Síla a kondice - teorie

Dynamický strečink 

 

 • Zařazení dynamického protažení. Dynamický strečink je lepší zařadit před začátkem tréninku.

 

 • Jak vypadá dynamické protažení? Dynamický typ protažení je aktivní, to znamená, že se u něj aktivně pohybujeme.

 

 • Krouživé a kmitavé pohyby. U dynamického strečinku praktikujeme krouživé a kmitavé pohyby. Protahujeme se švihovým pohybem, jako je vykopávání nohou do stran nebo po přímce, dopředu a dozadu, či kroužení v různých kloubech.

 

 • Izolované a komplexní protažení. Strečink může být zaměřený na izolované klouby a svaly nebo na komplexní partie.

 

 • Bolest u strečinku. U protažení bychom neměli cítit nepříjemnou bolest. Bolest nás upozorňuje na zkrácenou partii těla. Přetažením dané partie se můžeme zranit.

 

 • Pomůcky k dynamickému protažení. Jedna z pomůcek může být lehké závaží, které nám pomůže s dynamickým pohybem do krajních poloh, do kterých bychom se bez zátěže dostali s obtíží. Můžeme použít také expandéry (Zátěžové gumy).

 

 • Zařazení dynamického strečinku. Dynamický strečink lze zařadit do rozehřívání pomocí aplikace správných cviků. (Jóga klik, hluboký dřep). Mohou to být i hry na rozehřátí.

 

 • Samotný pohyb. Dynamický strečink může být i samotný pohyb, který vykonáváme při sportu. Tudíž kop opakujeme a snažíme se kopnout, co nejvýše.

 

 • Praktikování daného pohybu. K dosažení potřebné mobility u daného cviku, kterou nyní nemáme, můžeme aplikovat samotný pohyb, který je pro nás nyní obtížný. Jako příklad, může být vysoký kop.

Koncept RAMP

(Systém pro rozehřátí těla)

 • Raise – Aktivity na zvýšení tepové frekvence.
 • Activate + Mobilize. Dynamické prováděné aktivity. Dřep, dopad, výpad.
 • Potentiate – Plná intenzita. Atletická abeceda. Maximální intenzita. Zaměření na tréninkovou jednotku.

Strečink

 

 • Strečink. Strečink je protažení svalů, fascií, šlach a vazů.

 

 • Rozehřátí před protažením. Před strečinkem je důležité tělo pořádně zahřát. K maximálnímu výkonu patří rozehřátí až na 9 minut.

 

 • Izolované a komplexní rozehřátí. Rozcvičení může být, jak komplexní, tak i zaměřené na určité partie těla nebo svalové skupiny.

 

 • Strečink rozdělujeme na statický a dynamický. Statický, ve kterém pomalu protahujeme části těla a dynamický strečink, který je v pohybu.

 

 • Statické protažení před silovým výkonem. Při silovém výkonu jako může být dřep s osou nám statické protažení svalů snižuje silový výkon. Děje se tak z důvodu, že protažené svaly mají menší sílu než ty neprotažené.

 

 • Síla v nepřirozených pozicích těla. Síla v pozicích, na které nejsme adaptováni. Ve sportu se dostáváme do pozic, ve kterých se ocitáme jen vzácně. Takové pozice těla, mohou být nebezpečné a vést ke zranění. Řešením je dostatečná mobilita a praktikování cviků obratnosti.

 

 • Dynamický a statický strečink. Dynamický i statický strečink je stejně důležitý. Oba typy protažení je vhodné kombinovat. Dynamický pohyb, je vhodnější na rozehřátí a statický strečink je vhodnější, ke zvýšení rozsahů.

Rozehřátí před posilováním

 • Spíše dynamické než statické
 • Statické do 60 s jednoho cviku.
 • Rozehříváme svaly a klouby, které budeme nejvíce používat.
 • Napodobení tréninku, který bude probíhat.
 • Reakce na odrazy míčku o zeď.

 

 • Dechové cvičení.
 • Aktivace chodidla.
 • Plyometrie (Nízké přeskoky, švihadlo apod.)
 • Atletická abeceda a sprinty Panák běžky.
 • Rozválení se na masážním válci a míčku.

 

 • Podle rozcvičení můžeme zjistit kondici a správný rytmus sportovce.

Rozehřátí

 

Je rozcvičení důležité? Záleží na kontextu.

 

 • Pro intenzivní trénink:
 • Pro lehký trénink:
 • Pro neobvyklí trénink: Ano.

 

Co může být rozcvičení: Stejné pohyby, jako při tréninku s lehčí intenzitou.

Příklady: Lehký výběh pro běh. Dřep bez váhy nebo s lehkou váhou, pro těžké dřepy. Stínování pro trénink bojových sportů.

 

 

Rozehřátí zařazujeme na začátek tréninku. Abychom připravili tělo na intenzivní a specifický výkon.

Bez rozehřátí mohou vznikat zranění. Jakmile se dostatečně nerozehřejeme a čeká nás neobvyklí nebo těžký trénink můžeme se bez přípravy zranit.

Bez zahřátí není tělo připravené na intenzivní trénink. Rozehřátí pomáhá lépe k protažení, bez rozehřátí těla není tak efektivní.

 

Rozcvička jde pojat různými variantami:  

 • Obecná a specifická. Můžeme vymyslet obecné rozcvičení nebo specifické pro následující pohyb.
 • Můžeme podat rozcvičku jako hru.
 • Kombinovaná. Můžeme kombinovat rozcvičení. Specifické rozehřátí a hra.
 • Mobilita a protažení. Rozehřátí můžeme zaměřit na mobilitu a protažení.
 • Pohybová. Různé pohybové vzory.
 • Kondiční. Zvýšení aerobní kapacity.
 • Silová rozcvička. Na zvýšení síly.
 • Kognitivní schopnosti. Rozhodování v krátkém časovém úseku. Čtení hry.
 • Postřeh. Na zlepšení postřehu.

 

 

Rozdělení:

 • Podle schopností svěřenců. Můžeme pracovat s profesionály nebo začátečníky.
 • Podle druhu tréninku. Záleží, jaký nás čeká trénink.
 • Zaměření. Na kondici (Aerobní kapacita). Na pohyb.
 • Děti nebo dospělí. Děti se snažíme spíše v táhnout do pohybu a vnímání.
 • Počet. Podle počtu lidí na tréninku. Sám se rozcvičuju. Vedu skupinu lidí?
 • Podle času. Záleží kolik máme času na rozehřátí. Jestli spěcháme, nebo máme dostatek času.

 

Individualita. Po čase zjistíte, jaká rozcvička vám sedí nebo vaším svěřencům pasuje. Někomu intenzivnější, někomu lehčí. Někomu sedí hry a dalšímu specifický pohyb.

 

Rozumná intenzita a specifikace. Rozehřátí by se však nemělo přehánět, při přehnání rozehřátí vznikají zranění.

 

 • Příklad: Není ani ideální, aby se kvůli rozehřátí ničila následující technika z důvodu přetažení při přehřátí. Jakmile jsme unavení, můžeme kazit techniku a zranit se.

 

 • Například: Příprava na silový výkon. Nebude vhodné zaměřit trénink na zvětšení rozsahů, protože se sportovec může zranit.

 

Délka. Ideální rozehřátí je okolo 9 minut. K velkým výkonům.

 

Rozcvičení jako denní praxe

Rutina. Můžeme si vytvořit tréninkovou rutinu.

 

Bolest a napětí. Zjišťujeme, kde je napětí svalů a šlach. Co, nás bolí a co bychom si měli protáhnout, nebo zregenerovat.

 

Zjištění přetrénování. U rozcvičky, můžeme zjistit, jestli má trénink smysl nebo, jestli si nemáme spíše odpočinout.

 

Rozehřátí jako kompenzace sportu (Cross trénink). Můžeme kompenzovat sport, který děláme. Jestli děláme sport, ve kterém přetěžujeme jednu část těla, můžeme zatížit pohyb na druhou část. Zdali máme silový sport, můžeme zvyšovat kondici.

 

Naladění na trénink. Rozcvičení nemusí být jen nudné a navíc. Můžeme se naladit na trénink. Můžeme využít hry.

 

Čtení hry. Nastavit hru, kdy musíme vnímat pohyb soupeře, nebo spoluhráčů. Odhadovat vzdálenosti. Pohyby. Strategie protihráče.

Bloková periodizace

 

 • Vhodné pro přípravu na sezónu.

 

 • Nejdříve nahromadíme svaly, poté je zpevníme a zvýšíme sílu, a nakonec se zaměříme na specifický pohyb sportu.

Akumulace – Růst svalů. Nabrání svalového objemu.

Transmutace – Zvyšování síly. Výbušnost. Rychlost, dynamika. Schopnost měnit směry pohybu.

Realizace. Zaměření na specifický pohyb sportu.

 

Silový trénink cviky

 1. Silové přemístění – Osa, činka ze země nad hlavu.
 2. Dřepy s výskokem s jednoručkami podél těla
 3. Zadní dřep
 4. Zvedání pánve s patami na lavičce

Konjugovaná periodizace

O co jde? Konjugovaná periodizace je tréninková metoda zaměřená na rozvoj více schopností současně. Klíčové prvky této periodizace zahrnují:

Maximální úsilí: Tato fáze zahrnuje trénink na dosažení maximální síly s využitím nízkého opakování a vysoké váhy. Cílem je posílit centrální nervový systém a zlepšit schopnost generovat co největší sílu.

Maximální rychlost: Dynamické cvičení s nižší váhou a vyšším počtem opakování se zaměřuje na rozvoj rychlosti a výbušné síly. To může zahrnovat dynamické zdvihy s podstatnou rychlostí provedení

Rozvíjení svalové hmoty: Trénink s vyšším objemem a střední intenzitou je zaměřen na hypertrofii a růst svalové hmoty. Tato fáze přispívá k celkovému rozvoji fyzické kondice

Rozvoj obecné síly: Variace cviků a metody tréninku jsou začleněny k posílení obecných schopností, jako je stabilita a celková síla

Příklad:

 1. Den 1 – Maximální úsilí:
  • Bench press: 5 série x 3 opakování  90% maximální váhy 
 2. Den 2 – Maximální rychlost:
  • Box jumps: 5 série x 5 opakování pro výbušnost 
 3. Den 3 – Rozvíjení svalové hmoty:
  • Squats: 4 série x 8 opakování  střední intenzita 
 4. Den 4 – Rozvoj obecné síly:
  • Kettlebell swings: 3 série x 12 opakování pro celkovou sílu 

Poznámka: Tento tréninkový plán kombinuje různé aspekty tréninku, včetně maximální síly, rychlosti, svalové hmoty a obecné síly, což odpovídá principům konjugované periodizace.

