obě zároveň. Útočíme přední rukou, zadní rukou, a nakonec využijeme obě ruce.

Role. Jeden ze dvojice útočí a druhý se brání. Útočící dává přední a zadní přímí úder.

Přední a zadní úder a libovolné obrany. Údery nebráníme jen dvojitým krytem ale i sklepáváním a zachytáváním úderu nebo úhybem.

Pohyb při bránění. Přitom se obránce odráží z přední nohy a při zásahu brzdíme špičkou přední nohy.

Frekvence útoku. Při útoku i obraně měníme frekvenci rychlosti ústupu nebo útoku.

Využití tělocvičny da délku. Využíváme délku tělocvičny.

Zastavování soupeře při útoku

 

Útočník pouze s krytem. Jde pouze dopředu s krytem. Mění tempo pohybu v před.

Obránce. Udržuje odstup podle tempa útočícího.

 

Přední ruka. Bráníme přední rukou. Pouze údery přední rukou. Přímé údery, háky a zvedáky.

Brání zadní ruka. Bráníme pouze zadní rukou.  Přímé údery, háky a zvedáky.

Brání přední i zadní úder. Využíváme obou rukou v libovolném pořadí. Přímé údery, háky a zvedáky

Zastavení loktem. Couváme podle tempa soupeře. Zastavíme se a zabrzdíme soupeře pomocí rozrážejícího loktu.

Zastavení kolenem. Útočící si dá ruce na břicho a měnícím se tempem se pohybuje vpřed. Obránce couvá podle útočícího a brání postup za pomocí kolene.

Zastavení pomocí přímého kopu (teep). Útočící si dá ruce na břicho a měnícím se tempem se pohybuje vpřed. Obránce couvá podle útočícího a brání postup za pomocí přímého kopu (teep).

Útočník a údery

Útočící. Využijeme všech úderů.

Hýbeme s krytem. Hýbeme krytem pomocí svých rukou.

Obrana zkrácení vzdálenosti dvojitým krytem. Jdeme s dvojitým krytem proti úderu.

Útočící a přední zadní. Procházení pod údery

Nastavení loktu proti přímému úderu. Nastavujeme lokty před úder. Můžeme si udělat prostor přední rukou před soupeřem.

 

Obránce využívá:

 • Výhyby. Vyhýbáme se do stran.
 • Povolení. Ustoupíme dozadu.
 • Dvojitý kryt. Zastavení údery dvojitým krytem.
 • Přímé kopy. Kopeme do kříže pod úder.
 • Sklepávání. Sklepáváme údery.
 • Zastavení úderu dlaní. Zastavujeme údery dlaní.
 • Přímé kolena. Zachytneme ruce a dáváme kolena pod údery.
 • Úder pod úder. Vyhneme hlavu do strany. A dáme přímí úder, rozkročíme si postoj, abychom zastavili soupeře.

Pohyb ve dvojici, tlačení a povolení

 

Útočící. Stojíme naproti sobě v bojovém postoji. Stoupneme si na délku tělocvičny. Jeden tlačí směrem vpřed a udává tempo, zrychlujeme a zpomalujeme. Dáváme přímé údery, přední nebo zadní rukou.

Couvající. Úkol člověka, který couvá je udržet tempo a po pár krocích zasadit přední přímí úder na hlavu.

Útočící a povolení. Člověk, který tlačil, si povolí v nohou dozadu, aby nebyl zasáhnut a pokračuje vpřed.

Útočící povolení a úder zadní rukou. Když dvojice zvládne úkol, tlačící přidává po povolení zadní přímí úder.

Pohyb se soupeřem

 

 • Jeden člověk vede, druhý ho sleduje.

 

 • Udržujeme vzdálenost od soupeře tak abychom dokázali zaútočit na soupeře a zároveň bychom měli být v bezpečné zóně.

 

 • Pohybujeme se do stran. Dopředu a dozadu. Šikmo a kroky do stran.

 

 • Udržení a úniky z rohu nebo od stěny.

 

 • Při nátlaku naznačíme útok.

 

 • Naznačujeme útok. Naskočené koleno, rozběhnutí se, superman.

 

 • Vyhýbáme se proti útoku pomocí side step-u.

Malé lapy

 • Používáme spíše na box.
 • Pomocí malých lap, zlepšujeme přesnost úderů.
 • Používáme menší sílu.
 • Větší rychlost a technika.
 • Dobře se s nimi manipuluje.

 

 

Větší lapy

 

Používáme na:

 • Údery.
 •  
 • Kopy a údery z otoček.
 • Koleny
 •  

 

Výhody a nevýhody:

 

 • Výhoda je že, můžeme pracovat více sílou.
 • Lapaře nebolí útoky.
 • Jsou těžší.
 • Horší manipulace.
 • Nevýhoda menší přesnost.

