Projekt Soukromé sekce

Kotoul vpřed, nejzákladnější cvik. Nachystáme si ruce vedle hlavy, dlaně míří ke stropu, bradu zasadíme k hrudi a odrazíme se od špiček směrem dopředu. Nohy máme pokrčené, nevychylujeme lokty ani dlaně do stran, měli bychom skončit v dřepu. 

Kotoul vzad, dřepneme si ruce vedle hlavy nad ramena, dlaně míří ke stropu se špičkami prsů směrem k zádům. Odrazíme se směrem dozadu, můžeme si pomoc lehkým švihem kolen k hlavě. Opět nevychylujeme ruce do stran, lokty máme pořád ve stejné úrovni a nedotýkáme se lokty o zem. Jak, budeme na lopatkách, můžeme natáhnout nohy.

Učení. Kdo nezvládne kotoul vzad. Nastavíme se do dřepu, nachystáme ruce za hlavu. Ohneme záda. Zhoupneme se po zádech a odrazíme se rukama zpět do dřepu.

Kotoul pod sebe. Nachystáme se, jako kdybychom chtěli udělat kotoul vpřed. Jednu ruku natáhneme pod sebe a uděláme kotoul přes rameno natažené ruky.

Kotoul v bok, sedneme si na zem, pohyb míří do boku. V sedu se snažíme dát hlavu ke kolenům a ruce máme opřené vedle stehen. Při pohybu hlava i nohy míří pořád na jednu stranu. Jdeme na bok a špičkami nohou se dotýkáme podlahy. Krůčky se snažíme převrátit po směru do sedu. 

Kotoul vzad do výponu, začínáme ve stoji otočení zády. Nachystáme si ruce jak u kotoulu vzad. Jdeme do kotoulu vzad s větší dynamikou než jen u kotoulu, až se dlaně dotýkají podlahy tak vykopneme nohy směrem ke stropu, odrážíme se od rukou a dopadáme na natažené nohy. 

Kolébka vzad přes rameno.  Jsme v dřepu, vykloníme hlavu na jednu stranu, jdeme do kotoulu vzad přes volné rameno. Až jsme na rameni tak propneme pánev dopředu. Z těla uděláme luk a svezeme se od hrudi přes břicho a vyskočíme zpět do dřepu.  

Kolébka vpřed. Klečíme na kolenou a pánev máme propnutou vepředu. Z těla uděláme luk, hlavu zakloníme dozadu, dlaně si nachystáme vedle kyčlí.  Uděláme kolébku, až se přesuneme z pánve až na hruď tak se vyzvedneme pomocí rukou a přetočíme se až na nohy a z nohou na kolena do původní pozice. 

Z dřepu otočení a do kotoulu. Otočíme se zády ke směru, kde budeme pokračovat. Jdeme do dřepu. Ze dřepu se vytočíme skokem o 180° a pokračujeme v kotoulu.

Para-kotoul, stojíme a nachystáme si pravou ruku a pravou nohu. Ze stoje jdeme přes lehce ohnutou ruku a dlaní mířím směrem od těla. Přitom se loket nesmí dotknout podložky ani by se neměla ruka ohýbat v loktu. Kotoul jde od prvého ramene šikmo k levému bedru. Při kotoulu se snažíme jít pod sebe. To samé platí pro levou stranu těla jen obráceně. 

Kotoul letmo, rozeběhneme se a odrazíme se tak abychom doskočili co nejdál. Skok by měl vypadat jak šipka ve vodorovném provedení. Když se blížíte k podlaze, dejte bradu k hrudi, pokrčte kolena a jděte do kotoulu. První dotek se zemí je dlaněmi.  

Opička, jsme v dřepu opřeni pěstmi o podlahu. Nastavíme si obě pěsti víc na jednu stranu směrem, kam chceme jít nebo máme prostor. Vykopneme obě nohy s tím, že první jde ta, která je dál od pěstí, tím se naše pánev a nohy zvednou do vzduchu, naším cílem je dopadnout co nejpomaleji a nejtišeji. 

Žížalky (shrimp), ležíme na zádech a máme pokrčené nohy.  Jdeme na jeden svůj bok a noha, která je na druhé straně boku, na kterém ležíme, tudíž ta, která je výš, tak tou nohou se odrážíme od země, snažíme se, abychom zvedli pánev a nohou se odtlačili tak že naše pánev bude na úrovni naší hlavy. Pokračujeme tak že jdeme na druhý bok a opakujeme pohyb.  Při cviku zvedáme pánev vzhůru.