Westside Barbell a konjugovaná periodizace

 

Metoda Westside Babell – spočívá v rotaci cviků a tréninku více druhů sil najednou.

Metody

 • ME (Max Effort, maximální úsilí) – maximální síla, 1 opakování, 90 %+ (někdy je využíván rozsah 1-5 opakování)
 • DE (Dynamic Effort, dynamické úsilí) – rychlost produkce síly, 2-5 opakování, 75-85 % (50-60 % volná váha + 25 % z proměnlivé zátěže)
 • RE (Repetition Effort, opakovací úsilí) – pomocné a doplňkové cviky pro rozvoj obecné síly a svalové hmoty, 3+ opakování, 70-89 %

Split

Den 1 – Spodní polovina těla – dřep nebo mrtvý tah (maximální úsilí), pomocný cvik, doplňky
Den 2 – Horní polovina těla – bench press (maximání úsilí), pomocný cvik, doplňky
Den 3 – Spodní polovina těla – dřep a mrtvý tah (dynamické úsilí), pomocný cvik (volitelný), doplňky
Den 4 – Horní polovina těla – bench press (dynamické úsilí), pomocný cvik, doplňky

Dobrovolně (ve volné dny nebo jako druhá tréninková jednotka) – tréninky GPP

Rotace cviků

 • ME – 1-3 týdny – využití top sérií
 • DE – 3 týdny (vlnovitá metoda) – dynamické klastrové série – 5×5, 10×2, 6×1, 9×3
 • RE – 2-4 týdny

Plusy

Adaptabilní pro řešení problémů u cviků pro silové sportovce a adaptabilní pro víe druhů sportu

Mínusy

Mohou nastat konfliktní adaptace, popřípadě nedostatečná specificit – je nutno trénink fázovat (princip konjugované periodozace)

Kontrastní a komplexní trénink

 

Cíl. Cílem kontrastního a komplexního tréninku je zvýšit schopnost sportovce produkovat více síly v co nejkratším čase.

 

Obě metody jsou založeny na post aktivační potenciaci (PAP) – maximalizace náboru motorických jednotek, aktivace rychlých svalových vláken, zlepšení inter a intra svalové koordinace a stimulace nervové soustavy.

 

Kontrast

Variace zátěže a rychlosti provedení opakování v rámci jednoho cviku.

Př. Zadní dřep – 1 opakování 90 % (maximální síla) + Zadní dřep – 4 opakování 65 % (síla-rychlost)

 

Komplex

Kombinace silového cviku (maximální síly nebo síla-rychlost) s explozivním, reaktivním nebo rychlostním cvikem (popřípadě s více cviky).

 

Obě metody kombinují trénink více druhů síly naráz.

Progresivita svalového tréninku

 

 • Změna zátěže. Například přidáváme zátěž na závaží.
 • Změna počtu sérií. Přidáme počet sérií.
 • Změna počtu opakování. Přidáme opakování. To může mít negativní vliv na růst svalů, z hypertrofie můžeme přejít na rýsování svalů.
 • Kombinace všech předešlých faktorů. Přidáváme závaží a série a necháváme například počet opakování.
 • Rychlost cviku. Pomalé opakování pro růst svalů. Rychlé dynamicky prováděné cviky, pro zvýšení síly.
 • Změna času přestávek. Rozdělení podle, cíle tréninku.

Amon – Práce a podle rychlosti pauza

 

 • Nastavíme si reálný cíl.
 • Po splnění například počtu opakování, nastaveného cviku máme volno.
 • Časy, jdou po sobě, pauza není nastavená.
 • Čím jsme rychlejší, tím máme větší pauzu
 • Cviky jdou kombinovat i v jednom čase
 • Můžeme nastavovat každé kolo jiný cvik.

 

Příklad:

Čas: 1 Minuta – Ta se opakuje pořád dokola.

Cíl: 20 Angličanů

Rychlost: Stihli jsme to za 45 sekund

Pauza: 15 sekund

Další kolo: Běží 1 minuta

Pohyblivost (mobilita)

 

 • Definice pohyblivosti. Schopnost vykonávat pohyby v kloubním rozsahu vzhledem k potřebám sportu.

 

 • Míra pohyblivosti. Pohyblivost je u sportů zásadní.

Míru pohyblivosti určují: Kloubní rozsahy a flexibilita svalů.

 

 • Kloubní pouzdra určují zdravý rozsah. Pohyblivost ovlivňuje rozsah kloubů a kloubního pouzdra, přes který nelze bezpečně přejít. Jakmile přejdeme bezpečný rozsah kloubního pouzdra, můžeme se zranit. Rozsah kloubů a kloubního pouzdra je geneticky daný a nelze zvětšit.

 

 • Flexibilita svalů, šlach, fascií a vazů. Flexibilita (rozsah) svalů, šlach, fascií a vazů lze bezpečně zvětšit. Rozsahy jsou možné zvětšit systematickým strečinkem.

 

 • Svalový objem. S větším svalovým objemem se zmenšuje flexibilita svalů. S větším svalovým objemem bychom měli pracovat na mobilitě svalstva a zvětšovat, nebo udržovat stálou flexibilitu těla.

 

 • Jaká je ideální mobilita? Ideální mobilita je individuální. Nejlépe řečeno, taková, která nám umožňuje pohyb ve sportu bez obtíží. Lze také říct, že taková pohyblivost, která nám neubližuje a umožňuje bezstarostný pohyb.

 

 • Udržení statické pozice. U pohyblivosti nejde jen o aktivní pohyb ale i o udržení statické polohy nebo rovnováhy.

 

 • Zapojení správných svalových skupin. Jakmile máme kvalitní rozsah mobility lze zapojit správné svalové skupiny. Správným zapojením svalových skupin zvětšíme sílu, snížíme energetickou potřebu těla a zvýšíme bezpečnost pohybu.

 

 • Optimální pozice. Díky dostatečné mobilitě jsme schopni dosáhnout optimální pozice při daném pohybu. To nám umožní vyvinout maximální sílu, díky správnému zapojení svalových skupin.

 

 • Mobilita a špatné zapojení svalstva. Jakmile nám mobilita u daného pohybu nedostačuje zapojíme špatné svalové skupiny. Zapojením nesprávných svalových skupin zvýšíme množství vynaložené energie. Při nedostatečné mobilitě u pohybu můžeme přetížit svalovou skupinu a následně se zranit.

 

Lovci a sběrači a základní pohyby

Lovci, sběrači i první zemědělci pro obživu potřebovali několik základních pohybových vzorů.

 

 • Dostat se k zemi pomocí dřepu nebo předklonu
 • Manipulovat s předměty jak na zemi, tak nad hlavou (házet)
 • Šplhat a jinak používat ruce pro pohyb v prostoru
 • Chodit, běhat, skákat
 • Sedět, ležet a odpočívat na zemi

Získání mobility. K získání rozsahu, je dobré použít stejný pohyb ve kterém potřebuju zlepšit mobilitu.

Příklad 1.: Neudělám hluboký dřep. Dělám dřepy s činkou, abych se dostal níž, můžeme využít třeba i předních dřepů anebo šikmou rampu na zvětšení rozsahů.

Příklad 2.:  Nekopnu obloukový kop nad pas. K roztahování třísel, přidám i samotné kopy a cvičení, které kop připomíná.

Statický strečink

 • Zařazení statického protažení. Statický strečink je vhodné praktikovat spíše po tréninku nebo v samostatném tréninku.
 • Statický strečink. Statické protažení je takové, ve kterém se nepohybujeme aktivně. Spíše vykonáváme pomalý pohyb. (Přítah ke špičkám)
 • Větší rozsah. Jde o protažení, při kterém se snažíme dosáhnout větší flexibility.
 • Riziko zanedbání protažení. Bez protažení se svaly a šlachy začnou zkracovat. To může způsobit zranění.
 • Dysbalance znamená nevyváženost. Znamená to, že máme jednu část těla více protaženou než tu druhou. Dysbalance může vzniknout i špatným držením těla. Dysbalance také vzniká přetížením jedné partie, více než druhé. Řešením je srovnání nevyvážených skupin.
 • Pomůcky k dynamickému protažení. Jedna z pomůcek může být lehké závaží, které nám pomůže se statickým pohybem do krajních poloh, do kterých bychom se bez zátěže dostali s obtíží. Můžeme využít také expandéry (Zátěžové gumy).
 • Statický strečink ve dvojici. Ve dvojici, si můžeme pomoct ke zvýšení rozsahů, do kterých bychom se samotní nedostali.
 • Čas, opakování a série. Jakmile bychom měli rozdělit opakování, série a ideální časy cviků. V začátcích zařadíme 5 až 10 opakování daného cviku. U páteře je to více 15 až 20 opakování a počet sérií nastavíme na 3 až 5 sérií. S časem je to alespoň 30 sekund na daný cvik s krátkým uvolnění na zhruba 2 sekundy.
 • Krajní pozice protažení. V krajní poloze cviku zůstáváme 5 až 30 sekund a v mírnější pozici protažení je to zhruba 10 až 30 vteřin.  

 

Aktivní strečink. Aktivní, při kterém se protahujeme sami.

 

Pasivní strečink. Pasivní, kdy nám něco nebo někdo pomáhá do krajních pozic.

 

Dynamický strečink. Protažení v aktivním pohybu.

 

Statický strečink. Pomalé protažení.

 

Balistický strečink. Pohyb končetinami v celém rozsahu pohybu

 

PNF strečink. Sval se nejdříve zatíží (kontrakce) a pak se následně protáhne.

Kombinace strečinku

Aktivní dynamický. Sám se protahuji v pohybu.

 

Pasivní dynamický. Aktivní strečink v pohybu s dopomocí (Závaží, odporová guma).

 

Pasivní statický strečink. Pomalé protažení s dopomocí druhé osoby, nebo závaží.

 

Aktivní statický strečink. Pomalé protažení bez dopomoci.

 

 

 

Protokol pro zvětšení rozsahů:

 

 • Série: 2-4
 • Výdrž v protažení: 30 sekund (Delší streč nemá další benefit)
 • Pauza mezi sériemi: 1:1 až 1:2
 • Frekvence: 5x týdně
 • Minimum týdně: Nejméně 5 minut týdně na daný sval

Mobilita a stabilita

 • Některé klouby by měli být spíše zaměřeny na stabilitu, další zas mobilitu.
 • Při jakých částí těla využít spíše mobilitu a u kterých spíše stabilitu?