 

Velký blok

 • Blok je těžký.
 • Horší manipulace.
 • Na blok můžeme jet plnou silou.
 • Používáme na kopy.
 • Údery na zemi.

 

 

Pás na břicho

 • Zmenšuje úder.
 • Zlepšení útoku na střední část těla.
 • Jsou různé velikosti kolem pasu.

 

 

Lapy na nohy

 • Na přesnost kopů na nohy.
 • Větší realita útoku.

 

 

Jak lapovat?

 • Lapy nastavujeme, co nejblíže k místu, kde má být úder zasažen.
 • Lapy mají jít lehce proti úderu.
 • Údery jdou do kříže.
 • Lapy musíme správně otáčet a úhlovat, abychom zasahovali realisticky.
 • Po zásahu dáme lapu dolů abychom ukázali, že se úder nemá opakovat.

 

 

Dodatky k lapování. Lapař může:

 • Můžeme kopat.
 • Dávat údery a háky.
 • Můžeme dělat sweap. (shazovaní)
 • Můžeme testovat kryt.

 

 

Direkt.

Lapu nastavíme proti člověku, který boxuje.  Přímo, vedle naší hlavy. Jak vidíme, že jde proti nám úder, jdeme pomocí lapy lehce do prosívky.

Hák. Lapu na hák nastavíme bokem před soupeře, který je čelem. Lapu máme před obličejem. Když zadáme dva háky, na přední ruku dáme lapu dál od sebe, druhou blíž. Jak vidíme, že proti lapě jde úder, lehce zatlačíme proti.

Zvedák. Lapu nastavíme úderovou plochou k zemi. Ruku držíme v pravém úhlu. Lapu držíme v úrovni naší brady. Lapou jdeme lehce proti úderu.

Capák. Lapu držíme u svého ramene. Vedle naší hlavy. Úderová plocha míří šikmo ke stropu.  Lapou jdeme lehce proti úderu.

Spodek. Lapu nastavíme vedle svých žeber. Lokty máme u těla. Lapa míří šikmo k zemi. Místo lapy si lze nechat dát úder do pásu.

Direkt na břicho. Na přímý úder na břicho používáme pás. Úder si můžeme nechat dát na břicho.

Backfist. Úder z otočky. Obě lapy spojíme a dáme k sobě. Úderová plocha míří proti útočícímu.

 

Rozrážející loket

Lapu mám v úrovni brady. Lapa je vodorovně. Loket máme v pravém úhlu. Nárazová plocha míří proti lapovanému. Může mířit lehce směrem dolů.

Boční loket

Lapu jako na hák. Lapu nastavíme bokem před soupeře, který je čelem. Lapu máme před obličejem. Když zadáme dva boční lokty, tak na přední ruku dáme lapu dál od sebe, druhou blíž. Jak vidíme, že proti lapě jde úder, lehce zatlačíme proti.

Kladivo shora

Lapy si položíme nad čelo. Jednu položíme na druhou. Úderová plocha míří šikmo ke stropu.

Kladivo vpřed

Lapu si dáme na čelo. Jednu přiložíme na druhou. Úderová plocha míří čelem vpřed. Lapy jsou vodorovně.

Loket ze spodu

Lapu nastavíme jako na zvedák. Úderová plocha míří k zemi.

Loket z otočky

Přiložíme lapy vedle sebe. Úderová plocha míří vpřed.

Loket z otočky ze spodu

Lapy dáme před bradu. Lehce se předkloníme. Jednu lapu přiložíme na druhou.  Úderová plocha míří vpřed.

Loket od provazů

Nastavíme lapy na boční nebo na rozrážející loket. Bez zastavení se přibližujeme k bojovníkovi, který je u lan, ale opřené má jen lýtko.

 

Lowkick

Jednu lapu přiložíme na boční stranu stehna z vnější strany. Úderová plocha míří směrem ven.

 

Roundkick

Obě lapy nastavíme vedle sebe. Trupem se otočíme směrem, kde zadáme kop. Pokrčíme se v kolenou. Své lokty přiložíme k tělu. Lehce se předkloníme. Lapou jdeme proti kopu. Lapy máme v úrovni žeber.

 

Highkick

Obě lapy nastavíme vedle sebe. Trupem se otočíme směrem, kde zadáme kop. Lapy lehce míří k zemi. Lapy máme v úrovni hlavy.

 

Sidekick

 Lapy dáme na své břicho. Lapy jsou vodorovně. Přiložíme jednu na druhou. Úderové plochy míří vpřed.

 

Reverse kick

Lapy dáme jak na obloukový kop na žebra. Kop pouze letí z druhé strany.