Žížalky vpřed. Sedíme a máme pokrčené nohy. Malíkoví hrany chodidel se odrážíme dopředu a střídáme nohy. 

Hvězda. Ruce si nachystáme tak že jedna je vepředu a druhá vzadu. Přitom se snažíme, aby byly ruce v jedné ose. Při hvězdě jsme tělem bokem k dráze. Jak se dostaneme dlaní na jedné ruce, tak dáme tělo bokem dráze ve které, jsme se nachystali. Druhá ruka se dotkne povrhu. Nohy a tělo máme narovnané. Dopadáme na jednu a pak duhou nohu pořád bokem k dráze hvězdy.

Hvězda na jedné ruce. Ruce si nachystáme tak že jedna je vepředu a druhá vzadu. Přitom se snažíme, aby byly ruce v jedné ose. Při hvězdě jsme tělem bokem k dráze. Jak se dostaneme dlaní na jedné ruce, tak dáme tělo bokem dráze ve které, jsme se nachystali. Druhá ruka se nedotkne povrhu. Nohy a tělo máme narovnané. Dopadáme na jednu a pak duhou nohu pořád bokem k dráze hvězdy.

Přechod mostem, klečíme na kolenou, ruce máme opřené vedle hlavy a čelo na podložce. Odrazíme se špičky nohou, čelo zůstává pořád na podložce. Až nohy přeskočí hlavu tak se je snažíme dát co nejblíže pod sebe. Jsme teď v kleku s tím, že ležíme na zádech. Čím blíže se dostaneme pánví k nohám tak je pak lehčí dostat záda od země a dostat se do původní pozice. 

Pomalý přechod mostem. Klečíme na kolenou, ruce máme opřené vedle hlavy a čelo na podložce. Odrazíme se špičky nohou, čelo zůstává pořád na podložce. V pozici, kdy jsme na čele a nohy máme ve vzduchu za sebou v takové stojce tak se snažíme setrvat co nejdéle v téhle pozici. Až nohy přeskočí hlavu tak se je snažíme dát co nejblíže pod sebe. Jsme teď v kleku s tím, že ležíme na zádech. Čím blíže se dostaneme pánví k nohám tak je pak lehčí dostat záda od země a dostat se do původní pozice. 

Rybička a sklopka, ze stoje skočíme šipku přímo pod sebe na natažené ruce. Postupně krčíme ruce a dostaneme se až na hruď, prohnutí lehce sjedeme až na břicho. Z břicha se pomocí natažených rukou nohama pod ruce tak že skončíme na zádech. Na zádech se skrčíme a nachystáme si dlaně vedle hlavy. Kolíbeme se na páteři až se dostaneme na lopatky tak zapřeme své ruce o zem. Jak jdeme zpátky k bedrům, tak zaberou ruce a nohy, které jsou doteď pokrčené, vykopneme směrem od hlavy a snažíme se dát nohy pod sebe a dopadnout chodidly na podlahu. Do stabilního postoje na nohou. 

Výsedy, jsme na čtyřech a kolena máme zvednuté od země. Snažíme se nataženou nohu dát pod sebe, aby tvořila s tělem pravý úhel. Dlaně máme opřené o zem v úrovni našich ramen. Nataženou nohu se snažíme dát vodorovně co nejblíže k podlaze, ale tak aby se nedotýkala země. Nohu vrátíme do původní pozice. Opakujeme pak s druhou nohou.

Výsed s krokem. Jsme na čtyřech a kolena máme zvednuté od země. Snažíme se nataženou nohu dát pod sebe, aby tvořila s tělem pravý úhel. Dlaně máme opřené o zem v úrovni našich ramen. Nataženou nohu se snažíme dát vodorovně co nejblíže k podlaze, ale tak aby se nedotýkala země.  S každým výsedem uděláme krok dopředu. Nohu vrátíme do původní pozice. Opakujeme pak s druhou nohou. 

Chození po čtyřech Běžíme po čtyřech bez pokládání kolen na zem. 