 

Mobilita – Rozsah pohybu daného kloubu.

Stabilita – Udržení rovnováhy.

 

Partie těla a využití mobility a stability

 

Klouby stability: Kolena, bederní část páteře, lopatky.

Kluby mobility: Kotníky, kyčle oblast hrudní páteře, ramena.

Technika

 

Posloupnost. Technika je jedna z nejdůležitějších součástí každého sportu. Při nácviku by se mělo postupovat od hrubšího pohybu do nejmenších detailů. 

 

Zpomalení. Nejdůležitější je zpomalit. Nepospíchat, promyslet si techniku a teprve pak jí zkusit.

 

Rozdělení techniky ke zvládnutí. Techniku jde rozdělit do kroků nebo jít z hrubého pohybu do co nejdokonalejší techniky.

 

Uspěchání techniky a dril na techniku. Technika by se neměla nikam uspěchat, lepší je najíždět techniku pomaleji a správně, než udělat techniku rychle a dělat na techniku dril. Dril by se neměl konat, jakmile skupina sportovců nezvládá dostatečně techniku, v klidovém tempu.

 

Rozfázování, výhoda a nevýhoda. Rozfázování je dobré u složitějších technik, nevýhodou rozfázování techniky je že technika, která má mít určitou dynamiku jí může ztrácet, na konci dané techniky by se měla jet celá, tak aby měla správnou frekvenci a dynamiku pohybu.

 

Práce od hrubé techniky. Pracovat od hrubé techniky k přesné technice je dobré pro začínající sportovce. U začátečníků musíme vymyslet zábavnější formu tréninku než u pokročilých sportovců. U začátečníků nemůžete učit jen jednu techniku týden a déle, protože u sportu nevydrží. Potřebujete je, nebo sebe zaujmout.

 

 

Rozsah celé techniky

 

 • Je třeba ukázat rozsah celé techniky a pak navazovat na detail.

 

 • Nevýhodou toho je však že se sportovec naučí něco špatně nebo jednodušeji a následně může zapomínat na detaily.

 

 • Přeučování se, špatně naučenou techniku je těžší než se učit techniku novou. 

 

Technika nemusí pasovat každému

 

 • U techniky bychom si měli říct, že každému může fungovat trochu jinak. Není vždy přesná cesta dané techniky, ale v konci by se mělo jednat o to samé.

 

 • Ne každému předvedená technika pasuje, někomu může jít hned, někdo jí může začít používat za dva roky a někomu nepůjde zas vůbec.

 

 • To však neznamená, že je technika špatná. Někomu nesedí rozsah pohybu, někdo se zas nedostává do daných pozic.

 

 • Někdy můžeme techniku pochopit, jakmile nám stejnou techniku vysvětlí někdo jiný.

 

Znalost technik a systém technik

 

 • Je dobré znát co nejvíce technik a umět se proti každé z nich bránit.

 

 • Sportovec na vyšší úrovni by měl mít svůj systém technik, který využívá v praxi.

 

 • Technik by mělo být ideální množství, abyste byli schopní co nejefektivněji využít.

 

 • Systém technik je důležitou součástí, nezahrnuje jen útok ale i úniky a obranu a kontra útoky.

 

 • Systém technik by na sebe měl navazovat, to snižuje počet technik, které musíme umět

 

Opakování techniky a její provedení v praxi. Technika by se neměla vyskytnout v tréninku jednou za měsíc, měla by se trénovat v delším časovém úseku, tak abyste nejen techniku uměli správně provést, ale abyste byli schopni techniku provést v praxi.

 

 

Imaginace v technice. Jednou pomůckou pro lepší učení technik je imaginace. Představte si od hrubé techniky po nejmenší detaily. Při provádění techniky je lepší zpomalit, představit si jí a následně jí provést.  

 

Posilování ke zlepšení techniky

 

 • Před samotnou technikou můžete zapojit cvičení, u které přiblížíte určité techniky k tomu, abyste zvýšili sílu, rovnováhu nebo dynamiku.

 

 • Například: (tažení saní, ke zlepšení double-legu, držení rovnováhy a přechody na gymnastickém balonu, k lepším přechodům soupeře a rozložení váhy a držení pozic).

 

Zvýšení obtížnosti

 

 • Nejdříve provádíme techniku lehce.
 • Jakmile zvládneme techniku snažíme se jí ztížit.
 • Ve dvojici zvyšujeme postupně odpor proti technice.

 

Jak můžeme zlepšovat techniku?

 

Můžeme zlepšovat techniku postřehu, orientaci v prostoru. Můžeme zlepšovat psychickou stránku při technice.

 

Psychická stránka u techniky

 

 • Techniku začneme trénovat v klidném rozložení, aby bylo snadnější se jí naučit.

 

 • Jakmile techniku zvládneme přidáváme do ní dominanci a zdravou agresi. Tak abychom byli schopni provést taktiku v praxi.

 

Vybavení k technice

 

 • Můžeme si pomáhat různými pomůcky na trénink.
 • Vybavením si techniku můžeme ulehčovat, tak abychom jí v cíli zvládnuli.
 • Vybavením a závažím si můžeme techniku ztížit.
 • Některé pomůcky nám pomáhají v tréninku dosáhnout modelových situací v praxi.

 

K dosažení techniky můžeme potřebovat:

 

 • Dostatečnou sílu.
 • Potřebný rozsah a pohyblivost.
 • Určitý typ postavy (Výška, váha, somatotyp)
 • Určitou rychlost.
 • Zkušenosti potřebné k technice.
 • Kognitivní schopnosti (Strategie, rozhodování, přemýšlení nad technikou)
 • Schopnost dané obratnosti.
 • Schopnost udržet stabilitu.
 • Naše motorické schopnosti.
 • Dostatečnou představivost (Imaginaci)
 • U některých technik dostatečnou silnou vůli.

 

 

 

Učení (mentorování) techniky druhých

 

 • Při učení druhých musíte umět upřít jejich pozornost. Nebát se použít hlas.
 • U učení techniky bychom si měli být jistí a vypadat sebejistě.
 • Při učení bychom se neměli bát, někoho dotknout a pomoct mu s nasměrováním těla.
 • Při učení bychom měli odhadnout, zda-li je techniku skupina nebo jednotlivec schopni zvládnout.

Špatné zaměření

 

 • Lidí se často zaměřují na malé věci a činnosti a opomíjí ty velké.
 • Lidi, často mají tendenci se zaměřovat, na věci, které jsou hitem a supermoderní ale zapomínáme na klasické a dlouho známé vědomosti.

Zaměření se na jeden okruh znalostí. Všichni známe lidi, kteří, dělají nějakou věc a tvrdí, že je to jediná správná možnost a ostatní možnosti jsou špatně.

Vyvracení toho, co nám nesedí. Každý, kdo má svou pravdu, hledá jen podporující argumenty a ty proti hloupě shazuje, přesto, že jsou to opodstatněné argumenty.

Hledat protichůdné argumenty. Snažíme se najít i protichůdné argumenty abychom se slepě nehnali za něčím nepravdivým.

Přiznání si chyb. Každý dělá chyby ale málo, kdo je přizná, uzná, že něco dělal špatně a pokračuje správně.

Zpětná vazba. Každý rok nebo dva, bychom se měli podívat zpět a říct si kolik jsme toho dělali špatně. Ve chvíli, kdy si to neřekneme, tak se neposunujeme vpřed. Neměli bychom se však hanit. Každý se v danou chvíli snažil být, nejlepší, jaký mohl být.

 

Příklady:

 • Řešení suplementů vs kvalitní jídelníček.
 • Hledání prášků a mastiček vs řešení, proč nás něco bolí.
 • Objevování nových technik vs pilování starých a učení se základů
 • Hledání regenerace v olejíčcích vs kvalitní spánek, jídlo, psychický stav.

Aplikace vědomostí a praxe

 

Vědět ale nepraktikovat. Spoustu věcí víme, ale neaplikujeme je. Víme, že nemáme jíst velké množství sladkostí, ale jíme je. Víme, že se máme hýbat, ale sedíme u mobilu.

Vědomosti bez užití. Můžeme číst kvanta knížek a dozvídat se o sportu cenné vědomosti. Dokonce můžeme získávat podložené informace. Přesto je v praxi neaplikujeme. Neaplikovat vědomosti je skoro stejné, jako nemít vědomosti.

Aplikace je to důležité. Aplikace vědomostí, je zásadní věc. Dělat to, co jsme se naučili, a to co nám pomůže je zásadní krok. Rozvíjet se bez aplikace nelze. Samotná znalost je nám k ničemu.

Přijmutí chyb

 

Zjištění chyby. Častokrát zjistíme něco, co byl mýtus, a tedy že jsme jednali podle toho. Nemusí to být naše chyba ale třeba vývoj znalostí daného oboru. Důležité je se naučit vědomosti přeučit a aplikovat ty nové a správné.

Přijmutí chyb.  Přijmout chybu, netrápit se jí a aplikovat nový a správný stereotyp, je cesta za úspěchem.

  Příklad: Dlouhou dobu jsem si myslel, že bílé pečivo je “smrt” a celozrnné pečivo je to nejlepší. Následně jsem zjistil, že tomu tak není, že celozrnné pečivo musí být kvalitně zpracováno, aby se dalo správně strávit, a většina těchto obilovin není takhle správně zpracována a tím pádem jsou špatně stravitelná, občas mají i špatnou chuť, nejsou chuťově dobré a nesedí nám v žaludku. Následně jsem si řekl, že jsem dělal chybu, že už nemusím tolik odsuzovat bílé pečivo a že by bylo moudré zjistit, které celozrnné pečivo je správně zpracované.

 

Ohlédnutí za rokem.  Můžeme se každý rok ohlédnout, za naší praxí. Ohlédnout se za svými vědomostmi. Měli bychom zjistit, že jsme dělali chyby. Jakmile zjistíme, že jsme chyby nedělali, nejspíše to znamená že se naše vědomosti a praxe neposunula.

Chápání sama sebe v určitém momentu. Měli bychom sebe chápat, že v minulosti, jsme nevěděli, že děláme chybu. V minulosti to bylo naše nejlepší já. Vývoj našich vědomostí a zkušeností vzrůstá s časem. Naše chyby v minulosti bychom tedy neměli brát jako něco hrozného a nesmiřitelného.