 

Kop z otočky

Lapy dáme na své břicho. Lapy jsou vodorovně. Přiložíme jednu na druhou. Úderové plochy míří vpřed. Přitom je lepší mít lapovací pás.

 

Stamp

Stamp si necháváme dát na nohu. Popřípadě máme lapovací chrániče na stehna.

 

Pushkick

 Lapy dáme na své břicho. Lapy jsou vodorovně. Přiložíme jednu na druhou. Úderové plochy míří vpřed. Přitom je lepší mít lapovací pás.

 

Koleno přímé

Lapy dáme na své břicho. Lapy jsou vodorovně. Přiložíme jednu na druhou. Úderové plochy míří vpřed. Přitom je lepší mít lapovací pás.

 

Naskočené koleno

Lapy nastavíme v úrovni brady. Lapy jsou vodorovně. Přiložíme jednu na druhou. Úderové plochy míří šikmo dolů.

 

Klinč kolena

Lapy dáme na své břicho. Lapy jsou vodorovně. Přiložíme jednu na druhou. Úderové plochy míří vpřed. Přitom je lepší mít lapovací pás. Necháme se přitom chytit za hlavou a lehce stáhnout dolů. Děláme přiměřený odpor.

Lapovací pásy ve dvojici

 

Kop na břicho (Teep) ve dvojici. Uděláme dvojici. Oba si nasadíme lapovací pásy na břicho. Stoupneme si naproti sobě. Údery míříme na pás. Střídáme se po jednom. Snažíme se o častou frekvenci. Kopeme přímí kopy na pás. Měníme nohy u kopů.

 

Údery ve dvojici. Uděláme dvojici. Oba si nasadíme lapovací pásy na břicho. Stoupneme si naproti sobě. Údery míříme na pás. Střídáme se po jednom. Snažíme se o častou frekvenci. Provádíme údery ve dvojici. Jak přímé, tak obloukové.

 

Kolena ve dvojici.  Uděláme dvojici. Oba si nasadíme lapovací pásy na břicho. Stoupneme si naproti sobě. Údery míříme na pás. Střídáme se po jednom. Snažíme se o častou frekvenci. Navzájem si kopeme do pásu kolena, z přímo i z oblouku. Můžeme přiskakovat a provádět naskočená kolena na pás.

 

Kolena v klinči ve dvojici.  Uděláme dvojici. Oba si nasadíme lapovací pásy na břicho. Stoupneme si naproti sobě. Údery míříme na pás. Střídáme se po jednom. Snažíme se o častou frekvenci. Chytneme se v klinči a střídáme se po jednom kolenu v klinči.

Kopy na blok

 

Nastavujeme kopy na blok:

 

 • Obloukový kop na přední nohu, vnitřní a vnější. (Low-kick)
 • Obloukový kop na zadní nohu, vnitřní a vnější. (Low-kick)
 • Stamp na nohu, ze přední nohy s přeskokem, ze zadní nohy přímý.
 • Push kick. Odkopávání, přímý kop.
 • Revers kick. Kop přes střed na žebra.
 • Přímý kop (teep). Rychlí kop.
 • Obloukový kop na žebra ze přední a ze zadní nohy (roundkick).
 • Kop z otočky na břicho ze zadní i přední nohy.
 • Obloukový kop na hlavu ze přední a ze zadní nohy (headkick).
 • Přímý kop na hlavu (teep).
 • Axe kick. Kop shora dolů patou. Na nohu a hlavu.
 • Side kick. Boční kop.
 • Střídáme všechny druhy kopu.

 

Kombinace bloku a malé lapy

 

 • Kombinace malé lapy a bloku na kop na nohu.
 • Otáčení malé lapy můžeme zadat i dva háky. Nebo dva údery.
 • Kombinujeme kopy na nohu (Low kick, calf-kick).
 • Kombinujeme vnitřní a vnější kop na nohu.

Kulatá lapa

 

 • Máme kulatou lapu se dvěma úchyty.
 • Lapu držíme vždy za oba úchyty.
 • Sportovec, který boxuje dává údery vždy do kříže.
 • Lapou, jdeme proti úderu.
 • Sportovec trefuje prostředek bloku.

 

 

Držení:

Přímí úder (direkt). Lapu dáme na jednu stranu do boku. Jdeme proti úderu.  Jeden úchyt máme přes tělo, vedle hrudi a druhý dál od těla. Lapu držíme svisle.

 

Hákový úder. Jedno madlo držíme uprostřed u hrudi, druhé před sebou od hrudi. Lapa a tělo tvoří pravý úhel. Lapa je svisle orientovaná. Vytáčíme se proti úderu. Podle ruky, která je ve předu od hrudi, dává druhý úder ze stejné ruky. Jakmile je levá ruka u madla vepředu, druhý dává levý hák a naopak.