Chození po čtyřech s otočením. Chodíme po čtyřech, kolena máme zvednutá. Po pár krocích se snažíme oběhnout imaginární sloup. Způsobem že naše ruce míří pořád špičky prstů ke sloupu a obíháme jej jako provázek kolem sloupu. Po otočení se kolem celé své osy, míříme opět dopředu a opakujeme otočení na druhou stranu. 

Kolena u země a jít do kříže s rukou. Chodíme dopředu. Střídáme ruku a nohu do kříže. Koleno, rameno a chodidlo je ve stejné šířce ramen.

Čtvercování. Roznožíme se a rozpažíme se tak aby se naše chodidla a dlaně dotýkali pomyslných rohů zhruba o velikosti 1 m². Cvikem je zvednout křížem pravou ruku a levou nohu a dát nohu na původní místo ruky a ruku na místo nohy, To způsobí, že máte hruď a pánev směrem ke stropu. Pánev se snažte dát po celou dobu, co jste hrudníkem stropu co nejvýše to  

Čtvercování do boku. Roznožíme se a rozpažíme se tak aby se naše chodidla a dlaně dotýkali pomyslných rohů zhruba o velikosti 1 m².  A snažíme se jít o pomyslný čtverec do boku, jedním pohybem. Když máme hruď směrem k podlaze a chceme jít doprava tak odlepíme levou nohu a levou ruku od země a snažíme se je přetočit na prvou stranu tak že skončíme čelem ke stropu.  Pánev se snažíme mít co nejvýš. 

Most a nazpět. Uděláme most, a co nejvíce se prohneme v páteři. Vykopáváme jednu nohu, abychom se přes hlavu dostali nazpět. Můžeme si pomoc, že nás někdo podpoří oporou pod stehnem a pomůže nám se vyšvihnout se zpět. 

Stojka s oporou rukou. Dáme čelo na podložku, ruce na šířku ramen, zhruba 20 cm, níž od hlavy. Chceme, aby dlaně a čelo tvořil trojúhelník. Nohy dáme, co nejblíže k rukám abychom měli pánev vysoko. Odrazíme se do stojky, zatneme břicho a nohy dáme k sobě. 

Stojka s dopomocí předloktím. Dáme si dlaně vysoko na čelo.  Lokty máme na podlaze blíž u sebe, než máme úroveň ramen. Nohy jdou k rukám a vyšvihneme se do stojky, kde se snažíme udržet. 

StojkaNachystáme si ruce na úrovni ramen. Dlaně se dotýkají podložky. Jedno koleno dáme pokrčené blíže k hlavě. Druhou nohou vykopneme a dáme nohy k sobě. Ruce tlačí naproti podlaze. Máme zatnuté břicho. 

Ze stojky na hlavě do stojky na rukou a kotoul. Dáme čelo na podložku, ruce na šířku ramen, zhruba 20 cm, níž od hlavy. Chceme, aby dlaně a čelo tvořil trojúhelník. Nohy dáme, co nejblíže k rukám abychom měli pánev vysoko. Odrazíme se do stojky, zatneme břicho a nohy dáme k sobě. Následně pokrčíme nohy k tělu. Vyrazíme na ruce a dostaneme se do stojky na rukou. Poté uděláme kotoul.

Stojka na rukou do mostu. Uděláme stojku. Pomalu přepadáváme do mostu. Nohy dáváme pod sebe. Snažíme se, aby se hlava nedotkla země. 

Stojka do kotoulu. Uděláme stojku, ve které se snažíme chvíli vydržet. Dáme hlavu na hruď a lehce povolujeme ruce a jdeme do kotoulu. 

Stojka, kroky po ruce a kotoul. Uděláme stojku, ve které se snažíme chvíli vydržet. Uděláme pár kroků na rukách a přejdeme do kotoulu.

Most u zdi. Stoupneme si zády od zdi. Na vzdálenost, která vám vyhovuje tak abyste mohli jít do mostu. Prohýbáme se a brzdíme rukama o zeď. Pomalu se snažíme pomocí dlaní a propnuté pánvi ručkovat dolů do mostu a pak zpět nahoru. 

Most ze stoje. Stojíme celu dobu na celých chodidlech. Kolena lehce vysuneme před sebe. Ruce jdou pokrčené nad hlavou. Dlaně máme ke stropu. Co nejvíce se ohneme v zádech a dopadáme na dlaně. Tak abychom sebou nepraštili hlavou nebo lopatkami o zem. 