Znalost a aplikace vědomostí. Beze znalosti se neposuneme, jakmile nemáme vědomosti nemůžeme jej aplikovat. Cesta k pomyslné dokonalosti, by nás měla hnát vpřed.

Obratnost

 

 • Koordinace (obratnost) je pohybová schopnost provádět komplikované a koordinované pohyby, ve složité a často i neočekávané a měnící se situaci.

 

 • Obratnost může být například kotoul.

 

 • Obecné koordinační schopnosti jsou základem pro rozvoj speciálních koordinačních schopností. To znamená že, ze základních cviků budujeme speciálně zaměřené schopnosti.

 

 • Vztahují se k provádění základních motorických dovedností.

 

 • Můžeme jimi rozvíjet sílu, dynamiku, techniku, a dokonce i prevenci před zraněním.

 

 • Jakmile člověk zvládne řadu cviků v obratnosti, tak bude mít mnohem větší náskok a menší problém se zvládnutím následující techniky v tréninku.

 

 • Začínat by se mělo s lehčími cviky a postupně přidávat na obtížnosti. Některé cviky jde rozdělit po částech, aby je člověk, byl schopen provést, u některých, se musíme snažit z hrubé techniky udělat techniku detailní.

 

 • Člověk se při zvládnutí obratnosti začne lépe orientovat v pohybu i ve vzduchu.

 

 • Při obratnosti si začneme budovat sílu jak obyčejnou, tak i sílu v nepřirozených pohybech.

 

 • Zvýšíte tím rozsahy svalů a šlach. Pomáháme mimo jiné i stabilitě těla.

 

 • Koordinace by se měla budovat už od dětských let.

Rovnováha – stabilita

 

Práce s těžištěm. Rovnováha je o práci s těžištěm těla. Jde o umění přenášet váhu na místa, kde je zapotřebí. Pro práci s těžištěm můžeme využít cviků na rovnováhu, nebo pomůcek jako je (Gym-ball, bosu a jiné balanční pomůcky)

 

Přímka skrz střed těla. Při statickém stoji si můžeme představit, jak nám hlavou a skrz náš trup až k zemi prochází svislá přímka. Tahle imaginární přímka, nám protíná střed těla a představuje nám rovnováhu. Jakmile je narušena osa předklonem, záklonem nebo vychýlením do stran, ztrácíme stabilitu.

V úpolových sportech, potřebujeme narušit tuhle přímku, abychom rozhodili soupeře z rovnováhy.

 

Vnímání polohy těla. (Propriocepce). Naše schopnost vnímání svého těla. Můžeme zkusit vnímání stability se zavřenýma očima. Následně začneme s balanci na jedné noze a zavřenýma očima, nakonec pokračujeme cvikem, ve kterém je za úkol kmitat hlavou a snažit se vnímat tělo. Jde také o představu, kde se nachází naše končetiny a jaká je pozice našeho těla.

 

Oporná plocha. Část těla, která je naše opora. Může to být místo doteku chodidla se zemí. Zeď, o kterou se opíráme. Ruky, při stojce na podložce. Opěrná špička nohy u kopu.

 

Vyvíjený tlak do oporné plochy. Nezáleží jen na ploše opory ale i na místě vyvíjeného tlaku v opěrném bodě. Vysvětlit to lze na chodidlech. Můžeme mít, celé chodidlo na podložce ale váha může být převážně na patě. Vyvíjení tlaku ve správném místě může být zásadní, jak pro rovnováhu, tak i pro akceleraci pohybu.

 

Oporná báze. Vzdálenost mezi opěrnými body je stejně důležitá jako oporná plocha. Stejně tak je důležitá i pozice mezi opěrnými body. Představme si, jak stabilní bychom byli, kdybychom byli opřeni ve sporu jen, pravou dlaní a pravou špičkou nohy. Další příklad, představme si, že se potřebujeme pořádně zapřít, ale chodidla máme u sebe a váhu máme na patách, naše stabilita bude minimální.

 

Orgán zodpovídající za rovnováhu. Střední ucho. Rovnovážné ústrojí vnitřního ucha se skládá ze tří polokruhovitých kanálků a dvou komor – elipsovitého a kulovitého váčku. Jednotlivé polokruhovité kanálky registrují roviny pohybu. Uvnitř umístěné receptorové buňky zaznamenávají pohyby hlavy a impulzy odtud putují sluchově-rovnovážným nervem do mozku.

 

 

Zrak. Zrak je významnou složkou v orientaci, a tudíž nám pomáhá se stabilitou. Díky zraku, můžeme odhadnout opěrnou plochu. Zrak nám odhaduje vzdálenost opěrných bodů i předmětů, které letí naproti nám, míč, úder. Při pohybu hlavou do strany, jdou oči podvědomě za směrem, kterým se otáčíme. Zkusme si vyřadit zrak a pracovat se stabilitou. Až 90 % vizuálních informací je zprostředkováváno zrakem.

 

 

Stabilita bez opory. Často se dostáváme do situací, kdy nemáme žádnou oporu a vyskytneme se v letu. I u letu musíme být schopni, pracovat se stabilitou a případně správně dopadat.

 

Střed těla a svaly (Core). Svaly, které nám drží posturu těla, mají velký význam ve stabilitě. Při zvedání břemene. Při práci s těžištěm. Při pohybu dynamickém i statickém. Svalnatější postava, celého těla nám také může zvýšit stabilitu.

 

Svaly udržující nás v pohybu stabilní. Svaly, kterým vděčíme za udržení stability, jsou svaly III. typu. Tedy rychlé svalstvo, které pracuje po krátký časový úsek a vykonává velkou sílu (anaerobní).

 

 

Druhy tréninku rovnováhy

 • Cvičení se svým tělem. Kalistenika. Pomalá stojka.
 • Cvičení s balančními pomůckami. Bosu, gymball.
 • Posilovací cviky. (Výpady, dřep na jedné noze, stojka, výstup na bednu). Cviky na kruzích.
 • Chůze na nestabilním povrchu. Kladina, zábradlí. Chůze po tenké čáře.
 • Cviky obratnosti. Kotouly, přemety, pády, přechody, hvězdy.
 • Cviky zaměřené na konkrétní sport. (Pomalé kopy)
 • Cviky beze zraku. Statická stabilita na jedné noze.
 • Práce s těžištěm. Udržení váhy na určitém bodu.

 

Stabilita a pády. Se stabilitou klesá šance se zranit, snížením rizika pádu.

 

Zapojení silových cviků. Zapojením silových cviků, které posilují celé tělo, což jsou: mrtvý tah, dřep, shyby na hrazdě. Posíleni hlubokého stabilizačního systému, u kterého posilujeme příčný sval břišní krátké svaly v nejhlubší vrstvě podél páteře, svaly pánevního dna a bránice.

 

Rovnováha jako ukazatel psychického a fyzického stavu. Rovnováha nám může ukázat náš fyzický i psychický stav. Při špatném zvládání cviků stability jsme buď unaveni, nebo můžeme být psychicky rozptýleni. Můžeme si zkusit udělat cvik na stabilitu, který v psychické pohodě zvládáme bez obtíží. Následně zopakujeme stejný cvik při rozrušení, uvidíme, jak nám stejný cvik bude dělat problém.

 

Snížená mobilita. Při snížené mobilitě, nám klesá schopnost být stabilní. Nejvíce však v dynamickém pohybu. Lze to pozorovat u sportovců, kteří mají zkrácené svalstvo a předvádí gymnastické prvky.

 

 • Dynamická stabilita. Stabilita v pohybu. Například dřep na jedné noze, výšlap na bednu jednou nohou. Zastavení skoku do strany. Chůze a běh. Přeskok. Gymnastické cviky.

 

 • Statická stabilita. Rovnováha, při které držíme stálou polohu těla. Stoj na jedné noze. Stojka apod.

 

 • Stabilní povrh. Rovný povrch s dostatečnou plochou.

 

 • Nestabilní povrch. Je hrbolatý povrch nebo povrch s malou plochou. Zábradlí a kladina. Balanční podložky nebo gymnastický míč.

Síla v nepřirozených pohybech

 

 • Ve sportu se z pravidla dostanete do pozic nebo také pohybů, které při tréninku a soubojích často nenastávají.

 

 • Tím vznikají problémy, první problém je vysoká pravděpodobnost zranění.

 

 • Druhý problém je, že v dané pozici nemáte sílu a tím pádem nemůžeme vyřešit danou situaci.

 

 • Nejlepší přípravou jsou cviky obratnosti, které vás připraví na různé situace a orientaci ve vzduchu.

 

 • Mosty a další protahovací cviky. Další odvětví, které vám může pomoct je movement a stabilita.

 

 • Ukázkou a důkazem jsou bojovníci zápasu. Neuvěřitelná síla a obratnost. Každý profesionální zápasník má zvládnutou obratnost na vysoké úrovni.

Rovnováha a síla

 

 • Svaly při rovnováze mají hodně společného s dynamickou sílou.
 • Svaly, které nás udržují v rovnováze musí být velmi rychlé. Musí nás udržet stabilní při běhu, skoku nebo gymnastice.
 • Před silovým tréninkem je vhodné zapojit tedy před silovým tréninkem cviky na stabilitu.

Střed těla (Core)

 

Hluboký stabilizační systém

 

 • Střed těla.
 • Držení postury těla.

 

Komplexnost

 

 • Nesnažíme se cvičit střed těla izolovaně.
 • Používáme komplexní cviky.
 • Můžeme využít komplexních cviků, které nejsou zaměřeny na střed těla, přesto jím posilujeme core. (Mrtvý tah, nadhoz apod.)

 

Slabý střed těla

 

 • Špatné držení těla.
 • Slabá výdrž ve sporu.

 

Soubor svalů středu těla:

 

Bránice

 • Svalo-šlachová blána oddělující orgány hrudního koše a břicha. Bránice je hlavním dýchacím svalem s významným vlivem na vzpřímenou posturu člověka.

 

Svalstvo pánevního dna

 

 • Pánevní dno je tvořeno vazivově–svalovými strukturami. Upínají se na kostěný podklad malé pánve, čímž uzavírají pánevní východ a zajišťují tak nezbytnou podporu pánevních orgánů.

 

Transverus abdonis

 • Příčný sval břišní.

 

Multifidus

 • Svaly upínající se podél páteře.

 

Interspinles a intertransversarii

 • Patří do skupiny krátkých svalů hřbetních. Jsou uloženy mezi sousedními obratlovými trny.