 

Zvedák. Jedno madlo máme u hrudi, druhé přes lapu před sebou. Blok je orientovaný vodorovně.  Podle ruky, která je ve předu od hrudi, dává druhý úder ze stejné ruky. Jakmile je levá ruka u madla vepředu, druhý dává levý hák a naopak.

Pěnové tyče

 

Tyče, úhyby a údery. Dvě pěnové tyče. Cílem je uhýbání a trefování úderů. Naznačujte tak aby druhý viděl, kdy uhnout a kdy zasáhnout. Údery do tyčí chceme lehké. Chození k soupeři a od soupeře a hlídání si postoje. Uhýbání direkt-u, shora dolů. Uhýbání háku z vnější strany do vnitřní. Úhyb kopu na nohu, z vnější strany do vnitřní. Uhýbání přímého kopu do břicha, spojím obě tyče

 

Tyče a lapovací pás, kombinace. Můžeme kombinovat tyče, údery a výhyby s lapovacím pásem. Do pásu můžeme útočit údery i kopy. Využíváme chození pod údery a podkopávání

 

 • Máme dvě pěnové tyče. Používáme je jako lapy na údery nebo na uhýbání ve dvojici, kdy jeden uhýbá.
 • Viditelně tyčemi ukazujeme, co má druhý udělat. Můžeme mu slovně říkat, co má jet. U rozlišení mezi údery a úhyby.
 • Pracujeme lehce proti úderům.

 

Na údery:

 • Direkt – Jdeme rovně proti. Tyč je svisle.
 • Hák – Jdeme rovně a přes střed těla proti úderu. Tyč je svisle.
 • Zvedák – Jdeme lehce dolů. Tyč je vodorovně.
 • Loket rozrážející – Jdeme dopředu a lehce dolů. Tyč je vodorovně.
 • Loket boční – Jdeme rovně a přes střed těla proti úderu. Tyč je svisle
 • Koleno – Jdeme na úroveň břicha. Jdeme dopředu a lehce dolů. Tyč je vodorovně.

 

Úhyby a bloky

 

Výhyb – Jdeme tyčí z vrchu dolů na střed hlavy. Soupeř uhýbá na stranu, z které jde tyč. Druhý se nevyhýbá jedním ramenem dolů a druhým nahoru, ale ramena jdou zprava doleva nebo zleva doprava.

 

Ducking– Natáhneme ruku do strany od nás. Odtud jedeme půl oblouk proti hlavě druhého. Druhý, jde pod tyč proti straně, ze které jde tyč. Snižujeme se v nohou.

 

Blok nohou – Natáhneme ruku do strany od nás. Odtud jedeme půl oblouk proti stehnu druhého. Druhý zvedá nohu do thajského bloku.

 

Úhyb nohy – Natáhneme ruku do strany od nás. Odtud jedeme půl oblouk proti stehnu druhého. Druhý dává svou přední nohu dozadu, aby se vyhnul tyči.

 

Dvojitý kryt – Používáme dvojitý kryt, když nestíháme výhyb. Kryjeme jak hlavu, tak břicho i žebra.

 

Side step – Spojíme dvě tyče k sobě. Držíme je vodorovně. Stojíme bokem proti druhému. Tyčemi vyrazíme proti druhému.  Druhý jde do strany pomocí (side step) Kroku do strany. Za tím můžeme zadat hák nebo ducking.

 

Nástupy na shození MMA

 

Nástup na double leg. Jdeme tyčí z vrchu dolů na střed hlavy. Soupeř uhýbá na stranu, z které jde tyč. Hlavu dáme na stranu, ze které jde proti nám tyč. Máme rovná záda.  Hlava je rovně vedle boku soupeře. Pokrčíme se v nohou. Chytneme druhého pod koleny.

 

Nástup do soupeře. Natáhneme ruku do strany od nás. Odtud jedeme půl oblouk proti hlavě druhého. Snížíme se. Na straně odkud k nám jde tyč dáváme nohu za druhého. Jdeme do boku ke druhému. Chytneme druhého kolem pasu. Spojíme dlaně proti sobě. Hlavu opřeme o hruď soupeře. Díváme se směrem k druhé tyči. Jsme v podřepu.

 

Nástup na single leg. Natáhneme ruku do strany od nás. Odtud jedeme půl oblouk proti hlavě druhého. Snížíme se. Na straně odkud k nám jde tyč dáváme nohu za druhého. Obejmeme bližší nohu. dáme uchem k tělu, tak abychom se dívali od nohy, kterou držíme.  Rukou, kterou máme blíž k zádům soupeře, tak tu máme pod nohou soupeře dlaní dolů. Druhá ruka je dlaní vzhůru. Spojíme ruce. Stoupneme si. Scvakneme nohu, kterou držíme v rukou pomoci našich nohou. Scvakneme rukama nohu k hrudi. Hlavu máme u hrudi. Srovnáme záda, až je máme narovnaná a jsme v polo dřepu

Práce v pozici klinč

 

Nohy na šířku ramen. Při klinči nedržíme klasický bojový postoj s jednou nohou vepředu a jednou nohou vzadu ale držíme nohy v jedné linii. Nedáváme nohy k sobě.