Chůze po čtyřech s propnutými nohy. Máme propnuté nohy v kolenou, chodíme po špičkách a po dlaních. 

Výskoky z místa do dálky. Stojíme na šířku ramen. Jsme v dřepu. Chodidla máme celé na podlaze a snažíme se doskočit co nejdál. 

Spiderman walk. Pohybujeme se po špičkách nohou a dlaní. Co nejblíže u podlahy. Snažíme se ve stejnou chvíli mít pokrčený loket a koleno vedle sebe to samé pak na druhé straně. 

Lizard walk. Pohybujeme se po špičkách nohou a dlaní. Co nejblíže u podlahy. Ruka na jedné straně se snaží vodorovným obloukem dostat před hlavu. Druhá ruka je pokrčená u těla. Noha na straně natažené ruky se ohnutá přetáčí přes druhou nohu a kolenem a špičkou nohy jde k natažené ruce. Druhá ruka jde vodorovným obloukem před hlavu do natažené pozice. Noha na stejné straně opakuje předchozí pohyb druhé nohy a jde přes jednu nohu. Noha je v pravém úhlu a vrací se k levé ruce. 

Chůze pozpátku a para-kotoul. Chodíme pozpátku. Díváme se před sebe a po pár krocích se otáčíme a jdeme do para-kotoulu. 

Přechody do boku. Dlaně a chodidla se dotýkají podlahy. Přetáčíme nataženou ruku na druhou stranu. Noha jde pomalu pokrčená za ní. Jdeme přes střed těla, abychom dopadli s propnutou pánví na dlaně a chodidla tak že jsme čelem ke stropu, a to samé opakujeme dál tak že zase skončíme čelem k podlaze

 

Kotoul vzad do rozštěpu. Děláme kotoul vzad a snažíme se jít do rozštěpu. Přitom brzdíme dopad ruky, které máme natažené před sebou u pánve. Dopadneme a děláme další kotoul.

Chůze s čelem ke stropu. Sedneme si. Natáhneme ruce a dlaně dáme na podložku. Zvedneme se v pánvi. Chodíme dopředu a dozadu

Penetration step po zemi. Klečíme na jednom koleni. Druhá noha stojí na chodidle. Vždy první klekáme na přední koleno nohy, která je na chodidle. Druhou nohu potáhneme do původní pozice té první, aby byla zase jedna noha na chodidle a druhá na kolenu.

Penetration step. Stojíme v bojovém postoji. Klekáme na koleno nohy, která je vepředu, druhou nohu potáhneme dopředu na chodidlo a z pozice kleku se odrazíme do strany, která jde přes střed těla.

Zápasnická chůze. Snížíme těžiště. Zvedneme ramena k hlavě. Lokty dáme k tělu. Děláme malé krůčky. Nepřekračujeme své nohy.

Jet-step. Snížíme těžiště. Zvedneme ramena k hlavě. Lokty dáme k tělu. Svou zadní nohu dáme blíž ke středu našeho těla. Odrazíme se od zadní nohy směrem vpřed.

Pád vzad. Padáme v bojovém postoji. Ruce máme co nejdéle ve dvojitém krytu. Snažíme se spadnout co nejblíže k patám. Jak dopadneme na hýždě, tak pomocí natažených rukou 45 stupňů od těla zabrzdíme úderem dlaně do podložky. Bradu máme u hrudi, abychom se jí nepraštili o zem.  

Vstávání z pádu. Ležíme na zádech, bradu máme na prsou a kryjeme se dvojitým krytem. V momentu, kdy chceme vstát tak jednu nohu pokrčíme v koleni, natáhneme před sebou ruku na stejné straně natažené nohy. Druhou rukou se opřeme o zem, abychom se dostali do sedu. Nataženou nohu stáhneme za sebe na koleno. Přidáme opřenou ruku před sebe a s krokem vzad vstáváme do bojového postoje. 

Skok a pád vzad. Skočíme dozadu a bradu máme na hrudi a s dopadem zabrzdíme pomocí natažených rukou 45 stupňů od těla, brzdíme úderem dlaně do podložky. 