 

Psoas

 • Velký sval bederní. Začíná na posledním hrudním a všech bederních obratlích a upíná se na horní část stehenní kosti.

 

Quadratus luborum

 • Čtyřhranný sval bederní. Funkce záklon a úklon páteře (v závislosti na rozsahu kontrakce svalu). Fixace 12. žebra.

 

Iliacus

 • Kyčelní sval. Je plochý trojúhelníkový sval, který vyplňuje jámu kyčelní.

 

Hluboce uložené rotátory kyčle

 • Pohyb kyčlí.

 

Vzpřimovače páteře

 • Vzpřimovače trupu se dělí na tři skupiny svalů – laterální musculus iliocostalis, mediální musculus longissimus a vnitřní musculus spinalis. Vedou od trnových bederních obratlů, kosti křížové a dorzální části spina iliaca. Napřimují páteř (extenze) a při jednostranné kontrakci ji uklánějí na příslušnou stranu.

 

Cviky na posílení středu těla

 

Zabránění extenze

 

Mrtvý brouk. Leh na záda. Pokrčené kolena. Natažené ruce. Natahujeme ruku a nohu do kříže.

 

Výdrž v prknu. Držení na dlaních nebo na předloktí. Rovné tělo.

 

Zabránění rotace 

 

Pallof press. Držíme expandér. Stojíme bokem. Jdeme do tenze. Rukama držíme expandér. Tlačíme ruce před sebe a k sobě.

 

Zabránění laterární flexe

 

Farmářská chůze. Chodíme se závažím v rukách.

 

Boční prkno. Opřeme se o jedno předloktí. Bok našeho těla míří k zemi. Srovnáme tělo do jedné roviny.

Kognitivní funkce ve sportu

 

 • Schopnost přemýšlet a vnímat.
 • Je to schopnost číst strategii hry. Lépe se rozhodovat
 • Můžeme se připravovat nejen ze stránky fyzické a psychické.
 • Můžeme se učit strategii zápasu. Vnímání soupeře.
 • Můžeme budovat schopnost správných reakcí.

V praxi:

 • Zaměřím se, co lidé dělají, než provedou nějakou techniku.
 • Zaměřím se jaké dělají soupeři chyby a kde jsou silní.
 • Snažím se najít slabé místo soupeřů.
 • Zjistím, jaké soupeř opakuje útoky.
 • V čem bych mohl být lepší a čeho využít?

Neuro trénink – Neuro training

Sledování zrakem tužky. Hýbeme tužkou dokola a sledujeme její pohyb.

Pohyb kolem kuželů a sledování jednoho bodu. Obcházíme různě postavené kuželi, aniž bychom se dívali jinam než na jeden bod před sebou.

Poskakování a výskoky a sledování jednoho bodu. Snažíme se rychle vyskakovat a zároveň se dívat na jeden bod před sebou.

Sledování tužky a vracení se do jednoho bodu. Držíme v ruce tužku. Sledujeme tužku pohledem pouze očí. Dáme tužku nahoru nebo dolů, doprava nebo doleva a sledujeme pohyb tužky. Tužku v jednom bodě zastavíme. Zavřeme oči a vracíme se očima zpět po stejné dráze, následně je otevřeme.

Počet opakování podle konkrétního cíle

 

 • Maximální sílu (zpravidla 2-4 opakování u daného cviku)
 • Explozivní sílu (zpravidla 2-5 opakování.)
 • Hypertrofii (zpravidla 5-12 opakování)
 • Svalovou vytrvalost (zpravidla od 12 a více opakování)
 • Výjimka: Při budování pracovní kapacity (Začátek kondičního cvičení). Učení se cviků 8-15 opakování.

Menší lidé. U menších lidí může být větší počet opakování.

Druhy síly

 

Maximální síla (MS) – 80-100 % – základní silové a vzpěračské cviky

 

Síla-rychlost (SR) – 60-80 % (u vzpěračských cviků 70-85 %) – základní silové cviky, vzpěračské cviky, landmine cviky

 

Rychlost-síla (RS) – 30-60 % – silové cviky s proměnlivou zátěží, vzpěračské cviky z visu/bloků, landmine cviky

 

Explozivní síla (ES) – 10-30 % – variace výskoků se zátěží, odhody medicinbalu, sprinty s odporem, bench press, throws, lehké landmine cviky

 

Reaktivní síla (RKS) – plyometrie

 

Rychlost (RT) – sprinty, změny směru

Počet sérií pro konkrétní cíl svalového tréninku

 

Do 25-30 sérií za jednu tréninkovou jednotku

 

 • Budování svalové hmoty – 3-5 sérií
 • Zátěžové či rychlostní cvičení – 5-8 sérií.
 • Zátěže 80-100 % 1RM (Maxima pro jedno opakování) Počet opakování (2-5) a počtem sérií (5-8)
 • Zátěže 60-80 % 1RM – Počet opakování (8-12). Počet sérií (3-5) Svalová vytrvalost
 • Menší než 60 % 1RM – Vyšší než 15 opakování. Série (3-5)
 • U hypertrofie – Je 8-12 Sérií na jednu svalovou partii u začátečníka za 7 dní. U pokročilého až 16-24 sérií na 1 svalovou partii.

 

Menší lidé. U menších lidí může být větší počet sérií.

1RM= Maximální síly 1 opakování.

Tempo posilovacích cviků

Zpomalení tempa

 • Svalový růst.
 • Negativní opakování.

 

Rychlé tempo

 • Rozvoj výbušnosti.
 • Negativní opakování – pomalý pohyb.
 • Maximální rychlost při pozitivní fázi cviku.

Pauzy v posilovacím tréninku

 

Pro série s nejvyšší váhou:

 • Pauzy až 3-5 minut mezi sériemi jsou vhodné pro cviky s maximální zátěží, kde je cílem dosáhnout nízkého počtu opakování s vysokou váhou.

Pro silově objemové tréninky:

 • Pauzy mezi 2 a 3 minutami jsou obvyklé pro tréninky s 6 až 8 opakováními v sériích, kde je důraz na kombinaci síly a objemu.

Pro hypertrofický trénink:

 • Pro dosažení hypertrofie jsou preferovány kratší pauzy, obvykle v rozmezí 30 sekund až 1 minuty. To udržuje svaly pod napětím a podporuje metabolický stres.

Postupné zkracování pauz:

 • Mnohdy je efektivní postupně zkracovat pauzy během tréninkového cyklu. To může podporovat kondici, výbušnost a celkovou fyzickou připravenost

Vlastní pocit

 • Nemusíte se spoléhat pouze na tabulky. Řiďte se podle vlastního pocitu. Pauzy si můžeme zkrátit i prodloužit. Pouze jde jen, abychom neměli 5 minut pauzy a byli bychom na mobilu.

Podle potřeby sportu

 • Podle konkrétního sportu si můžeme nastavit i stejné pauzy. Například v boxu máme minutové pauzy, nastavíme si pauzu na minutu.

Kondiční trénink

 

 • Kondice je důležitá při přípravě na zápas a zvládnutí objemu tréninku.
 • Sportovec musí počítat s tím, že bude bojovat celý průběh zápasu.
 • V momentě, kdy vám dojde kondice tak vám nepomůže ani síla.

 

 • Zvládnutá technika sníží spotřebu energie.

 

 • Kondici lze zvýšit nejlépe samotný sportem. Souboji a drilem technik především.

 

 • Cvičením, které napodobujete techniku boje, boxing na místě a tažení saní apod.

 

 • Dalším je využití různých kondičních cvičení mimo sport může být běh, kliky, přeskakování přes švihadlo.

 

Čas

 

 • V přípravě na zápas můžete využít čas, ve kterém budete zápasit.
 • Například znamená 2 minuty boj, 3 kola a minuta pauza. K tomu přidáme dvě kola navíc, které simulují nadcházející zápas a stres s ním způsobený.

 

Frekvence

 

 • Při kondičním cvičení můžete rozdělit na frekvence, v zápase většinou taky nejedete pořád naplno. Větší časový úsek, kdy jedeme v klidném tempu a na tempa, kdy zapojíme všechnu energii.

 

Uvolněnost

 

 • Jak psychická, tak fyzická.
 • Naučit se jednat v klidu a nenechat si zatuhnout tělo.
 • Údery, škrcení, páky, kopy, shozy, pohyb, vše se snažíme jet uvolněně.
 • Psychická pohoda a odolnost vůči negativním vlivům nám pomůže zvýšit kondici.

 

Méně je někdy více

 

 • Více zběsilých úderů je horší než méně přesných.
 • Méně silných úderů a více rychlých může být více.
 • Méně síly a více pák nám může vyhrát zápas.

 

 

Jak budovat kondici?

 

 • Samotný boj.
 • Trénink zádrže dechu a aktivity.
 • Cviky ve vodě a plavání, potápění.
 • Překážkový běh.
 • Sprinty do kopce.
 • Dril techniky.
 • Kruhové tréninky.

Rozdělení kondičního tréninku

 

Kondiční trénink může být zaměření na celé tělo nebo jednu partii.

 

 1. Individuální vs. Skupinový trénink:
  • Možnost trénovat individuálně, což umožňuje personalizovaný přístup k cílům jednotlivce.
  • Skupinový trénink může poskytnout motivační prostředí a interakci s ostatními cvičícími.
 2. Trénink ve Dvojici:
  • Cvičení ve dvojici umožňuje sdílení motivace a vzájemnou podporu během cvičení.
  • Partner může poskytnout asistenci nebo motivaci k dosažení společných cílů.
 3. Kruhový Trénink:
  • Rotace mezi různými cviky na stanovištích vytváří efektivní a dynamický trénink pro celou skupinu.
  • Skvělý způsob, jak zapojit více svalových skupin a zlepšit celkovou kondici.
 4. Propojení s Silovou Kondicí:
  • Zapojení odporu nebo závaží do kondičního tréninku zvyšuje náročnost a přináší výhody pro sílu a vytrvalost.
  • Kombinace kondičního a silového tréninku posiluje svaly a zvyšuje celkovou fyzickou zdatnost.
 5. Kombinovaný Trénink:
  • Možnost kombinovat různé formy tréninku podle individuálních cílů a preferencí.
  • Kombinace kardiovaskulárního, silového a flexibility tréninku pro komplexní výsledky.

Aerobní trénink

 

Metabolizuje přes kyslík. Vybudování kondice. Adaptace.

Zlepšuje systém mitochondrií.

 

Metabolizace. Lepší metalizaci tuků. Dokážeme lépe využívat energii. Absence pohybu snižuje metabolizaci tuků.

 

Málo aerobního pohybu. Člověk, který má málo aerobního pohybu není schopný efektivně tuky. U lidí, kteří nemají aktivní život budou mít při aerobním pohybu problém pálit tuky, přesto že překročí kalorický deficit.

 

Efektivní využití energie. Naše tělo dokáže velice efektivně vytvářet a ukládat energii v podobě tuku. Z evolučního hlediska, kdy jsme museli být v daleko větším pohybu naše tělo také umí efektivně energii zpracovat.

 

Laktát. Laktát je vedlejší produkt a při aktivitě lze přeměnit na energii za předpokladu vytrénované ho těla. Mitochondrie pak dokážou zpracovat laktát dříve, než se dostane do krve.

 

Střídání pohybu. Při aktivním aerobním pohybu nejde pouze o výdrž v lehkém tempu ale i o pohybu s vysokou aktivitou a rychlostí s jakou se dokážeme zotavit.

 

Vliv aerobního pohybu na mozek. Aerobní výkon má pozitivní vliv na mozek. Pomáhá mozku tvořit nové buňky a nové spojení. Při lehkém pohybu se nám i lépe přemýšlí.

 

Pohyb a evoluce.  Při pohybu a dříve taky při lovu a sběru potravy bylo velmi důležité kognitivní vnímání. Paměť, dedukce při stopování. Přemýšlení do budoucna. Pamatování si tras.

 

Poznámka: Stopování mohla být původcem našeho abstraktního vnímání. Museli jsme si představovat, jak zvíře šlo, kde zavadilo, kam by se mohlo vydat.

 

Kardiovaskulární benefit. Zlepšení oběhového systému. Silnější plíce, srdce a cévy.

 

Jak trénovat aerobní trénink? Nižší intenzita nebo delší časový úsek.

 

Aerobní a anaerobní svalový systém. Aerobní a anaerobní svalový systém fungují zároveň, pouze se mění zastoupení typů svalů.

 

Progresivní trénink. Člověk, aby se posouval musí progresivně zvyšovat stres.

 

Doba tréninku k benefitu. Zlepšení metabolismu přichází po několika měsících. Neměli bychom jej přesunuli. Opakování by mělo být zhruba 3-4 týdně.

 

Základní aerobní pohyb. Můžeme chodit se zátěží nebo běhat

 

Plyometrie a trénink

 

Rozvíjení:

Explozivní síla

= Co, největší síla, za co nejrychlejší čas

 • Jednorázová síla.

 

 • Příklad: Odpal pálkou, úder boxera.
 • Schopnost závisí na: Šlachy, fascie, koordinace pohybu, pružnost sportovce.

Reaktivní síla (rychlost)

= Reaktivní síla spočívá v přecházení, co nejrychleji s protažením a zkrácením svalu.

 • Příklad: Sprintování, Změna směru
 • Schopnost závisí na: Závisí na objemu a síle svalů sportovce

Jaké cviky zařazujeme do plyometrie?

 •  
 • Plyo kliky
 • Hody medicinbalem
 • Skoky se zátěží

Rozdělení podle cviků s vlastní váhou anebo s pomůckami

 • S vlastní váhou. Nepoužíváme pomůcky ke cvičení.
 • S pomůckami: Jednoruční cviky, dlouhá osa, medicinbal, odporová guma.

Silově rychlostní křivka:

 • Největší zátěž. Praktikujeme největší sílu. Máme menší rychlost.
 • Malé zátěže. Neprodukujeme tak velkou sílu. Vysoká rychlost.

Váhy

 • Cvičení s vlastní váhou nebo do 30 % silového maxima na jedno opakování.
 • Snažíme se udržet rychlostní složku.

Cvičení rozdělujeme na:

Extenzivní

 • K čemu slouží? Rozehřátí. Příprava na trénink.
 • Opakovaní a úsilí. Velký objem opakování. Úsilí do 50 % našeho maxima.
 • Příklad: Poskoky do čtverců. Přeskoky přes švihadlo. Přeskoky na nižší bedny.

Intenzivní

 • K čemu slouží? Maximální využití síly. Samostatný trénink.
 • Opakovaní a úsilí. Provádíme menší objem opakování. Využíváme maximální úsilí (90 až 100 % maximálního úsilí).
 • Příklad: Výskok na co nejvyšší bednu. Přeskok přes velkou překážku. Skoky do dálky.

Silový trénink

 

Silový trénink – zvýšení síly

 

Váhy při silovém tréninku:

Při silovém tréninku využíváme 80-90% váhy, kterou dokážeme zvednout.

 

Příklad: Když Zvedneme na dřep maximálně 100 kg je to 100 %, takže když budeme chtít zvednout 80% váhy je 80 kg.

 

Počet opakování. Opakování by mělo být minimálně 5krát. 

 

 

 • Váhy

 

 • Mějte na paměti, že bojujete proti soupeři, který má maximálně o pár kilo víc než vy. To znamená, že není zapotřebí zvedat více.

 

 • Dynamika

 

 • Boj je dynamický. Proto bychom měli jet dynamické cviky. Statický boj nefunguje efektivně, to platí i pro statické posilování.
 • Můžeme využít pomalé negativní opakování a pak dynamický cvik.

 

Přiklad:

Klik. Jsme v plank-u, jdeme, pomalu k zemi (negativní opakování). Nahoru jdeme, co největší rychlostí až klidně do výskoku. Poté zabrzdíme pohyb a jdeme pomalu směrem dolů.

 

 

 • Komplexnost

 

 • Při cvicích na izolaci svalů zhoršujeme práci těla jako celku. Cviky se snažíme dělat komplexní.

 

 

Například:

 

 • Mrtvý tah
 • Bench-press
 • Dřep
 • Military press
 • Výskoky.
 • Tažení saní
 • Nadhoz
 • Lana
 • Landmine cviky. (Cviky s dlouhou osou zapřenou o zem a závaží na jedné straně, se kterou manipulujeme.)

Silový rozvoj – trojboj

 

 • Dřep
 • Mrtvý tah
 • Bench press

 

 • Maximální úsilí 1-5 opakování. Maximální váha, od 90%

 

 • Dynamické úsilí 8–10 opakování. Kolem 80%

 

Trénink: 3x týdně.

 

Jedna tréninková jednotka:

 

 • 2x dynamické úsilí
 • 1x maximální úsilí

 

Příklad:

 

 • Dynamické úsilí – Mrtvý tah, bench press
 • Maximální úsilí – Dřep

 

V týdnu:

 

 • Další trénink se vyměňují cviky na maximální a dynamické úsilí. Aby se v každém dnu tréninku projelo jedno maximální úsilí.

Rovnováha a síla

 

 • Svaly při rovnováze mají hodně společného s dynamickou sílou.
 • Svaly, které nás udržují v rovnováze musí být velmi rychlé. Musí nás udržet stabilní při běhu, skoku nebo gymnastice.
 • Před silovým tréninkem je vhodné zapojit tedy před silovým tréninkem cviky na stabilitu.

Svaly a síla ve sportu (Silový trénink)

 

 • Mnozí lidé si myslí, že větší svaly znamenají větší sílu.

 

 • Ve svalech je síla ale u svalů platí nepřímá úměra. Potkáte lidi, kteří nemají velký objem svalů a mají velkou sílu, a naopak potkáte lidi s velkým objemem svalů a malou sílou.

 

 • Počet svalových vláken je daný somatotypem, což znamená, že počet svalových vláken je geneticky daný a nejde navýšit.

 

 • Sval jako takový se může zvětšovat a sílit ale zvětšování svalu a zesílení svalů jsou dvě odlišné věci.

 

 • Sval se zvětšuje tím, že se natrhá, a přitom se vlákna daného svalu namnoží, tím se sval zvětší, to ale neznamená, že by nový sval přibyl.

 

 • Kulturisté s dopingem dokážou extrémně sval zvětšit pumpováním menší odporová váhy s větším počtem opakováním. To by ale u člověka bez dodání externího testosteronu znamenalo, že se objem svalů naopak zmenší.

 

 • Například u trojbojařů nejsou extrémní objemy svalů, ale svaly jsou pevné a silné, díky tomu že zvedají velké váhy s menším počtem opakování.

 

 • Kosterní svaly, ty, co používáme k pohybu, jsou čtyři typy. Tyhle svaly pracují zároveň. Podle intenzity a času trvání aktivity jsou zapojovány.

 

 • Dělí se taky podle toho, jaké makroživiny (bílkoviny, tuky, sacharidy) využívá ke štěpení a přeměně ATP na ADP. Což souvisí s tím, jaký trénink využít při hubnutí tuků a udržení váhy.

 

 • Pak se dělí podle toho, jestli využívají kyslík při svalové práci k přeměnění makroživin na energii, či ne.

 

 • Proto je potřeba chápat, jak pracovat s dechem, příklad je že při špatném dýcháni se dříve unaví svalstvo, a to spíše při vytrvalostní aktivitě. 

Rozvoj maximální síly

 

 • Dynamické cviky.
 • Maximální rychlost. (Sprint, opakování za krátký časový úsek).
 • Svalová práce do 10 vteřin. (Použití rychlých svalových vláken)
 • Základní cviky. (Vzpěračské cviky. (benchpress, mrtvý tah)
 • Výskoky.
 • Dynamické cviky. (Rychlé cviky + váha)
 • Rychlost opakování cviků.
 • Silové cviky. Maximální úsilí.

 

Opakování: Malé množství opakování. 1-5 pakování.

 

Váhy: 100% Maximální váhy, rychlosti.

.

Cviky:

Rychlost: Sprint

Reaktivní Síla: Přeskoky přes překážky. Plyometrie.

Silové cviky: Silové přemístění. Sandbag. Farmářská chůze.

 

Poznámky:

Reaktivní síla: Reaktivní síla je schopnost vytvořit optimální silový impuls v cyklu natažení – zkrácení svalu. V průběhu krátké amortizační fáze dochází k nahromadění elastické energie a cca do 200–250 ms následuje fáze maximálního zrychlení těla ve směru prováděného reaktivního pohybu. Její podstatou je plyometrická svalová kontrakce.

 

Hypertrofie a druhy

 

Myofibrilární hypertrofie. Zvětšení funkční části svalů. Zvýšení průřezu svalů samotných a zvětšení síly. Zvětšení bez velkého objemu svalů. Každá svalová tkáň obsahuje velké množství myofibril. Myofibrily se skládají z proteinů, které jsou schopné na pokyn mozku stáhnout nebo uvolnit sval. Během myofibrilární hypertrofii dochází k zvětšení počtu a velikosti myofibril uvnitř svalových vláken. To umožní svalu vyvinout větší sílu.

 

Sarkoplazmatická hypertrofie. Sarkoplazma je látka, která vyplňuje prostor mezi myofibrily. Obsahuje množství důležitých látek jako jsou proteiny, kolagen, voda, glykogen atd. Ve chvíli, kdy skrze nervovou soustavu doputuje do svalového vlákna signál, že má dojít k zatnutí svalu, uvnitř sarkoplazmy dojde k vyplavení iontů vodíku. Tyto ionty rozpohybují myofibrily a dojde ke svalové kontrakci.

Sarkoplazmatická hypertrofie tedy znamená nárůst množství sarkoplazmy uvnitř svalových vláken, čímž svaly rostou na objemu. Tekutina ve svalech. Zásoba glykogenu. Svalová vytrvalost.

 

Hypertrofie pojivové tkáně. Svaly, fascie, svalové úpony. Pojivová tkáň je na konci svalů, mezi svaly a na svalových vláknech. Vliv na sílu a funkčnost.

 

Hyperplazie. Zvětšení počtu svalových vláken.

 

Mechanotrasndukce. Mechanické napětí ve svalech například protažení, nebo kontrakce svalu, naruší svalová vlákna, vyvolá mechanotransdukci přeměňující mechanický signál na chemickou reakci (IGF-1, IL-6 atd.), která je dále regulována prostřednictvím mTor spouštějící signalizaci tvým genům pro tvorbu nové svalové hmoty. Nastává růst svalové hmoty. Zničená svalová vlákna jsou odstraněna a nová jsou vybudována na jejich místě. Dochází ke zvýšení jak do velikosti, tak množství myofibrilárních kontraktilních proteinů, aktinu a myosinu a celkového počtu sarkomer, což způsobuje nárůst svalové hmoty nad původní hodnotu.

Poslední částí je přidání jader svalovým buňkám, která obsahují řídící centra definující limit nárůstu svalu. Se zvýšením počtu center, je umožněn další rozvoj svalové hmoty.

Proteosyntéza (Růst svalů) Hypertrofie

 

Svalový růst

 

 • Proteosyntéza je zjednodušeně reakce na silový trénink.

 

 • Děj, kdy nám rostou svaly po stimulaci tréninkem. Svaly se adaptují.

 

 • Pro zvýšení proteosyntézy musíme zatížit svaly tak aby, jsme je pokaždé „rozbili“.

 

 • Tělo je pak musí opravovat a tím rostou (mikro trhlinky ve svalech se spojují).

 

Svalový růst

 

 • U lidí, co začínají se cvičení a u lidí co jsou v naturální formě je rozmezí od 24 h do 48 h. Takže zvýšená regenerace a růst svalů trvá větší úsek času.

 

 • U profesionálnějších sportovců se proteosyntéza snižuje při maximálním snížení až na 12 h po cvičení. Což znamená, že když bude profesionální sportovec stimulovat maximálně svaly bicepsu, bude jej bolet přibližně tři dny, tak to neznamená, že mu reálně svaly porostou celou dobu, kdy cítí bolest.

 

 • Maximálně těch dvanácti hodin, kdy je zvýšená proteosyntéza.

Super kompenzace

 

 • Definice. Je stav těla, při kterém se zvýší hladina zásobního cukru v těle (glykogenu).

 

 • Kdy nastává super kompenzace? Super kompenzace nastává po fyzickém stresu. A je to adaptace na další svalový stres. To znamená že, tělo přípravy větší zásoby energie pro další výkon. Přechodné zvýšení energetických zásob nad původní úroveň.

 

 • Přechodnost. Super kompenzace je přechodná. Trvá určitou dobu.

 

 • Čas na trénink. Super kompenzace je nejvhodnější čas na trénink. Díky zásobě energie.

 

 • Glykogen se zásobuje ve svalech a játrech.

 

 • Zásoba energie. Glykogen je palivo pro svaly, štěpí se při svalovém výkonu ATP a vzniká tím energie.

 

 

Rozdělení tréninků – méně náročnějších nebo více lehčích

 

 • Otázkou je pak na kolik tréninků rozdělit posílení celého těla v jednom týdnu. Jestli si dát míň intenzivních tréninků v týdnu. Anebo udělat více tréninků s menší intenzitou.

 

 • Další výzvou je, jestli jste schopni udělat trénink, tak aby byl dost intenzivní, a přitom rozložili funkci proteosyntézy na ideální dobu, aby vám rostli svaly co nejvíce a neztráceli jste čas bolestí svalů když, vám svaly nerostou a jen vás bolí.

 

 • Místo toho aby, jste trénovaly intenzivně 3x týdně „fullbody“ (celé tělo) kdy vám reálně pak méně rostou svaly, protože máte sníženou proteosyntézu nahradili více tréninky s menší intenzitou. 

Deload

 

SRA

 • Stimulus. Trénink, zatížení
 • Regenerace.
 • Adaptation. Adaptace.

 

MRV

Maximum recovery value

 • Maximální zatížení, které dokážeme zvládnout. (V rámci jednoho tréninkového bloku). Po kterém jsme schopni zregenerovat.
 • Překročení = Přetrénování, stagnace výkonu.

 

Deload

 

 • Význam: Odpočinutí svalů, šlach, vazů a kloubů. Větší chuť do tréninku.
 • Deload začíná po 4-6 týdnech tréninku.
 • Objem tréninku nás nejvíce unavuje.

 

Deload obsahuje:

 • Snížení objemu. Na 50-60 % dosavadního objemu tréninku.
 • Zachování frekvence. (Počet tréninků v týdnu.)
 • Zachování intenzity. Intenzita 80-100 % dosavadního tréninku.

 

 • Zachováme hlavní cviky tréninku. (Benchpress, mrtvý tah, dřep.)
 • Změna doplňkových cviků. Vyšší počet opakování. Snížení sérií.

Svalové křeče

 

 • Je více příčin, které způsobují křeče, ale mezi dvě nejčastější patří přemožení svalu a/nebo ztráta tekutin a elektrolytů.

 

 • Nejvíce jich nastává za horkého počasí. U vytrvalostních sportů nejčastěji nastávají po 24. km, a to i v chladném prostředí. Nejsou tedy způsobeny dehydratací, ale nedostatkem soli. Křeče můžeme tedy dostat i když zrovna necvičíme.

 

Co dělat?

 

 • Vypít 75 ml okurkového nálevu (vysoký obsah soli a elektrolytů); křeče odezní za 35-85 sekund

 

 • Statický strečink – protáhnout daný sval do maximálního protažení a tam podržet alespoň 15-20 sekund

 

Zdroj

 1. Dinicolantonio, S. Land, T. Kenedy: Win

Diagnostika

 

Kinesteze. Polohocit, pohybocit

Nastavení těla a jeho zopakování se zavřenými oči. Nastavíme druhému pozici těla, prstů ruky, poté ho vrátíme do normální pozice. Zadáme, že má po celou dobu mít zavřené oči a vrátit se do původní pozice.

 

Představa těla. (Body image assessment)

Zadáváme druhému určení velikosti svého těla. Zadáme, že se zavřenými oči musí vertikálně ukázat délku, části svého těla.

Příklad: (Ukaž délku své nohy pomocí svých rukou)

 

 

Měření reflexů a zraku

 • Stoupneme ve dvojici naproti sobě. Máme v ruce dva míčky. Dlaně dáme do úrovně očí. Druhý položí své dlaně nad ty ruce. Poté náhodně upouštíme míčky.

 

 • Měříme odhadem nebo pomocí kamery a časovače. Měříme první pohyb.

 

Odhad vzdálenosti. Měření vidění přechodu z blízkosti na vzdálenost

 • Stojíme ve dvojici naproti sobě. Máme v ruce míček a házíme ho druhému. Testovaný má za úkol vybíhat k nám a couvat od nás. Přitom se snaží chytat míček v přechodu na blízko i na dálku.

 

Propriocepce

 • Vnímání polohy těla. (Stát na jedné noze, mít zavřené oči a kroutit hlavou ze strany na stranu)

 

Orientace v prostoru

 • Necháme běhat testovaného kolem tělocvičny a zadáváme úkoly na orientaci pomocí stupňů a gymnastických cviků.

 

Zadáváme při běhu:

 • Skok o 90°doprava a běžíme v původním směru.
 • Skok o 180°doleva a o 90°doprava, poté běžíme ve směru běhu.
 • Běžíme a uděláme kotoul a ihned běžíme v obráceném směru.
 • Běžíme a uděláme hvězdici, poté běžíme dál.
 • Běžíme a uděláme kotoul, poté ihned výskok a běžíme pozpátku.

Diagnostika změny směry

 • Rychlé test do 10 sekund.
 • Cvik, kdy měníme směry v pohybu.
 • Zaměřujeme se na pohyb, sportu, který je pro nás primární.
 • Změnu směru zařazujeme ke sprintu.

 

Dezorientace a úkon

 • Rotace na místě, jedna ruka nad hlavou. Díváme se do stropu a točíme se, co nejrychleji dokola.
 • Poté zadáme úkon a člověk, ho musí splnit. (Dřep, kombinaci)

 

Silová diagnostika

 

 • Zvedání břemene. Zvednutí závaží.
 • Pohyb s břemenem. Pohyb se zátěží.
 • Tahová síla. Přitahujeme břemeno k sobě. (Mrtvý tah. Přitahování kladky. Bicepsový zdvih.)
 • Tlaková síla. Odtahujeme od sebe. (Bench press)

 

Rychlostní diagnostika

 

 • Rychlost běhu. Sprint.
 • Šplh. (Šplh na laně. Šplh na tyči.)
 • Rychlost silových cviků. (Kliky. Dřepy. Sklapovačky.)

 

Diagnostika skoku

 

 • Délka výskoku z místa. (Měříme délku skoku)
 • Výskok do výšky. (Měříme výšku výskoku z místa)

 

Diagnostika stability

 

 • Dynamická stabilita. Rovnováha v pohybu. (Chůze na kladině. Doskok na jedné noze.

 

 • Statická stabilita. Rovnováha ve na jednom místě. (Stojka. Držení na jedné noze)

Silová vytrvalost a trénink

 

 

 • Takový trénink nás nejvíce přibližuje komplexních sportů.