 

Jedna noha uprostřed. Když máme jednu svou nohu mezi chodidly soupeře, jsme náchylnější k tomu, aby nás soupeř shodil na zem.

 

Soupeř má chodidla za námi. Když má soupeř chodidla při klinči za námi jsme náchylnější na shození. Snažíme se si vylepšit pozici.

 

Kontrola koleny postoj soupeře. Při klinči nejde kontrolovat pohledem soupeřovi nohy pohledem. Proto se je snažíme kontrolovat dotekem svých kolen. Podle kontroly poznáváme, jak upravit postoj podle soupeře. Postoj by měl být ideálně stejně široký.

 

Omezení mezery při klinči. Snažíme se omezit mezeru mezi námi a soupeřem. Omezíme tím náchylnost na zásah kolenem od soupeře. Nedržíme jen tělo ale i hlavu tak aby nás soupeř nemohl zasáhnout.

 

Pasování 50/50. Pozice, kdy máme jednu ruku za krkem soupeře, a druhá kontroluje jamku pod loktem soupeře. Soupeř drží tuhle pozici stejně jen obráceně.

 

Ruce uprostřed v klinči. Když držíme obě ruce za krkem soupeře a jsme mezi rukama. Máme tak výhodu na stahování hlavy soupeře směrem dolů.

 

Klinč a arm-triangl. Pozice, kdy máme jednu ruku za krkem soupeře, a druhá kontroluje jamku pod loktem soupeře. Soupeř drží tuhle pozici stejně jen obráceně. Ruku, kterou nám drží soupeř za krkem, nadzvedneme dlaní. Ponoříme se pod soupeřovu ruku. Přitiskneme se k soupeři. Ruku, kterou jsme drželi soupeřův krk, omotáme kolem celého krku. Tak že je naše pod loketní jamka, je na páteři. Hlavou přitiskneme ruku soupeře z vnější strany k soupeři. Přitiskneme tělo k soupeři. Poté můžeme soupeře shazovat.

 

Roztočení a koleno. Jsme v pasování. Roztočíme soupeře kolem sebe směrem za nás. Uděláme si tím prostor. Nabijeme si koleno, abychom mohli dát koleno.

 

Roztočení a došlápnutí. Jsme v pasování. Soupeř nás roztočí směrem za sebe. Snaží se udělat prostor, aby nám mohl dát koleno. My rychle došlapujeme k nohám soupeře, aby nám soupeř nemohl dát koleno.

 

Soupeř má ruce uprostřed. Když nás soupeř drží za krkem a naše ruce jsou z vnější strany, má nad námi výhodu. Snažíme se přechytnout po jedné ruce náš úchop abychom se dostali alespoň jednou rukou mezi těmi soupeřovými, ideálně obě.

 

Obě ruce za krkem. Svázání rukou a vyklonění hlavy. Soupeř, nás drží oběma rukama za krkem. Jednou rukou, Chytneme soupeře přes dvě ruce. Scvakneme hlavou ruku, aby se soupeř nemohl vycuknout. Druhou rukou, zatlačíme dlaní pod bradu. Vykloníme hlavu na jednu stranu. Přechytneme hlavu, úchopem na mok hlavy. Můžeme následně shazovat nebo dávat kolena.

 

Svázání soupeře za hlavou, při stahování naší hlavy. Obrana. Soupeř, nám pomocí obou rukou stahuje hlavu k zemi. Jednou rukou jdeme předloktím za soupeřův krk. Druhou rukou zachytneme svoji ruku shora. Dlaň jde na hřbet ruky. Hlavu opřeme o soupeře, vedle soupeřovi hlavy. Stahujeme ruce k sobě. Tělem zmenšujeme prostor mezi soupeřem a námi. Nohy máme na šířku ramen a snížíme těžiště.

 

Rozhození soupeře stehnem. Držíme se v klinči. Narazíme stehnem do stehna proti soupeři. Na straně, kde jsme narazili stehnem zatlačíme směrem vpřed.  Druhou rukou táhneme k sobě. Přidržujeme soupeře, abychom jej kontrolovali.  Na straně, kde máme nohu zatlačíme rukou do soupeře. Druhou rukou tlačíme soupeře k sobě. Tím rozhodíme a roztočíme soupeře.

 

Roztočení soupeře přes bok. Jsme v klinči. Nakročíme stehnem jednou nohou k nohám soupeře. Nohu dáme ke stehnu.

 

Stáhnutí hlavy a dlaně na stehna. Soupeř nám drží hlavu a stáhne nám jí k zemi. Dáme kolena na soupeřova stehna, aby nám nemohl dát koleno na hlavu. Poté se odpíchneme od soupeře a zvedáme se nahoru.

 

Shození (Sweap) couvání. Držíme se v klinči a soupeř do nás tlačí. Nastavíme placírku chodidla proti holeni soupeře a držíme jí tam. Zároveň rukou, kterou držíme za krkem soupeře, ho přitahujeme k sobě. Vystupujeme do strany a necháme soupeře spadnout.

 

+ Bouchnutí do loktu. Jak, rozkračujeme a rotujeme soupeře. Udeříme dlaní do loktu soupeře. Tím zvětšíme rotaci a zároveň snížíme soupeři obranu.

 

Shození (Sweap) tlačení a zakročení. Jsme v klinči soupeře. Jednou nohou šlápneme, co nejdál vedle soupeřovi nohy. Pomocí ruky, kterou držíme krk soupeře, zatlačíme směrem proti naší noze, která funguje jako závora a shazujeme soupeře směrem za nás.

 

+ Bouchnutí do loktu. Jak, rozkračujeme a rotujeme soupeře. Udeříme dlaní do loktu soupeře. Tím zvětšíme rotaci a zároveň snížíme soupeři obranu.

 

Zachycení proti kolenu. Držíme se v klinči a soupeř nám chce dát koleno. Jednou rukou držíme soupeře za krk. Ustupujeme do strany od kolene. Druhou rukou zachytáváme z vnější strany pod kolenem.

 

 • Shození verze 1. Na straně soupeřovi stojné nohy, přiložíme zrcadlově svou placírku. Nastavíme placírku chodidla proti holeni soupeře a držíme jí tam. Zároveň rukou, kterou držíme za krkem soupeře, ho rotujeme směrem za nastavenou placírkou. Vystupujeme do strany a necháme soupeře spadnout.

 

 • Shození verze 2. Rotujeme soupeře směrem za sebe, směrem, kde držíme nohu pod kolenem. Placírkou nohy na stranu, kde rotujeme, přiložíme placírku, a držíme jí tam. Rukou, kterou máme za krkem, tlačíme po straně rotace a směrem dolů

 

Vyhnutím pánve proti kolenu. Jsme v klinči a soupeř nám chce dát koleno na žebra. Pomocí kyčle a rotace trupu přisuneme bok k soupeři na straně, kde kope kolenem.

 

Povolení v klinči proti kolenu. Držíme se v klinči. Soupeř nám chce dát koleno na břicho. Odskočíme pánví, co nejdál od soupeře. Přitom neskláníme vlastní hlavu níž.

 

Blok v klinči holenní.  Když jsme v klinči a chceme zabránit útoku soupeře. Rukama stahujeme hlavu soupeře k sobě. Jednu holeň přiložíme nad pánev přes celou šířku těla. Jako by měla být holeň vodorovně. Holeň tlačíme proti soupeři.

 + Přeskočené koleno. Jak uvolníme blok holenní, využijeme pohybu a druhou nohou střiháme. Vytvoříme rotaci a vytvoříme útok pomocí kolene.

 

Obrana proti bloku holenní + nadzvednutí. Jakmile nám soupeř dá blok na stehna. Chytáme soupeře a přitahujeme ho k sobě. Následně soupeře zvedáme na sebe a zahazujeme ho do strany.

 

Obrana proti bloku holenní + povolení. Jakmile jsme v prostoru. Uskočíme nohama od soupeře. Musíme však rychle přebrat útok.

 

Obrana proti bloku holenní + podmet. Jak ucítíme, že soupeř má blízko u nás stojnou nohu, snažíme se jí zablokovat a soupeře shodit přes ní (Sweap).

 

Odtlačení hlavy. Jsme v klinči. Pozice, kdy máme jednu ruku za krkem soupeře, a druhá kontroluje jamku pod loktem soupeře. Soupeř drží tuhle pozici stejně jen obráceně. Ruku, kterou má soupeř za naším krkem, pevně uchopíme naší zrcadlovou rukou. Naší hlavou přitiskneme ruku, která nás drží za krkem, tak aby jí soupeř nemohl oddělat. Druhou rukou zatlačíme pod bradou soupeře tak abychom snížili jeho hlavu, co nejníže a mohli útočit kolenem na hlavu.

 

Svázání soupeře za jeho zády. Když ztrácíme kontrolu nad klinčem. Zachytáváme soupeře za jeho bedra. Přitáhneme si soupeře, co nejvíce k sobě. Chodidla držíme na šířku ramen v jedné linii. Naše čelo tlačíme pod bradu soupeře. Snížíme své těžiště.

 

Shození (Sweap) a ruce za zády. Zachytáváme soupeře za jeho bedra. Přitáhneme si soupeře, co nejvíce k sobě. Chodidla držíme na šířku ramen v jedné linii. Naše čelo tlačíme pod bradu soupeře. Snížíme své těžiště. Lehce nadzvedáme soupeře, aby se dostal na špičky. Přiložíme placírku chodidla proti jedné holeni soupeře. Začneme rotovat soupeře, směrem za naší přiloženou placírkou.

+ Zatlačení do lan. Jakmile zachytíme soupeře za zády. Zatlačíme soupeře zády do lan. Jak cítíme, že se soupeř odráží k nám, shazujeme soupeře (Výše popsaný sweap)

 

Svázání za zády a kolena do stehen. Zachytáváme soupeře za jeho bedra. Přitáhneme si soupeře, co nejvíce k sobě. Chodidla držíme na šířku ramen v jedné linii. Naše čelo tlačíme pod bradu soupeře. Snížíme své těžiště. Napřahujeme se a kopeme koleny do stehen soupeře. Kolena můžou jít přímo do stehen, do kříže i ze strany.

 

Patičky v klinči do lýtek. Když nás soupeř sváže v klinči. Můžeme patou kopat do lýtek za soupeřovými zády.

 

Sweap proti přískoku. Soupeř k nám často přiskakuje. Při přískoku přiložíme placírku z vnitřní nebo vnější strany přední nohy soupeře. Těsně, než soupeř došlápne, zabereme rukou proti směru nastavené placírky. Placírku tlačíme proti ruce. Placírkou nekopeme, ale tlačíme.

 

Koleno pod koleno v klinči. Jsme zapasování v klinči. Soupeř nám chce dát koleno. Jako obranu použijeme své koleno, které je na zrcadlové straně, kterou kope soupeř. Své koleno dáme pod zadní stehenní sval soupeře. Zvedneme soupeřovu nohu a poté ho odhodíme od sebe pomocí rukou.

Chyby v klinči

 

 

Nedáváme nohy k sobě. Jakmile máme u sebe soupeř nás lehce vykloní a vyvede z rovnováhy. Může se nám stát že, nás lehce shodí.

 

Noha v úrovni středu soupeřova postoje. Je chybou, když naše noha je uprostřed soupeřova bojového postoje. Jsme náchylní na podmety (Sweap), dále na kopy na naše nohy.

 

Nemáme volnou ruku. V klinči musí obě ruky pracovat. Vyklánět soupeřovu hlavu, nebo soupeře stahovat. Je chyba, kdy máme ruku, se kterou nepracujeme.

 

Nedáváme prostor na kolena. Jakmile vytvoříme prostor mezi soupeřem a námi hrozí nám kolene.  Musíme být u soupeře blízko a kontrolovat nohy koleny, abychom měli představu, kde má soupeř nohy.

 

Vzdálenost u shození. U shození je důležité být blízko soupeři. Jakmile jsme dál od soupeře, hůře se nám dostává na zem.

 

Tlačení v klinči dopředu. Při klinči není dobré tlačit soupeře dozadu. Soupeř často využije tlaku, nastaví nám nohu a shazuje nás za sebe. V klinči je lepší zůstat, než se tlačit dopředu.

 

Nejsme bokem před soupeřem a nedáváme před soupeře nohy. V klinči se často stává, e se dostaneme do pozice, kdy se ocitneme bokem před soupeřem. Důležité je, aby soupeř před sebou neměl naše nohy. To mu umožní nás shodit. Jakmile si to uvědomíme, zakračujeme nohou za soupeře.

Práce na lanech

 

Opírání jen lýtkem. Před útokem od lan se dotýkáme jen lýtkem, aby soupeř neviděl, že máme v plánu se odrážet od lan. Neopíráme se zády.  Snažíme se neotáčet, vnímáme lana dotekem.

Opírání zády od lana pod tlakem. Když jsme pod tlakem tak se můžeme opírat zády o lana. Odtáhneme se tím od soupeře a můžeme odkopnout soupeře od sebe.

Teep. Opíráme se jen lýtkem o lana. Snažíme se být kolmo k provazům. Nejsme daleko od soupeře, ať neví, co chystáme. Neotáčíme se hlavou, kde jsou lana. Jak vidíme, že se soupeř na nás začíná tlačit. Opřeme se rychle zády o lana a necháme se vymrštit k soupeři. Zvedneme koleno a vymrštíme polštářky na plošce proti soupeři. Ruce máme vysoko.

Koleno.  Opíráme se jen lýtkem o lana. Snažíme se být kolmo k provazům. Nejsme daleko od soupeře, ať neví, co chystáme. Neotáčíme se hlavou, kde jsou lana. Jak vidíme, že se soupeř na nás začíná tlačit. Opřeme se rychle zády o lana a necháme se vymrštit k soupeři. Středem vymrštíme koleno směrem vpřed. Využijeme přitom pánev. Lýtko máme přitisknuté ke stehnu, aby koleno bylo tvrdší.  Naše ruce kontrolují obranu proti útoku soupeře.

Loket. Opíráme se jen lýtkem o lana. Snažíme se být kolmo k provazům. Nejsme daleko od soupeře, ať neví, co chystáme. Neotáčíme se hlavou, kde jsou lana. Jak vidíme, že se soupeř na nás začíná tlačit. Opřeme se rychle zády o lana a necháme se vymrštit k soupeři.

Nachystáme si vyšší kryt s rukou nastavenou více dopředu. Loket zasahujeme trhem proti soupeři. Při loktu máme uvolněné dlaně. Druhá ruka nás přitom kryje.

Tlační soupeře proti lanům a koleno. Držíme soupeře v klinči. Tlačíme soupeře zády do lan. Stahujeme soupeřovi hlavu směrem dolů. Nabíjíme si jedno koleno. Dynamicky vyrážíme koleno proti soupeři.

Blok holenní + přeskočené koleno. Jsme zády k lanům. Jednu holeň dáme přes obě soupeřovi stehna. Přitáhneme špičku chodidla, a tak vytvoříme nártem háček. Holeň tlačíme proti soupeři. Druhá noha je, co nejdál, aby nás nepodkopl soupeř. Jednu ruku máme za soupeřovou hlavou. Tlačíme hlavu soupeře k sobě. Druhou rukou kontrolujeme ruku soupeře. Naši hlavu držíme u hlavy soupeře.

+ Přeskočené koleno. Jak držíme blok holenní. Noha, která byla v bloku jde k zemi a je opornou nohou. Zároveň druhá noha jde do vzduchu a střiháme koleno proti soupeři.

Shození (Sweap). Jsme v klinči soupeře. Jednou nohou šlápneme, co nejdál vedle soupeřovi nohy. Pomocí ruky, kterou držíme krk soupeře, zatlačíme směrem proti naší noze, která funguje jako závora a shazujeme soupeře směrem za nás. Můžeme využít toho, že do nás soupeř tlačí a my využijeme jeho sílu, abychom soupeře shodili. Shození jde využít čelem i zády k lanům.

Přetočení soupeře. Jsme zády k lanům. Soupeř nás tlačí do lan. Využijeme pohybu do strany, kde cítíme menší tlak. Zároveň zabereme rukama k sobě, abychom rotovali soupeře k lanům. Následně můžeme tlačit soupeře do lan, nebo odejít z klinče.

Vychýlení soupeřovy hlavy. U lan se snažíme vytlačit soupeřovu hlavu do strany. Směrem dozadu, dolů nebo do strany. Tím zbavíme soupeře výhody a stability.

Shození (Sweap) a ruce za zády. Zachytáváme soupeře za jeho bedra. Přitáhneme si soupeře, co nejvíce k sobě. Chodidla držíme na šířku ramen v jedné linii. Naše čelo tlačíme pod bradu soupeře. Snížíme své těžiště. Lehce nadzvedáme soupeře, aby se dostal na špičky. Přiložíme placírku chodidla proti jedné holeni soupeře. Začneme rotovat soupeře, směrem za naší přiloženou placírkou.

+ Zatlačení do lan. Jakmile zachytíme soupeře za zády. Zatlačíme soupeře zády do lan. Jak cítíme, že se soupeř odráží k nám, shazujeme soupeře (Výše popsaný sweap)

Útěk z rohu

Přes loket. Jsme zabalení ve dvojitém krytu. Vyjedeme dopředu s předním rozrážejícím loktem. Následně můžeme chytat hlavu nebo jít do středu ringu.

Přes rozhození. Potáhneme naší nohou přední nohu soupeře. Směrem ze středu ven. Následně zachytáváme hlavu, nebo přebereme útok na soupeře.

Práce na pytli

 

Pytel a pohyb

 

 • Rozhoupeme pytel nebo velkou hrušku.
 • Pohybujeme se dopředu a dozadu podle pytle.

 

 • V postoji. Chodím podle pytle dopředu a dozadu. Udržíme bojový postoj.

 

 • S překrokem. Při pohybu pytle k nám ustoupíme posunutím přední nohy dozadu. Tím vyměníme postoj a poté, jak pytel jde od nás se vracíme zpátky do svého postoje.

 

 

 • Úhyb do strany. Jak jde pytel k nám, tak vykročíme vpřed. Vyměníme místa ramen. Rameno blíže pytli dáme místo vzdálenějšího. Poté se vytáčíme k pytli.