Pád v bok. Stojíme a jednou nataženou nohou přes střed těla a padáme na bok nohy, kterou vykračujeme přes střed. Ruku, na kterou padáme tak tu dáme od sebe zhruba na dvacet centimetrů. Jak nohu, tak i ruku dáme přes střed těla. Vytočíme dlaň do boku, aby mohla brzdit dopad. Jak dopadáme lehce kyčlí na zem, tak udeříme nataženou dlaní o zem. Nikdy pád nebrzdíme loktem a padáme na bok těla.  

Přemet vpřed. Rozeběhneme se a ruce si nachystáme jako do stojky. Zašvihneme patou za sebe. Nohy se snažíme dát pod sebe a dopadnout na celá chodidla. 

Průprava na přemet vzad. Jsme v hlubokém dřepu. Jednou rukou, kterou máme nataženou tak jí dáme dlaní za sebe a dotkneme se země. Jak se ruka dotkne země, tak se odrazíme a nohu vyšvihneme za sebe a dopadáme opět na nohy. Nohu vykopáváme do kříže a co nejvíce přes sebe.

Přemet vzad. Stoupneme si, pokrčíme se v kolenou. Dlaně si nachystáme směrem vzhůru, v úrovni nad hlavou. Odrazíme se dozadu. Ohneme se v zádech, jako kdybychom dělali most ze stoje. Dopadneme na ruce a přetočíme tělo přes ruce a dopadneme na chodidla.

Rondat. Rozběhneme se a ruce si nachystáme do stojky. Jak jsme ve stojce, tak se odrazíme z rukou: Přetáčíme se tělem tak abychom dopadli zády směru, kterým jsme běželi. 

Chůze v bojovém postoji a sprawl. Jdeme v bojovém postoji. Kokty máme u těla ruce před sebou. Jsme pokrčeni v kolenou. Ramena máme výš než obvykle. Po pár krocích skočíme do sprawlu. Skočíme tak že u špiček nohou máme pomyslnou přímku, za kterou se nechceme dostat. Ruce jdou za pomyslnou čáru. Nohama odskakujeme dozadu a přitom chceme, aby naše pánev byla co nejrychleji na podlaze. Ruce nemáme ohnuté ale spíše natažené. Špičky prstů na ruce míří dopředu. A vyskočíme zpět na nohy, obě nohy zaráz. 

Chůze v bojovém postoji a sprawl + penetration step. Jdeme v bojovém postoji. Kokty máme u těla ruce před sebou. Jsme pokrčeni v kolenou. Ramena máme výš než obvykle. Po pár krocích skočíme do sprawlu. Skočíme tak že u špiček nohou máme pomyslnou přímku, za kterou se nechceme dostat. Ruce jdou za pomyslnou čáru. Nohama odskakujeme dozadu a přitom chceme, aby naše pánev byla co nejrychleji na podlaze. Ruce nemáme ohnuté ale spíše natažené. Špičky prstů na ruce míří dopředu. Z toho jdeme na jedno koleno, které je na podlaze a druhá noha je na chodidle. Vykročíme kolenem, které je ve předu k podlaze a druhou nohu potáhneme dopředu na chodidlo, ze které se odrazíme do útoku po nohou.

Chození kolem hlavy. Dáme ruce vedle hlavy. Špičky prstů míří dopředu. Hlavu máme opřenou o čelo.  Kolena nepokládáme na podložku. Snažíme se jít pomocí nohou na jednu stranu s tím, že mají mezi sebou stejnou vzdálenost a nepřekračují se. Jak jsme blíže k hlavě, tak nohu, kterou máme dál od hlavy, překračuje nohu, která je blíž k hlavě. Čelo udržujeme pořád na podložce. Dostáváme se do mostu. Teď jdeme naopak ke středu těla, až se zase dostaneme pomocí nohou blíže k hlavě a přehazujeme vzdálenější nohu přes tu blíže k hlavě. A takhle pořád dokola. 

Dlaně na zem, noha za sebe. Jsme v bojovém postoji, lehce snížení. Uděláme tři kroky. Celé dlaně položíme na zem a jednu nohu natáhneme za sebe. Uděláme další tři kroky a měníme nohu.

Kachní chůze. Jsme v hlubokém dřepu. Chodíme v před. Máme pořád velký ohyb v kolenou a kyčlích. Nezvedáme pánev vzhůru. Zvedáme stehna. Natáhneme nohy za sebou. Ruce máme za hlavou.