 

 • V takovém tréninku zapojíme jak dynamickou sílu, tak i vytrvalost.

 

 • Nejčastěji je to kruhový trénink. Různá stanoviště, rozdělená na čas a malé pauzy.

 

Rozdělení tréninku:

Trénink je vhodný rozdělit na silový a vytrvalostní.

 

Silový trénink:

 

 • Vzpěračský trénink. (Silové přemístění. Power clean, Snatch.)
 • Strongman trénink (Mrtvý tah, dřep, benchpress).

 

Svalové partie: Silový trénink rozdělíme, tak abychom v příštím vytrvalostním tréninku nenamáhali stejné svalové partie.

 

Vytrvalostní trénink:

 • Běh
 • Plavání
 • Trenažery (Skier, Climber, Echo bike, Row)

 

Čas a počet kol. Pauza

 

 • Čas by měl simulovat čas v zápase, který vás čeká.

 

 • Počet kol by měl být nastavený podle počtu kol v zápase (Soutěži).
 • Přidáváme k tomu 2 kola navíc, abychom simulovali větší únavu při stresu.

 

 • Pauzu nastavujeme o něco kratší, než jí máme v zápase. Například když jsou 2 pauzy o 1 minutě, nastavujeme 50 sekund. Je to z důvodu, že musíme nastoupit o něco dříve, než je celá minuta.

 

 • Pauza mezi jednotlivými stanovišti, by měla být minimální.

 

 

 • Váhy

 

 • Váhy by neměli být moc velké, tak abyste je byli schopní po daný čas zvedat.

 

 • Váhy by neměli být těžší více, než samy vážíte.

 

 

 • Intenzita

 

 • Intenzita by měla být vysoká a měla by simulovat soutěž.

 

Body:

 • Základní svalové cviky. Od 2 do 20 opakování.
 • Základ dynamického úsilí.
 • Krátká pauza.
 • Intervalové nebo početní cvičení.
 • 1-2 Cviky, které střídáme.
 • Síla do 10 sekund jedno opakování.
 • Kombinované cviky (Sandbag, velká osa, expandér).
 • Psychologické zatížení.
 • Kruhové tréninky 3-6 cviků.)
 • Silová vytrvalost, svalová síla, maximální síla.

 

Posilovací trenažery

 

Echo bike (Air bike)

 • Zabíráme zároveň jak rukama, tak i nohama. Abychom zvýšili počet kalorií při únavě, musíme v jeden moment snížit tempo a v druhý moment musíme rychle zvýšit tempo.

 

Běžkařský trenažer (Ski trainer)

 • Snažíme se, o co největší rozsah. Začínáme shora, můžeme jít i na špičky. Zabíráme rukama, Jdeme do předklonu s rovnými záda. Lehce pokrčíme kolena a pánev jde směrem dozadu. Pomocí rukou jdeme až ke kolenům, abychom měli, co největší rozsah. Nazpět jdeme obloukem pomocí rukou, narovnáme se a jdeme až k vrcholu trenažeru.

 

Veslovací trenažer (Indoor rower)

 • Začínáme s pokrčenými nohy. Snažíme se začít, co nejblíž ke stroji, máme natažené ruce. Jsme v předklonu. Nejdříve zabíráme pomocí nohou, směrem dozadu. Následuje trup, který jde směrem do záklonu. Poslední záběr mají ruce.

 

Měření podle:

Abychom si nastavili trénink na trenažeru můžeme se řídit pode tří jednotek: Kcal, metry a čas nebo kombinací.

 

 • Počet spálených kalorií. Například 8 kcal může být sprint. Zadat si můžeme kombinaci, kdy musíme splnit počet kalorií za určitý čas.

 

 • Metry. Počet metrů, které si zadáme. Například od 100 metrů. Můžeme zadat kombinaci, počtu metrů, který musíme zvládnout za určitý čas.

 

 • Čas. Zadáváme si čas. Můžeme vytvořit dynamický sprint do 10 vteřin. Na rozehřátí minuty v klidném tempu nebo vytrvalost na delší časový úsek, například 5 minut a déle. Lze také vytvořit kombinace sprintu a vytrvalosti, může to vypadat následovně: Začínáme 10 vteřin sprint a 40 vteřin odpočinkové tempo, opakujeme 5 kol.

 

 • Já jdu, ty jdeš. (I go, you go). Jsme ve dvojici nebo ve skupině. Zadáme si počet metrů nebo počet kalorií, které musíme splnit. Ve dvojice, jeden pracuje na trenažeru a druhý má pauzu nebo provádí jiný cvik. Snažíme se navzájem povzbuzovat a pracovat, v co největším tempu a nejkratším čase.

Tempo

 • Sprint, síla dynamika (Anaerobní). Nízké kalorie. Krátké nastavení metrů. Čas do 10 vteřin. Vysoké, maximální tempo.

 

 • Vytrvalost (Aerobní). Delší vzdálenosti na metry. Větší počet kalorií. Delší časový úsek. Tempo je takové, abychom zvládli, co největší vzdálenost, za co nejkratší čas. Naopak, abychom za určitý čas měli co největší počet kalorií nebo největší ujetou vzdálenost.

 

 • Kombinace sprintu a vytrvalosti. Můžeme, kombinovat dynamické a vytrvalostní tempo. Díky nastavení dynamického a vytrvalostního tempa se můžeme přiblížit k simulaci daného sportu, kterého potřebujeme.

Dril vs Hra

 

Kdy, máme drilovat jednu techniku dokola?

 • V případě, že se učíme techniku.
 • Dril by, se měl nejdříve zabývat technikou.
 • Po zvládnutí techniky, můžeme přidávat na dynamice a síle, nebo odporu.

 

Kdy máme zařadit do tréninku hru?

 

 • Při rozvíjení techniky.
 • Když jsme příliš unavení na dril jedné techniky.
 • Přitom, když nás technika přestane bavit.
 • Při časté ztrátě koncentrace.

Práce s deníkem

Do deníku si můžeme psát:

 • Poznámky.
 • Co nás štve.
 • Co nás bolí.
 • Co se nám stalo.
 • Co bychom chtěli.
 • Naše úkoly.
 • Na co nemáme zapomenout.
 • Co chceme udělat.
 • O čem přemýšlíme.
 • Můžeme si do deníku kreslit.

 

Jak psát poznámky?

 

Psát si datum na začátek poznámek:

 • Vidíme zda-li, je poznámka aktuální.
 • Vidíme, co se v daném období dělo.
 • Můžeme si poskládat zpětnou časovou osu.

 

 

Výrazný nadpis

Viditelnost – zaměření větší pozornosti.

 

Členění textu

 • Odrážky
 • Bubliny a rámečky.
 • Šipky
 • Kombinace

 

Nevynechávat detaily

 

 • Jakmile píšeme, jsme si vědomy detailů, přestože si myslíme, že si na detaily vzpomeneme, není to pravda.

 

Nepsat zkratky a hesla

 • Jakmile se díváme na poznámky z odstupu času, můžeme zapomenout, co daná hesla a zkratky označují.

 

Vyhledávání textu

 • Můžeme si připisovat pod poznámky klíčové slova.
 • Používání # Hastag
 • Příklad: #strava #posilovani #imunita

 

Psaní myšlenkových map

 • Myšlenkové mapy jsou mapy našich myšlenek.
 • Kreslení
 • Spojování.

 

Proč si psát deník?

Psychické uvolnění. Přenesení problémů na papír.

Utřídění si myšlenek. Dostaneme z hlavy myšlenky na papír, poté si je můžeme projít.

Nezapomeneme. Občas máme zajímavou myšlenku, jakmile si jí nezapíšeme, můžeme na ní zapomenout.

Třídění úkolů. Jakmile si napíšeme úkoly, poté si je po splnění škrtneme, zjistíme, kolik jsme toho udělali.

Zpětná vazba. Kolik jsme toho udělali za den? Za týden, měsíc?  Za rok?

Zjištění opakujících se problémů. Můžeme zjistit, co a jak dlouho nás trápí. Co se opakuje a na čem můžeme zapracovat.

Tabule – zapisování tréninku

 

 • Pro lepší orientaci můžeme napsat, co se pojede na tréninku.
 • Sportovci se v průběhu můžou dívat jaká technika následuje.
 • Vizuálně vypadá trenér lépe, při tom, jak se dívá na tabuli než do mobilu.
 • Vhodné při zapisování složitější rozehřátí nebo stylu protažení.

 

Zapisujeme:

 • Jméno techniky (cviku):
 • Počet kol:
 • Délku kola:
 • Počet opakování:
 • Rozpis částí tréninku
 • Počet uplynulého času, opakování nebo kol

Skupiny podle výkonnosti

 

 • Rozdělit trénink na skupinu A jako pokročilí, B jako začátečníci je důležité pro více stran.
 • Zkušení zápasníci nemusí učit a dávat pozor na začátečníky a můžou se soustředit na sebe.
 • Začátečníci zas nemusí jet s lidmi, kteří je nepustí ke slovu. Můžeme bojovat proti sobě rovným.
 • Také jde upravit tempo a složitost technik u dané skupiny.
 • U pokročilých jde zařadit více drilu a soubojů.
 • U Začátečníků bychom měli dbát na techniku a rozvoj pohybu a síly.

Trénink dětí

 

 • Trénink dětí se liší od tréninku dospělých.
 • Mělo by se jednat o komplexní trénink a komplexní rozvoj pohybu.
 • Specializace pohybu a technik by měla být omezena.
 • Trénink by měl probíhat menší časový úsek okolo hodiny.
 • Trénink by měl být hravý a měl by děti upoutat.
 • Techniky se musí obměňovat častěji, z důvodu častější ztráty pozornosti.
 • Trénink by neměl být fyzicky příliš náročný a zaměřený na posilování.
 • Z psychického hlediska by neměl být trénink stresující.
 • Zpětná vazba by měla být spíše pozitivní.

 

Zaměření podle roků

Do 3 let

 • Bez specializace pohybu.
 • Hraní her.

 

Od 4 let.

 • Začátek zaměření pohybu.
 • Obecné zaměření na sport
 •  
 •  
 • Atletika,
 •  

 

Od 7 let

 • Zaměření na sport.
 • Obecná příprava.
 •  
 • Stabilita
 •  
 • Lehké zaměření na silový trénink.

 

Rozvíjíme přitom:

 •  
 • Obratnost a gymnastiku.
 •  
 • Prostorovou orientaci.
 • Kognitivní schopnosti.
 • Herní kreativitu.