Plazení se. Ležíme na břichu. Pohybujeme se po břiše. Nezvedáme pánev vzhůru. Noha s rukou jde do kříže. V loktu a kolenu vytváříme ostrý úhel. Střídáme nohu a ruku do kříže s nohama.

Chůze po kolenou. Klečíme. Dlaně a kolena máme na podložce. Pohybujeme se po dlaních a kolenou. Pohyb vytváříme kolenem a křížnou dlaní.

Válení sudů. Lehneme si bokem, k délce tělocvičny. Válíme sudy.

Válení sudů ruce a nohy od země. Lehneme si bokem, k délce tělocvičny. Válíme sudy. Snažíme se, aby se nohy a ruce nedotýkali země.

Ještěrka. Jsme v pozici plank. Jedno chodidlo dáme vedle dlaně. Ručkujeme po dlaních, tak abychom se natáhnuli zpět do pozice plank. Druhou nohu potáhneme za sebou po špičce. Druhé chodidlo dáme opět vedle dlaně a opakujeme akci.

Chození v planku. Jsme v pozici plank. Jsme na dlaních a špičkách chodidel. Hýbeme se pouze po špičkách chodidel. Ruka s nohou jde do kříže. Nohy máme pořád propnuté. Pohybujeme se po dlaních. Děláme zároveň malý pohyb rukou a chodidla zároveň a dokáže.

Chození v planku pozpátku. Jsme v pozici plank. Jsme na dlaních a špičkách chodidel. Hýbeme se pouze po špičkách chodidel. Ruka s nohou jde do kříže. Nohy máme pořád propnuté. Pohybujeme se po dlaních. Děláme zároveň malý pohyb rukou a chodidla zároveň a dokáže. Pohybujeme se pozpátku.

Výskoky z holenní na chodidla. Klekneme si a sedneme na paty. Odrazíme se od země směrem vzhůru. Dopadneme na celá chodidla. Uděláme pár kroků vpřed a klekneme a opakujeme postup.

Chození po čtyřech a sprawl na jednu stranu. Chodíme po čtyřech dopředu nebo i pozpátku. Po pár krocích vytočíme kyčel na jednu stranu. Pánev jde směrem k zemi. Noha, která jde od kyčle, která míří k zemi jde do strany. Opět uděláme několik kroků po chodidlech a dlaních a opakujeme postup.

Granby roll z kolen. Klečíme. Jednu ruku natáhneme podél těla dlaní vzhůru. Pánví jdeme směrem od natažené ruky. Jdeme na rameno natažené ruky. Přetáčíme se z jednoho ramena na druhé. Přetáčíme se pouze přes krk ramena a lopatky. Záda a bedra se nedotýkají podložky. Dopadáme na kolena.

Kotoul z natažených nohou. Roztáhneme nohy. Máme propnuté nohy v kolenou. Dlaně dáme na zem. Bradu dáme na hruď. Uděláme kotoul vpřed.

Gorila. Stoupneme do sumo dřepu. Ruce dáme na zem. Odlepíme chodidla od země. Váha jde na ruce. Nohy jdou, co nejdál před ruce.

Leh a housenka. Lehneme si čelem k zemi. Ruce dáme vedle těla, dlaně míří k obloze. Zvedneme pánev tak aby se hlava dostala blíže k nohám. Ohneme hlavu k hrudi přes jednu stranu a zkolébáme se z jedné strany na druhou, využijeme pohyb hlavy po hrudi a vracíme se do původní pozice.

Projekt Hunter pochází z anglického slova ‘hunter’, což znamená lovec. Naším cílem je stát lovcem a lovit naše soupeře. Nastavit se do role predátora. Nechceme být oběť. 

 • Samostatný trénink
 • Najdeme silné a slabé stránky
 • Správné zaměření
 • Houževnatost
 • Aplikace v praxi
 • Sportovní adaptace
 •  Homeostáze (Rovnováha)
 • Sportovní psychologie
 • Regenerace
 • Periodizace tréninku
 • Vnímání těla
 • Rozbor tréninku (Soutěže)
 • Rozvoj síly a kondice
 • Nastavení stravy
 • Optimalizace spánku

Přes kontaktní formulář mi napíšete na e-mail.  Já vám pošlu heslo, které vás pustí do sekce.

project hunter 3 (1)

Kontaktní formulář

Co byste rádi?

Napište, zde, co byste potřebovali!

Adresa a kontakt: